Prawo Pracy dla praktyków w 2020 – analiza trudnych przypadków – termin 24-25 lutego

 • 24-25.02.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Monika Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy 

 • Cena: 1 260 zł od osoby

  Cena promocyjna: 1 190 zł od osoby przy zgłoszeniu do 17 stycznia 2020r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Monika Frączek – Prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

Program opracowała Monika Frączek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

PROGRAM SZKOLENIA

1 Dzień 

1. Dane i dokumenty pozyskiwane w związku z zatrudnieniem, zgodnie z nowymi przepisami i wykładnią, w tym:

 • nowe regulacje prawne dotyczące pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych, w tym danych dotyczących dotychczasowej kariery zawodowej,
 • zakaz przetwarzania danych o imionach rodziców na potrzeby wypełniania świadectwa pracy,

2. Zasady poprawnego wypełniania kwestionariuszy osobowych (jakie dane powinny się tam znaleźć, a jakich nie wpisywać), kwestia pozyskiwania i przetwarzania danych osoby zawiadamianej w razie wypadku pracownika,

3. Zasady przetwarzania danych szczególnych – konieczność weryfikacji upoważnień oraz ewentualna konieczność złożenia dodatkowych oświadczeń,

4. Zasady przetwarzania danych osobowych za zgodą pracownika (w jakim przypadku zgoda musi być wynikiem inicjatywy kandydata do pracy albo pracownika),

 • najnowsza wykładnia UODO dotycząca badania stanu trzeźwości pracowników,

5. Zasady przetwarzania danych służbowych, w tym danych z monitoringu – zgodnie z wykładnią Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6. Pozyskiwanie i przechowywanie dokumentów potwierdzających informacje o danych osobowych,

7. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych w związku z badaniami profilaktycznymi pracowników, w szczególności:

 • podstawa prawna pozyskiwania danych o miejscu zamieszkania kandydata do pracy,
 • przypadki, w których można przyjść do pracy pracownika bez kierowania na badania wstępne (z omówieniem planowanych zmian zakładających zmniejszenie częstotliwości badań),
 • zasady umieszczania w aktach osobowych dokumentów dotyczących badań w dokumentacji pracowniczej,

8. Nowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji obowiązków w ramach zfśs, w tym:

 • zasady składania oświadczeń o danych uprawniających do świadczeń z zfśs,
 • zasady potwierdzania otrzymanych danych i ich zabezpieczania,
 • okres retencji danych na potrzeby zfśs,

9. Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika wynikające z przepisów o PPK (konieczność pobrania wymaganych danych, oświadczeń i deklaracji) – zgodnie z najnowszą wykładnią,

2 Dzień  

1. Wykładnia dotycząca zasad prowadzenia oraz przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej, w szczególności:

 • zasady prowadzenia nowych zbiorów dokumentów składających się na akta osobowe i dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, ze szczególnym omówieniem nowych zasad dokumentowania czasu pracy,
 • jakie dokumenty musza być zbierane w zbiorze na dokumentowanie czasu pracy oraz przypadki, gdy wymaga to zmian w wewnętrznych dokumentach obowiązujących u danego pracodawcy,

2. Zasady wydawania kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej –wykładnia MRPiPS odnośnie tego, jak postępować wobec pracowników nadużywających uprawnienia do uzyskania kopii,

3. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczejomówienie różnych przypadków, prezentacja najnowszej wykładni,

4. Obowiązki informacyjne związane z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji pracowniczej, w tym:

 • obowiązek poinformowania pracowników o okresie przechowywania ich dokumentacji pracowniczej, terminie na odebranie tej dokumentacji oraz terminie na jej zniszczenie, (w którym dokumentacja pracownicza może być odebrana warunkowo),
 • obowiązek wydania takiej informacji wraz ze świadectwem pracy (ze wskazaniem pracowników, którzy takiej dokumentacji nie muszą otrzymać),
 • obowiązki informacyjne w sytuacji przejścia na dokumentację elektroniczną,

6. Zasady poprawnego prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej w przypadku, gdy pracodawca ma obowiązek założyć nowe akta osobowe pracownikowi, który już u niego pracował zgodnie z najnowszą wykładnią,

7. Warunki prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w wersji papierowej i elektronicznej, w szczególności:

 • zasady poprawnej zmiany postaci dokumentacji pracowniczej w razie podjęcia przez pracodawcę decyzji o prowadzeniu jej (w całości lub w części) w postaci elektronicznej,
 • wykładnia Ministerstwa Cyfryzacji i MRPiPS w zakresie wymagań wobec systemu teleinformatycznego pracodawcy, poszczególnych zbiorów dokumentacji pracowniczej, obowiązków informacyjnych, ostatecznej wersji zapisywanych dokumentów elektronicznych,
 • zasady przechowywania dokumentacji w postaci papierowej, warunki jakie musi spełnić pracodawca,
 • możliwość i zasady przekazania dokumentów na przechowanie zewnętrznym przechowawcom, zgodnie z najnowszą wykładnią,
 • termin na dostosowanie się do wymaganych warunków przechowywania

8. Dalsze zmiany w przepisach dotyczących:

 • świadectw pracy,
 • zakazu dyskryminacji i uprawnień rodzicielskich,
 • obowiązek poprawienia pouczenia do świadectwa pracy i podania pracownikom do wiadomości nowych przepisów antydyskryminacyjnych,

9. Planowane zmiany w przepisach, w tym nowe przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk sejmowy 3599).

 

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  24-25.02.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Cena: 1 260 zł od osoby

  Cena promocyjna: 1 190 zł od osoby przy zgłoszeniu do 17 stycznia 2020r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję