PRAWO PRACY ORAZ DOKUMENTACJA KADROWA W 2019 ROKU – ZASTOSOWANIE NOWYCH PRZEPISÓW – termin 22 marzec

PRAWO PRACY ORAZ DOKUMENTACJA KADROWA W 2019 ROKU – ZASTOSOWANIE NOWYCH PRZEPISÓW – termin 22 marzec

 • 22.03.2019 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca:  Anita Gwarek- Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w MPiPS 

 • Cena: 590 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  540 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  490zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca: 

Anita Gwarek – Prawnik, Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka procesu legislacyjnego, od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy wykorzystując swoją wiedzę prowadząc szkolenia i uczestnicząc w konferencjach poświęconych tej problematyce, zwłaszcza w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, urlopów pracowniczych, uprawnień rodzicielskich oraz czasu pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

Zmiany w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej od dnia 1 stycznia 2019 r.

 1. Zmiany w Kodeksie pracy:
 • wprowadzenie możliwości prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej;
 • zmiana postaci prowadzenia i przechowywania dokumentacji z papierowej na elektroniczną i odwrotnie,
 • skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 lat do 10 lat (przypadki utrzymania 50 letniego okresu przechowywania),
 • obowiązki informacyjne pracodawcy (informacja wraz ze świadectwem pracy),
 • dokumentacja pracownicza w przypadku ponownego zatrudnienia,
 • wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej oraz poprzedniej postaci dokumentacji,
 • zniszczenie dokumentacji pracowniczej,
 • zmiana zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę (na konto) – obowiązki pracodawcy,
 • sytuacje przejściowe.

2. Nowe rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej:

 • 4 części akt osobowych z możliwością podziału na podczęści, w tym nowa część D,
 • zmieniony zakres dokumentów w poszczególnych częściach akt osobowych,
 • pozostała dokumentacja pracownicza – w tym nowy zakres ewidencji czasu pracy,
 • zasady wydawania dokumentacji pracownikom lub byłym pracownikom,
 • zasady wydawania kopii dokumentacji pracowniczej pracownikom lub byłym pracownikom,
 • zasady dołączania do dokumentacji elektronicznej dokumentów papierowych
 • zasady postępowania z dokumentacją zgromadzoną przed dniem 1 stycznia 2019 r. oraz gromadzoną po 1 stycznia 2019 r.

3. Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w zatrudnieniu:

 • uregulowania w Kodeksie pracy dotyczące monitoringu pomieszczeń oraz monitoringu poczty elektronicznej – od 25 maja 2018 r.
 • zmiany dotyczące zakresu danych osobowych, których można żądać od osoby ubiegającej się zatrudnienie oraz pracownika, zasady przetwarzania danych osobowych, w tym wrażliwych i o skazaniu, podstawy przetwarzania danych – projekt ustawy o zapewnieniu stosowania rozporządzenia RODO zmieniającej przepisy Kodeksu pracy.

4. Różne zmiany w Kodeksie pracy:

 • dotyczące sytuacji pracowników zatrudnionych u przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w razie jego śmierci (ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej),
 • w zakresie telepracy,
 • w zakresie szkoleń bhp i wykonywania zadań służby bhp,
 • w związku ze zmianą niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych,
 • dotyczące młodocianych.

5. Zasady pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego. 

6. Projektowane zmiany przewidziane w prezydenckim projekcie zmian w Kodeksie pracy (druk sejmowy 1653) obejmujące zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich, w zakresie świadectwa pracy, mobbingu, dyskryminacji.

7. Świadectwo pracy – nowe zasady wydawania świadectwa pracy i jego treść.

 • Obowiązek wydania świadectwa pracy niezależny od rodzaju umowy o pracę,
 • Obowiązek wydania świadectwa pracy niezwłocznie/ na wniosek pracownika,
 • Obowiązek wydania nowego świadectwa pracy,
 • Informacje jakie powinno zawierać świadectwo pracy,
 • Terminy związane z wydawaniem świadectwa pracy,
 • Prostowanie świadectwa pracy.

8. Nowe dokumenty pozyskiwane w związku z prawem dokonywania wypłaty wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2019 r. na konto bankowe pracownika:

 • informacja o numerze kontra,
 • (wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych),
 • obowiązek działu kadr i płac wobec pracowników otrzymujących przed nowelizacją wynagrodzenie w kasie – czas na realizację tego obowiązku do upływu 21 stycznia 2019 r.

9. Wybrane najnowsze orzecznictwo sądowe.

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  22.03.2019 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Cena: 590 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  540 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  490zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję