Prawo Pracy w pigułce – wszystkie zmiany w przepisach z uwzględnieniem najnowszej propozycji tarczy antykryzysowej 4.0 – 8 czerwca – druga osoba rabat 50%!

 • start 08.06.2020r. | szkolenie online godz. 9.30-14.30 |

 • Czas szkolenia: 09:30 – 14:30

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Monika Frączek- Prawnik

 • Cena: 390 zł od osoby + VAT

  Cena promocyjna: 50% rabatu przy zgłoszeniu drugiej osoby!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Szanowni Państwo,

W związku z obecnym stanem epidemii oraz wprowadzonymi zmianami prawnymi z tzw: „tarczy antykryzysowej” przygotowaliśmy serię szkoleń online dedykowanych dla kadr i płac. Wszystkie webinaria będą obejmowały najaktualniejszy stan prawny w Polsce.

✅ Wystarczy dostęp do internetu aby móc dołączyć do grupy szkoleniowej online na żywo. Szkolenie będzie umożliwiało Państwu aktywny udział, dyskusje, zadawanie pytań.

Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo w wersji elektronicznej.

✅ Cena szkolenia online jest znacznie niższa od szkoleń z oferty stacjonarnej.

✅ W przypadku problemów technicznych – wsparcie naszego informatyka.

Wykładowca:

Monika Frączek – Prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

Program opracowała Monika Frączek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Problematyka warunków wykonywania pracy, w szczególności:

 • czy są jakieś ograniczenia w zmienianiu warunków zatrudnienia na mocy porozumienia stron? Czy można wysłać porozumienie e-mailem?
 • na jakich zasadach wydaje się polecenie pracy zdalnej? Nowe rozwiązania prawne przewidziane w Tarczy 4.0
 • Ograniczenie odpraw i odszkodowań w przypadku ustania stosunku pracy, rozwiązania umowy agencyjnej, umowy zlecenia, czy innej umowy o świadczenie usług.
 • czy można na 3 miesiące w roku kalendarzowym zmienić miejsce pracy bez wypowiedzenia zamieniającego?
 • czy wypowiedzenie zmieniające wymaga podania kryteriów doboru do takiego wypowiedzenia?
 • jakie są warunki poprawnego wypowiedzenia zmieniającego, czy trzeba je podpisać odręcznie, pouczać o prawie do odwołania się do sadu pracy i podawać adres sądu pracy?
 • czy jeżeli pracownik nie przyjmie wypowiedzenia zmieniającego, to wypłaca mu się odprawę, czy nie?
 • Możliwość zawieszenia niektórych obowiązków dot. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy, które mają socjalny charakter.
 • Niestosowanie – postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania ustalających wyższą niż wymagana ustawowo wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym.

Problematyka dotycząca udzielania urlopu wypoczynkowego, w tym:

 • jakie są nowe zasady udzielania urlopów zaległych i bieżących zgodnie z postanowieniami Tarczy 4.0?
 • jak się ustala wymiar urlopu wypoczynkowego, gdy ktoś mienia wymiar etatu w trakcie roku kalendarzowego?
 • czy można przejść do pracy z urlopem od poprzedniego pracodawcy?
 • jak się udziela urlopu wypoczynkowego w razie równoległego zatrudnienia?
 • czy na wniosek pracownika można mu udzielić urlopu na godziny?
 • czy są pracownicy, który mogą wymusić urlop wypoczynkowy w wybranym terminie?
 • czy można odmówić urlopu na żądanie i w jakich przypadkach?
 • czy pracownik może skorzystać z urlopu na żądanie w ciągu dnia pracy?
 • czy się da skutecznie odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?
 • co może zrobić pracownik, gdy pracodawca „przeszkadza” mu na urlopie?
 • na jakich zasadach udziela się przesuniętych urlopów wypoczynkowych?
 • jak się udziela dodatkowego urlopu wypoczynkowego np. pracownikom niepełnosprawnym?
 • jak wyliczyć proporcję z urlopu wypoczynkowego pracownika niepełnosprawnego i kiedy trzeba to zrobić, a kiedy jest to zabronione?
 • gdzie się zbiera dokumenty dotyczące urlopów wypoczynkowych?

Problematyka dotycząca badań profilaktycznych pracowników:

 • jak poprawnie wypełnić skierowanie na badania?
 • kiedy upływa termin wypisania skierowania na zawieszone badania okresowe?
 • jak długo jest ważne skierowanie na badania?
 • jak długo jest ważne orzeczenie o zdolności do pracy wydane przez innego lekarza niż lekarz medycyny pracy?
 • jak zbierać dokumenty związane z badaniami lekarskimi przechowywane w aktach osobowych (kopie czy oryginały)?
 • czy można udzielić urlopu wypoczynkowego bez badań kontrolnych?
 • czy pracownik może zrobić badania będąc na urlopie wypoczynkowym?

Praktyczne zagadnienia związane z ustaniem zatrudnienia, w szczególności:

 • Umożliwienie wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
 • czy można zwolnić mailem albo sms-em, jakie będą tego skutki?
 • od kiedy biegnie okres wypowiedzenia, w tym gdy zwolnienie zostało wysłane e-mailem?
 • na jakich zasadach udziela się urlopu wypoczynkowego oraz zwalnia się z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, najnowszy wyrok Sądu Najwyższego o zwalnianiu z obowiązku świadczenia pracy?
 • czy dni na poszukiwanie pracy przepadają, gdy nie zostaną wykorzystane?
 • w jakich przypadkach przepadnie pracodawcy termin na zwolnienie dyscyplinarne?
 • kiedy mamy do czynienia ze zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracowników?
 • co może być kryterium doboru pracownika do zwolnienia oraz jak i kiedy te kryteria trzeba podawać pracownikowi?
 • jakie są kryteria doboru do planowanych zwolnień w urzędach?
 • w jakim terminie musi być wydane świadectwo pracy? jakie są skutki opóźnienia?
 • kiedy można wysłać świadectwo pocztą, a kiedy e-mailem?
 • jak opisać pracownika w świadectwie pracy?
 • jak się opisuje rozwiązanie stosunku pracy?
 • co trzeba napisać w świadectwie pracy na temat urlopu wypoczynkowego?
 • jak się wydaje świadectwo pracy w wyniku sprostowania?
 • jak się wydaje kopię świadectwa pracy?
 • jak prawidłowo napisać pouczenie w świadectwie pracy,
 • jak i kiedy wypisać informacje na żądanie pracownika/byłego pracownika?
 • jakie dodatkowe informacje wpisuje się w związku z tarczą antykryzysową?

Praktyczne zagadnienia dotyczące pracowników chronionych przed wypowiedzeniem:

 • jak wygląda ochrona przed zwolnieniem w obecnym stanie prawnym?
 • czy można zwolnić pracownika od razu po powrocie ze zwolnienia lekarskiego?
 • czy można zwolnić za nieinformowanie o niezdolności do pracy?
 • na jakich zasadach przysługuje ochrona przedemerytalna?
 • za co można zwolnić pracownika, któremu ochrona przedemerytalna się skończy?
 • w jakich przypadkach należy wypłacić odprawę emerytalną, jeżeli poprzedni pracodawca już ją zapłacił zgodnie z najnowszy orzecznictwem sądów pracy?
 • na czym polega ochrona pracownic w ciąży i kiedy umowa uległ przedłużeniu do dni porodu, a kiedy nie?

Praktycznie kwestie dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym:

 • jakie dokumenty dotychczas nie gromadzone w aktach zbiera się w części B akt osobowych zgodnie z najnowszą wykładnią?
 • jak się nakłada kary porządkowe i jak się zbiera dokumenty dotyczące kar w części D akt osobowych i na jakich zasadach się je usuwa, zgodnie z najnowszą wykładnią MRPiPS, jakie dokumenty zbiera się razem z ewidencją czasu pracy?
 • jakie dokumenty przechowuje się poza dokumentacją pracowniczą?
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  start 08.06.2020r. | szkolenie online godz. 9.30-14.30 |

 • Cena: 390 zł od osoby + VAT

  Cena promocyjna: 50% rabatu przy zgłoszeniu drugiej osoby!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję