Prawo pracy w pigułce dla zaawansowanych – zmiany oraz aspekty bieżące – szkolenie online termin 20 listopada

 • 20.11.2020 |szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 14.00 z krótkimi przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Anita Gwarek – Prawnik 

 • Cena : 290 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Anita Gwarek – Prawnik, Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, doświadczona Specjalistka Praw Pracy. Uczestniczka procesu legislacyjnego, od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy wykorzystując swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach poświęconych tej problematyce, zwłaszcza w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, urlopów pracowniczych, uprawnień rodzicielskich oraz czasu pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

Zawarcie umowy o pracę:

 • rodzaje umów o pracę,
 • kiedy dochodzi do zawarcia umowy o pracę,
 • kiedy można zawrzeć umowę na okres próbny lub na czas określony (cel, okoliczności, limity),
 • możliwość zmiany rodzaju umowy o pracę,
 • skutki zawarcia konkretnego rodzaju umowy o pracę w zakresie jej rozwiązywania (w tym umowa na zastępstwo),
 • praca zdalna w celu przeciwdziałania COVID – czy można nadal stosować?

Wybrane sposoby rozwiązania umowy o pracę:

 • na mocy porozumienia stron, gdy obie strony na to się godzą,
 • za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę lub pracownika, gdy zgoda nie jest wymagana, przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie – aspekty praktyczne,
 • w ramach zwolnień grupowych (najnowsze orzecznictwo),
 • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia – najnowsze orzecznictwo.

Czasowe powierzenie wykonywania innych zadań na podstawie art. 42 par. 4 KP

Stosowanie przez pracodawcę mniej korzystnych warunków zatrudnienia:

 • poprzez wypowiedzenie zmieniające,
 • poprzez zawieszenie stosowania zakładowych przepisów prawa pracy (art. 9 1KP),
 • poprzez zawieszenie stosowania niektórych postanowień umów o pracę (art. 231a KP).

Świadectwo pracy – po zmianach:

 • wydawanie i prostowanie świadectwa pracy,
 • treść świadectwa pracy (bez pieczątki i imion rodziców),
 • żądanie zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy,
 • prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy,
 • orzeczenie zastępujące świadectwo pracy.
 • przechowywanie świadectwa pracy w aktach osobowych,

Zasady korzystania z urlopu wypoczynkowego:

 • Plan urlopów i znaczenie wniosku złożonego przez pracownika wskazującego termin korzystania z urlopu.
 • W jakich przypadkach pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu wypoczynkowego w terminie wskazanym przez pracownika?
 • W jakich przypadkach pracodawca może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy – bez jego zgody, w tym zmiany w ustawie COVID?
 • Korzystanie z urlopu w okresie wypowiedzenia (od kiedy należy liczyć okres wypowiedzenia, łączenie korzystania z urlopu ze zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia – najnowsze orzecznictwo sądowe).
 • Zasady ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika, w tym urlopu proporcjonalnego, w szczególności dla pracownika zatrudnionego przez część roku kalendarzowego, powracającego do pracy w danym roku kalendarzowym po wybranych okresach jej niewykonywania, zmieniającego wymiar etatu.
 • Urlop wypoczynkowy po chorobie pracownika dłuższej niż 30 dni, a obowiązek przeprowadzenia kontrolnych badań lekarskich.

Dane osobowe w stosunkach pracy – co wynika z Kodeksu pracy:

 • obowiązkowe dane osobowe pozyskiwane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od pracownika,
 • dane osobowe pozyskiwane za zgodą kandydata lub pracownika,
 • pozyskiwanie danych szczególnie wrażliwych, w tym danych biometrycznych,
 • monitoring w zakładzie pracy,
 • monitoring poczty elektronicznej,
 • nowa forma wypłaty wynagrodzenia za pracę.

Pozyskiwanie danych o niekaralności.

Przywrócenie do pracy przed prawomocnym zakończeniem procesu sądowego – zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego.

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  20.11.2020 |szkolenie online |

 • Cena : 290 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję