PRAWO PRACY W PIGUŁCE W 2019 ROKU – podsumowanie dokonanych zmian i nowe przepisy – termin 24 styczeń

PRAWO PRACY W PIGUŁCE W 2019 ROKU – podsumowanie dokonanych zmian i nowe przepisy – termin 24 styczeń

 • 24.01.2019 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca:  Łukasz Prasołek– Prawnik, Specjalista Prawa Pracy 

 • Cena: 590 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  540 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  490zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Łukasz Prasołek – prawnik, były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, jak również w Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Obecnie poświęcił się działalności szkoleniowej oraz doradczej.

Współpracownik dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Prawna. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac. Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory”, „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów”, „Dokumentacja czasu pracy”.  Jest również współautorem komentarzy naukowych do kodeksu pracy, ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy.

Program opracował Łukasz Prasołek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

1) Wprowadzone od 2019 r. zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych

 • Kiedy akta osobowe będzie można przechowywać 10 lat, a kiedy obowiązkowe będzie 50 lat ich przechowywania?
 • Kiedy pracodawca będzie wydawał akta papierowe pracownikom?
 • Jakie będą zasady wydawania kopii akt osobowych pracownikom?
 • Jak będą dokonywane zmiany formy prowadzenia akt osobowych?
 • Z ilu części będą się składały akta pracownicze po zmianach?
 • Jakie będą wymagania co do e-teczek?
 • Jak będą przenoszone dane pomiędzy systemami teleinformatycznymi?

2) Nowa dokumentacja związana z czasem pracy

 • Jakie dokumenty z zakresu czasu pracy mają się znaleźć w nowej dokumentacji, która będzie obowiązkowa od 1.1.2019 r.?
 • Ile lat trzeba będzie przechowywać dokumentację z zakresu czasu pracy od 2019 r.?
 • Czy pracownicy będą musieli podpisywać harmonogramy czasu pracy przed ich wpięciem do nowej dokumentacji?
 • Czy będzie należało przechowywać zmiany do harmonogramów czasu pracy?
 • Kiedy wnioski o wyjścia prywatne będą się musiały znaleźć w dokumentacji czasu pracy?
 • Czy karty ewidencji czasu pracy będą musiały być prowadzone za okres rozliczeniowy, czy będą mogły być miesięczne?

3) Prezydencki projekt nowelizacji Kodeksu pracy

 • Jakie zmiany w zakresie dyskryminacji są planowane w Kodeksie pracy?
 • Jakie zmiany w zakresie mobbingu są planowane w Kodeksie pracy?
 • Jak zmienią się zasady wystawiania świadectw pracy?
 • Jakie zmiany dotyczą roszczeń związanych z wadliwym rozwiązaniem stosunku pracy?

4) Nowe zasady prowadzenia monitoringu pracowników po 25.5.2018 r.

 • Dopuszczalne formy monitoringu
 • Monitoring służbowej poczty elektronicznej
 • Zasady przechowania danych uzyskanych z monitoringu
 • Zasady informowania pracowników o prowadzonym monitoringu

5) Nowe obowiązki pracodawców związane z ustawą o jawności życia publicznego

 • Kim będą sygnaliści i na czym będzie polegała ochrona ich stosunku pracy?
 • Kto będzie decydował o nadaniu statusu sygnalisty?
 • Jakie kategorie przedsiębiorców będą miały obowiązek wprowadzenia wewnętrznych procedur antykorupcyjnych?
 • Kiedy konieczne będzie opracowanie kodeksu etycznego?
 • Czy trzeba opracować procedurę wewnętrzną dotycząca otrzymywania prezentów?
 • Jaka będzie odpowiedzialność przedsiębiorców, którzy nie będą stosowali procedur antykorupcyjnych?

6) Zmiany w ustawie o związkach zawodowych

 • Możliwość tworzenia związków zawodowych przez nie pracowników
 • Nowe zasady dotyczące szczególnej ochrony działaczy związkowych
 • Uprawnienia związkowe przysługujące członkom związku niebędącym pracownikami
 • Zmiany dotyczące reprezentatywności związków zawodowych

7) Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

 • Kiedy posiadanie PPE wyłączy obowiązek wprowadzenia PPK?
 • W jakich datach będzie wprowadzane obowiązkowo PPK?
 • Jakie będą wysokości i zasady odprowadzania składek do PPK?
 • W jaki sposób ustala się liczbę zatrudnionych, od której zależy obowiązek prowadzenia PPK?
 • W jaki sposób ustala się podstawę wynagrodzenia, od której ma być odprowadzona składka na PPK?
 • Jak zmienią się zasady potrąceń z wynagrodzenia po wprowadzeniu PPK?
 • Za jakie działania pracodawcom będą groziły grzywny po wprowadzeniu PPK?

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  24.01.2019 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Cena: 590 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  540 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  490zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję