Praktyczny warsztat z planowania i rozliczania czasu pracy dla początkujących – online 10-11 luty

 • 10-11.02.2021 | szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 14.00 z przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, interaktywny warsztat.

 • Wykładowca: Joanna Cur – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy

 • Cena : 750 zł + 23 % VAT od osoby za dwa dni szkolenia

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Joanna Cur – Prawnik, Specjalista prawa pracy i HR oraz zagadnień związanych z etyką w biznesie, szkoleniowiec, wykładowca akademicki, manager, mentor. Absolwentka UMK w Toruniu, Wyższej Szkoły Bankowej oraz Społecznej Akademii Nauk.  Praktyk biznesu z 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach. Przez 8 lat zarządzała dużymi zespołami sprzedaży w T-Mobile Polska S.A. w kanale własnym oraz franczyzowym. Specjalizuje się w prawie pracy, zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych oraz etyką w biznesie. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców, menedżerów, pracowników HR, pracowników kadr i płac oraz księgowych. Wykładowca akademicki w Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie. Prowadzi zajęcia z „Prawa pracy”, „Etyki i CSR w biznesie” oraz „Etykiety i savoir vivre w biznesie” na 2 kierunkach studiów podyplomowych w Collegium Humanum w Warszawie: Master of Laws (LL.M.), Executive Master of Business Administration (EMBA). Jest autorką artykułów o tematyce prawniczej i HR, które ukazały się w czasopismach „HR Business Partner” oraz „Edukacja Prawnicza”.

Program szkolenia opracowała Joanna Cur. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

Jest to 2-dniowy warsztat skierowany do:

 • Pracowników działów HR, kadr i płac,
 • managerów, którzy na co dzień zarządzają zespołem i są odpowiedzialni za planowanie i rozliczanie czasu pracy swoich pracowników,
 • wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z tego tematu.

Korzyści ze szkolenia: Uczestnicy będą mieli okazję zdobyć, usystematyzować oraz pogłębić swoją wiedzę z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy, prowadzenia dokumentacji w tym zakresie oraz zasad odpowiedzialności za błędy osób odpowiedzialnych w danej organizacji za czas pracy. Zaprezentowane zostaną orzeczenia Sądów oraz stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy.

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Omawiane są praktyczne przykłady z życia, uczestnicy wykonują ćwiczenia i zadania, aby nabyć umiejętności w zakresie samodzielnego planowania i rozliczania czasu pracy w swoich organizacjach.

1. Kodeksowe definicje czasu pracy:

 • Od kiedy liczy się czas pracy;
 • Podstawowe pojęcia kodeksowe dotyczące czasu pracy – doba pracownicza, normy, wymiary, okresy rozliczeniowe, odpoczynki;

2.  Zasady planowania czasu pracy pracownika (sporządzania harmonogramu czasu pracy) w ramach wymiaru jego czasu pracy oraz przekazywanie rozkładu (harmonogramu) czasu pracy do jego wiadomości, z uwzględnieniem konieczności zachowania doby pracowniczej)

3. Planowanie czasu pracy:

 • Ustalenie odpowiedzialności za czas pracy pracowników;
 • Jak dobrać systemy i okresy rozliczeniowe do potrzeb danego zakładu pracy;
 • Ustalanie wymiaru czasu pracy w przyjętych systemach czasu pracy;
 • Kiedy pracodawca jest zwolniony z konieczności tworzenia rozkładu czasu pracy;
 • Jak ustalić wymiar czasu pracy w przyjętym okresie;
 • Jak uregulować problematykę zmian w harmonogramach czasu pracy?
 • Na jakie okresy tworzymy harmonogramy czasu pracy?
 • Dla kogo nie tworzymy harmonogramów czasu pracy?
 • Zasady stosowania ruchomego czasu pracy;
 • Szczególne zwrócenie uwagi  poświecenie czasu na czas równoważny, podstawowy
 • Tworzenie harmonogramów w równoważnym czasie pracy
 • Ewidencjonowanie zaplanowanych godzin pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4. Czas pracy pracowników zatrudnionych na część etatu– odrębności w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy takich pracowników

 • Nadgodziny a dopełnienie,

5. Czas pracy kierownika wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pracodawcy– jakie są zasady planowania i rozliczania czasu pracy takiego pracownika,

6. Czas pracy, a dyżur. Dyżur – co to takiego, jak rozliczać:

 • Dyżur w zakładzie pracy, a dyżur pełniony w domu;
 • Jakie są zmiany w ewidencjonowaniu dyżuru?

7. Czas pracy, a udział pracownika w szkoleniu w zależności od rodzaju szkolenia,

8. Czas pracy osób niepełnosprawnych;

 • Normy czasu pracy osób niepełnosprawnych
 • Prawo do dodatkowej przerwy w pracy
 • Normy czasu pracy a wysokość wynagrodzenia
 • Dodatkowy urlop wypoczynkowy
 • Zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia

9. Planowanie czasu pracy w podróży służbowej:

 • Jak rozliczyć czas pracy podróży służbowej i szkolenia?
 • Jak i czy w ogóle zaliczyć czas podróży służbowej i szkolenia do czasu pracy?
 • Czy czas przejazdów to czas pracy?
 • Kiedy w podróży służbowej i podczas szkolenia mamy do czynienia w godzinami nadliczbowymi?
 • Obowiązek zapewnienia odpoczynków w podróży służbowej.
 • Jak pracodawca powinien rekompensować pracownikom podróż służbową?

10. Praca w godzinach nadliczbowych, w soboty, niedziele i święta oraz w porze nocnej:

 • Limit godzin nadliczbowych;
 • Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych;
 • Ustalanie godzin nadliczbowych w przypadku przekroczenia dobowej normy czasu pracy
 • Ustalanie godzin nadliczbowych w przypadku przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy
 • Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych;
 • Godziny nadliczbowe u kadry zarządzającej;
 • Rekompensata pracy w sobotę;
 • Rekompensata pracy w niedziele i święta.
 • Rekompensowanie pracy w porze nocnej.
 • Przypadki, w których pracownik mimo przebywania na terenie zakładu pracy nie pracuje w godzinach nadliczbowych (w tym odpracowywanie wyjść prywatnych),

11. Możliwość wezwania oraz rekompensowania pracy w dniu wolnym, w szczególności:

 • zasady oddawania pracownikowi dnia wolnego,
 • termin na oddanie dnia wolnego,
 • skutki nieoddania dnia wolnego (konieczność zapłacenia wynagrodzenia wraz z dodatkiem, przypadki, w których za nieoddanie dnia wolnego został nałożony mandat przez PIP),

12. Ćwiczenia:

 • Sporządzanie grafików i harmonogramów na przykładach; (ze zwróceniem szczególnej uwagi na czas równoważny)
 • Ewidencja czasu pracy na przykładach;

13. Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy po nowemu oraz okresy jej przechowywania:

 • Forma prowadzenia – czy można prowadzić elektronicznie? jeśli akta osobowe są prowadzone w formie tradycyjnej?
 • Jakie wymagania muszą spełniać nowe dokumenty elektroniczne?
 • W jaki sposób pracownik będzie musiał potwierdzać zapoznanie się z harmonogramem czasu pracy?
 • Jakie dokumenty należy przechowywać z dokumentacją czasu pracy?
 • Okresy przechowywania ewidencji czasu pracy.
 • Zasady przechowywania dokumentów dotyczących czasu pracy pracownika, m.in. harmonogramów czasu pracy, dokumentów potwierdzających pracę w godzinach nadliczbowych i w dniu wolnym, wniosków pracownika, w tym wniosków o wyjścia prywatne, list obecności.

14. Urlopy wypoczynkowe, okolicznościowe, Art. 188 w poszczególnych systemach czasu pracy w podstawowym i równoważnym.

15. Nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy:

 • nowe zasady oznaczania dniówek roboczych,
 • oznaczanie dni wolnych od pracy, zwolnienia od pracy, z oznaczeniem wymiaru i podstawy prawnej ich udzielenia,
 • oznaczanie innych usprawiedliwionych nieobecnościach w pracy, ze wskazaniem wymiaru i tytułu ich udzielenia, nieusprawiedliwionych nieobecnościach w pracy,
 • symbole do oznaczania w grafikach dni pracujących i dni wolnych w równoważnym czasie pracy

16. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o czasie pracy:

 • Zakres odpowiedzialności;
 • Kto ponosi odpowiedzialność;
 • Środki prawne PIP w sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów o czasie pracy i zasady odwoływania się od nich – wniosek, grzywna, decyzja administracyjna.
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
Praktyczny warsztat z planowania i rozliczania czasu pracy dla początkujących – online 10-11 luty
 • Data szkolenia:

  10-11.02.2021 | szkolenie online |

 • Cena : 750 zł + 23 % VAT od osoby za dwa dni szkolenia

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dane zgłaszającego do faktury
Zwolnienie z podatku VAT pobierz wzór oświadczenia
Wysyłka faktury
Osoby zgłoszone na szkolenie
Osoba kontaktowa
Warunki uczestnictwa w szkoleniu CWPP (Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej)
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję