Pracownicze Plany Kapitałowe – Procedura wdrażania nowego systemu emerytalnego oraz korzyści dla pracowników. Nowe wyzwania dla działów HR termin 22 marzec

Pracownicze Plany Kapitałowe – Procedura wdrażania nowego systemu emerytalnego oraz korzyści dla pracowników. Nowe wyzwania dla działów HR termin 22 marzec

 • 22.03.2019 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Przemysław Jeżek – Specjalista ds. podatków, prawa pracy, ZUS

 • Cena: 590 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  540 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  490zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Przemysław Jeżek – Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku”. Aktualnie jest autorem publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”. Wykładowca na wyższej uczelni w Katowicach. Trener z wieloletnim doświadczeniem.

Program opracował Przemysław Jeżek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

Z dniem 01 stycznia 2019 r. zacznie obowiązywać nowa ustawa o zabezpieczeniu emerytalnym dla pracowników i zleceniobiorców, która wprowadza nowe obowiązki dla działów HR.

Regulacje dotyczące PPK wprowadzają szereg rozwiązań nieznanych do tej pory systemowi dodatkowego emerytalnego oszczędzania. Według ustawy środki w ramach PPK będą obowiązkowo współfinansowane przez podmioty zatrudniające oraz osoby zatrudnione, którymi są nie tylko pracownicy i pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób zarządom i pracownikom przedsiębiorstw zasad tworzenia i oszczędzania w ramach PPK. Szkolenie ma ułatwić instytucjom sprawne przygotowanie się do nowych ustawowych wymogów i wyzwań w zakresie PPK.

I. System emerytalny w Polsce

 1. Filary systemu emerytalnego
 2. Czym jest PPE
 3. Relacja PPE do PPK jako alternatywa wyboru
 4. Struktura rynku PPE według instytucji zarządzających zgromadzonymi środkami alternatywą wyboru instytucji do PPK
 5. Zwolnienie z obowiązku tworzenia PPE tylko w określonych przypadkach

II. Podstawowe założenia i cele systemu PPK

 1. PPK jako prywatny system długoterminowego gromadzenia oszczędności
 2. obowiązek i terminy utworzenia PPK
 3. uczestnicy planu kapitałowego (pracownicy, zleceniobiorcy)
 4. pojęcie osób uprawnionych i zatrudnionych oraz podmiotów zatrudniających dla celów PPK

III. Mechanizm funkcjonowania systemu PPK

 1. Dobrowolność uczestnictwa w PPK
 • możliwość rezygnacji z wpłat do PPK i ponowne przystąpienie
 • procedura informacyjna dla uczestników

2. Wpłaty dokonywane do PPK

 • zasilenia obligatoryjne i dobrowolne składek do PPK
 • podstawa wymiaru i wysokość składek do PPK
 • wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK
 • podział wpłat pomiędzy pracownikiem a pracodawcą
 • przychód po stronie pracownika składek finansowanych przez pracodawców

3. Fundusze inwestycyjne i emerytalne

4. Koszty zarządzania PPK

5. Nadzór nad funkcjonowaniem PPK

6. Zadania wyznaczonej instytucji finansowej

7. Portal PPK

8. Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa

9. Podział środków w przypadku śmierci uczestnika

10. Skutki wypłaty, wypłaty transferowej i zwrot środków na wniosek uczestnika:

 • podział wypłaty środków po osiągnięciu 60 roku życia
 • wypłata w formie świadczenia małżeńskiego
 • podatkowe skutki innego podziału środków do wypłaty niż ustawowy
 • skutki wcześniej wypłaty środków przed osiągnięciem 60 roku życia

IV. Wdrożenie PPK: jak przygotować́ firmę̨ na planowane zmiany w systemie emerytalnym

 1. Diagnoza potrzeb finansowych oraz plan budżetowy dodatkowych kosztów w związku z obowiązkiem wdrożenia PPK
 2. Rozwiązania przewidziane w okresie przejściowym
 • stopniowanie terminów stosowania przepisów PPK

3. Procedura wyboru instytucji finansowej prowadzącej PPK

 • zawarcie umów składających się na PPK
 • (umowa o zarządzanie i prowadzenie)
 • konsultacje i kryteria wyboru instytucji finansowej
 • reprezentacja osób zatrudnionych
 • kryteria wyboru instytucji finansowej
 • stosowanie ustawy
 • Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do PPK

4. Koszty i wynagrodzenia instytucji finansowej

5. Obowiązki pracodawcy w PPK

 • obowiązki administracyjne i informacyjne
 • wykazywanie składek w dokumentach rozliczeniowych
 • wykazywanie składek przez pracodawcę w rozliczeniach rocznych;
 • zwolnienie z oskładkowania dodatkowych wpłat
 • powrót do PKK po rezygnacji – oświadczenie pracownika
 • rozporządzanie kwotą na wypadek śmierci współmałżonka

V. Zmiany w przepisach innych ustaw

 1. zasady dokonywania potrąceń składek z wynagrodzenia za pracę
 2. podatkowe skutki dziedziczenia środków z PPK
 3. podatkowe skutki dla pracownika dopłat rocznych i wpłat powitalnych
 4. koszty uzyskania przychody dla podmiotów zatrudniających
 5. obowiązki w stosunku do ZUS
 6. zadania PIP

VI. Odpowiedzialność karna Podmiotów zatrudniających

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  22.03.2019 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Cena: 590 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  540 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  490zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję