Prawo pracy w pigułce w 2020 roku – najnowsze interpretacje i stanowiska urzędowe – termin 20 maja

 • 20.05.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Anita Gwarek- Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w MRPiPS

 • Cena: 640 zł od osoby,

  Cena promocyjna: 590 zł od osoby w przypadku zgłoszenia do 27 kwietnia 2020r.

  Nasze usługi są zwolnione z VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Anita Gwarek – Prawnik, Legislator. Uczestniczka procesu legislacyjnego, od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy wykorzystując swoją wiedzę prowadząc szkolenia i uczestnicząc w konferencjach poświęconych tej problematyce, zwłaszcza w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, dokumentacji pracowniczej, urlopów pracowniczych (w tym wypoczynkowego), uprawnień rodzicielskich oraz czasu pracy. Wykładowca na Uczelni Łazarskiego – na studiach podyplomowych Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – kadry i płace.  Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pasjonatka Prawa Pracy i Nordic Walking.

Program opracowała Anita Gwarek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

1. Umowa o pracę:

 • rodzaje umów o pracę,
 • kiedy dochodzi do zawarcia umowy o pracę,
 • kiedy można zawrzeć umowę na okres próbny lub na czas określony (cel, okoliczności, limity),
 • możliwość zmiany rodzaju umowy o pracę,
 • skutki zawarcia konkretnego rodzaju umowy o pracę w zakresie jej rozwiązywania (w tym umowa na zastępstwo).

2. Dane osobowe w stosunkach pracy – co wynika z Kodeksu pracy
a) obowiązkowe dane osobowe pozyskiwane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od pracownika,

 • dane osobowe pozyskiwane za zgodą kandydata lub pracownika,
 • pozyskiwanie danych szczególnie wrażliwych, w tym danych biometrycznych,
 • monitoring w zakładzie pracy,
 • monitoring poczty elektronicznej,
 • nowa forma wypłaty wynagrodzenia za pracę.

3. Pozyskiwanie danych o niekaralności

4. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej 

a) wybór pracodawcy co do postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej – postać papierowa lub elektroniczna,

 • okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (10 lat czy 50 lat zależny m. in. od daty nawiązania stosunku pracy z danym pracownikiem),
 • przypadki dłuższego niż 10 letni okresu przechowywania dokumentacji,
 • ponowne nawiązanie stosunku pracy – kontynuacja dotychczasowej dokumentacji,
 • obowiązki pracodawcy o charakterze informacyjnym (o okresie przechowywania, o możliwości odbioru dokumentacji),
 • zasady postępowania pracodawcy po upływie okresu przechowywania – niszczenie dokumentacji pracowniczej,
 • zmiana postaci dokumentacji z papierowej na elektroniczną i odwrotnie,
 • obowiązki związane ze zmianą postaci dokumentacji,
 • wydawanie kopii całości lub części dokumentacji,
 • odpowiedzialność wykroczeniowa,

5. Akta osobowe i pozostała dokumentacja – według rozporządzenia

 • akta osobowe w 4 częściach (część A- ubieganie się o zatrudnienie, część B – nawiązanie stosunku pracy i przebieg zatrudnienia, część C – ustanie stosunku pracy, część D – kary porządkowe)
 • sposób przechowywania akt osobowych (oświadczenia i dokumenty, wydzielone części, wykaz, numerowanie, odpisy, kopie itp.),
 • dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy, urlopu wypoczynkowego, kart wypłaconego wynagrodzenia, karta ewidencji odzieży),
 • możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w różnych postaciach,
 • przekazywanie dokumentacji pracowniczej nowemu pracodawcy,
 • doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób odbioru dokumentacji,
 • wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej,

6. Świadectwo pracy – po zmianach

 • wydawanie, prostowanie świadectwa pracy,
 • treść świadectwa pracy (bez pieczątki i imion rodziców),
 • żądanie zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy,
 • prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy,
 • orzeczenie zastępujące świadectwo pracy.
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  20.05.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Cena: 640 zł od osoby,

  Cena promocyjna: 590 zł od osoby w przypadku zgłoszenia do 27 kwietnia 2020r.

  Nasze usługi są zwolnione z VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję