Praktyczny wymiar zmian w prawie pracy w 2020/2021 od A do Z – szkolenie online termin 18-19 luty

 • 18-19.02.2021 | szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 14.00 z krótkimi przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Joanna Cur – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy

 • Cena : 690 zł + 23 % VAT od osoby za dwa dni

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Joanna Cur- Prawnik, Praktyk biznesu, Specjalista prawa pracy i HR. Praktyk biznesu z 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach, Prawnik, specjalista prawa pracy, czasu pracy oraz zagadnień związanych z ochroną danych osobowych.  Jako Manager Regionalny przez 9 lat zarządzała dużymi zespołami sprzedaży w T-Mobile Polska S.A. w kanale własnym oraz franczyzowym, Doświadczony rekruter w branży telekom, pharma oraz FMCG, Mentor wspierający młode pokolenie prawniczek w Women In Law Foundation, Członek grupy roboczej tworzącej kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji – projekt pod patronatem Pracuj.pl, Na co dzień uczy Specjalistów ds. kadr i płac, właścicieli firm, managerów oraz pracowników HR jak nie zginąć w gąszczu przepisów prawa pracy, czasu pracy oraz RODO.

Program szkolenia opracowała Joanna Cur. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

Jest to 2-dniowe szkolenieskierowane do Specjalistów działów HR, kadr i płac, którzy chcą w sposób kompleksowy usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę z zakresu zmian w prawie pracy.

Szkolenie kierowane jest również do kadry zarządzającej.

Celem szkoleniajest przedstawienie w sposób kompleksowy najnowszych zagadnień z prawa pracy, zarówno tych już wprowadzonych w 2020 r. jak i planowanych w 2021 r.

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy będą mieli okazję pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę w zakresie:

 • prowadzenia dokumentacji pracowniczej;
 • nowych zasad przetwarzania danych osobowych zarówno kandydatów do pracy jak i pracowników;
 • zasad rozliczania czasu pracy oraz urlopów pracowniczych;
 • korzyści i zagrożeń wynikających z wdrożenia w organizacji pracy zdalnej;
 • praktycznych aspektów rozwiązywania umów o pracę;
 • prawnych aspektów dopuszczalności stosowania monitoringu, w tym kontroli trzeźwości oraz pomiaru temperatury u pracownika;
 • rodzajów odpowiedzialności, zarówno pracodawcy jak i pracownika HR, za naruszenie przepisów o ochronie danych;
 • pozakodeksowych form zatrudnienia;
 • zmian w kodeksie pracy dotyczących wydawania świadectw pracy, uprawnień rodzicielskich, przedawnienia roszczeń pracowniczych oraz przeciwdziałania mobbingowi;
 • zmian w prawie pracy w związku z wejściem w życie Ustawy „koronawirusowej”;
 • zmian planowanych w 2021 r. (m.in. zmiany w wymiarze urlopu, obowiązkowe informowanie o wynagrodzeniu w ofertach pracy, prace legislacyjne nad nowym Kodeksem Pracy).

Przedsiębiorca rekrutuje:

 • ogłoszenie o pracę – jak je prawidłowo przygotować na gruncie obowiązywania przepisów o ochronie danych osobowych?
 • znaczenie zgody – przygotowanie klauzul rekrutacyjnych (case study);
 • pozyskiwanie informacji o kandydacie z portali społecznościowych (np. facebook) oraz branżowych (np. Linkedin) – ustalenie dopuszczalności takich metod;
 • jakich danych można żądać po zmianie przepisów od kandydata na Pracownika?
 • dokumenty w rekrutacji: CV oraz list motywacyjny;
 • sprawdzanie referencji (kiedy dopuszczalne);
 • obowiązek informacyjny – treść obowiązku wobec kandydatów;
 • okres przetwarzania danych kandydatów;
 • CV bez projektu rekrutacyjnego – jak się zachować?;
 • „Czarne listy” kandydatów;
 • korzystanie z agencji pośrednictwa zatrudnienia (jak skonstruować umowę z pośrednikiem);
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatów po zmianach;

Przedsiębiorca zatrudnia:

 • nawiązanie stosunku pracy;
 • rodzaje umów o pracę;
 • treść umowy o pracę – obowiązkowe elementy;
 • dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o pracę;
 • kwestionariusz osobowy pracownika po zmianach;
 • obowiązek informacyjny – treść obowiązku wobec pracowników;
 • dokumentacja dotycząca czasu pracy – zmiana zasad przechowywania dokumentacji;
 • dostęp do danych osobowych przez poszczególnych pracowników organizacji;
 • przetwarzanie danych osobowych na potrzeby medycyny pracy;
 • przetwarzanie danych osobowych na potrzeby świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem pracownika w szkoleniach;
 • przetwarzanie danych osobowych pracowników w relacji Pracodawcy z organizacją związkową;
 • przetwarzanie danych osobowych w związku z dodatkowymi świadczeniami pracowniczymi oferowanymi przez Pracodawcę;

Dokumentacja pracownicza – nowe zasady prowadzenia:

 • akta osobowe pracownika – co powinna zawierać część A, B, C i D akt osobowych;
 • elektronizacja akt osobowych;
 • w jaki sposób przeprowadzić przejście z prowadzenia dokumentacji papierowej na elektroniczną?
 • obowiązki Pracodawcy w związku ze zmianą sposobu przechowywania dokumentacji pracowniczej;
 • obowiązki Pracodawcy w związku z nowymi okresami przechowywania dokumentacji pracowniczej– 50 lat i 10 lat;
 • kary za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej;

Czas pracy:

 • zasady rozliczania czasu pracy;
 • zasady prowadzenia dokumentacji (listy obecności, harmonogramy pracy);
 • systemy czasu pracy;
 • praca w godzinach nadliczbowych;
 • praca w porze nocnej;
 • praca w niedziele i święta;
 • czas pracy w podróży służbowej.

Urlopy pracownicze:

 • ustalanie wymiaru urlopu;
 • zasady prowadzenia dokumentacji;
 • rodzaje urlopów (wypoczynkowy, na żądanie, bezpłatny, szkoleniowy, okolicznościowy);
 • Stosowanie kontroli Pracowników:
 • monitorowanie w miejscu pracy – monitoring wizyjny, monitoring poczty elektronicznej, monitoring GPS, inne rodzaje monitoringu, a prawo pracownika do prywatności;
 • wizerunek Pracownika i jego ochrona;
 • kontrola trzeźwości Pracownika;
 • pomiar temperatury u Pracownika w związku z zagrożeniem epidemicznym;

Świadectwa pracy – zasady sporządzania:

 • zmiany od 04.05.2019 r.
 • zmiany od 07.09.2019 r.

Inne pozakodeksowe formy zatrudnienia:

 • zakres dokumentacji tworzonej dla osób na umowach cywilnoprawnych;
 • zakres danych pozyskiwanych od takich osób;
 • okresy przechowywania dokumentacji;

Przedsiębiorca rozstaje się z pracownikiem – praktyczne aspekty:

 • rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron;
 • rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem;
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia;
 • wygaśnięcie stosunku pracy;
 • jak wręczyć pracownikowi wypowiedzenie;

Rodzaje odpowiedzialności za naruszenie przepisów RODO:

 • odpowiedzialność administracyjna;
 • odpowiedzialność karna;
 • odpowiedzialność cywilna;
 • odpowiedzialność przedsiębiorcy;
 • odpowiedzialność pracownika;

Praca zdalna:

 • Wymogi prawne w pracy zdalnej;
 • Wymogi techniczne;
 • Wypadki przy pracy podczas pracy zdalnej – wymogi BHP;
 • Ewidencja czasu pracy w pracy zdalnej;
 • Korzyści i zagrożenia dla organizacji, managerów i pracowników;
 • Rola działu HR w procesie zmiany;
 • Prace legislacyjne nad wprowadzeniem regulacji do kodeksu pracy;

Omówienie zmian w kodeksie pracy po nowelizacji od 07.09.2019 r.

 • Nowe zasady wydawania świadectw pracy;
 • Nowe uprawnienia rodzicielskie;
 • Przedawnienie roszczeń pracowniczych;
 • Rewolucyjne zmiany w zakresie przeciwdziałania mobbingowi;
 • Zmiany dotyczące przywrócenia do pracy przed prawomocnym zakończeniem postępowania sądowego;

Zmiany w prawie pracy w związku zeszczególnymi rozwiązaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Omówienie planowanych zmian w 2021 r.

 • Praca zdalna w kodeksie pracy;
 • Wymiar urlopu wypoczynkowego niezależnie od stażu pracy;
 • Obowiązek informowania o wynagrodzeniu w ofertach pracy;
 • I inne.
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  18-19.02.2021 | szkolenie online |

 • Cena : 690 zł + 23 % VAT od osoby za dwa dni

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję