Praca zdalna od A do Z – zasady regulowania, stosowania, rozliczania, szkolenie online termin 2 listopada

 • 02.11.2020r. |szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.30 – 14.30 z krótkimi przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Monika Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy 

 • Cena : 350 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Monika Frączek – Prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

Program opracowała Monika Frączek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

Zasady polecenia pracy zdalnej:

 • okres obowiązywania dotychczasowych przepisów dotyczących możliwości powierzania pracy zdalnej,
 • zapowiadane nowe regulacje dotyczące wprowadzania pracy zdalnej,

W jakim celu nie można w obecnym stanie prawnym wykorzystywać pracy zdalnej i czy w przypadku powierzania pracy zdalnej tylko niektórym pracownikom należy obawiać się zarzutu nierównego traktowania?

 • na jakich zasadach można będzie korzystać z pracy zdalnej po nowelizacji Kodeksu pracy?

Jakie są ograniczenia w poleceniu pracy zdalnej? Na jakich zasadach potwierdza się dopuszczalność wykonywania pracy zdalnej?

Czy pracownik może wykonywać pracę zdalną w trakcie kwarantanny?

Czy pracodawca ma prawo żądać oświadczenia o miejscu wykonywania pracy zdalnej?

Czy pracodawca może nakazać albo zakazać pracy zdalnej z określonego miejsca?

Czy w okresie objęcia pracą zdalną można wymagać od pracownika przychodzenia do dotychczasowego miejsca wykonywania pracy? w szczególności:

 • na czym polega rotacyjna praca zdalna? jak się ją poleca?
 • czy pracownik może z własnej inicjatywy stawiać się w miejscu wykonywania pracy stacjonarnej?

Jakie są zasady korzystania z narzędzi i materiałów potrzebnych do wykonywania pracy zdalnej obecnie, a jakie będą po zmianie przepisów?

 • na jakich zasadach pracownik może wykorzystywać własne narzędzia i materiały do wykonywania pracy zdalnej?
 • czy pracodawca może nakazać albo zakazać korzystania ze sprzętu lub materiałów do pracy należących do pracownika?

Na czym polega zapewnienie obsługi logistycznej pracy zdalnej?

Jak ustalić zasady kontaktu z pracownikiem w trakcie pracy zdalnej?

 • na jakich zasadach można się kontaktować z pracownikiem na prywatny adres e-mail albo prywatny numer kontaktowy? (stanowisko UODO w tej kwestii)
 • jak wydawać polecenia związane z pracą np. pracy w godzinach nadliczbowych?

Czy można kontrolować pracę pracownika pracującego zdalnie i stosować monitoring? (stanowisko UODO w sprawie monitoringu poczty służbowej pracowników)

Jakie są zasady ochrony danych osobowych i informacji ważnych dla pracodawcy w trakcie pracy zdalnej, jak się zabezpiecza wideokonferencje w trakcie spotkań zdalnych? (stanowiska UODO)

Dokumenty tworzone, pozyskiwane i używane w trakcie pracy zdalnej w tym:

 • jakie dokumenty tworzy się w związku z praca zdalną? Omówienie: oświadczeń pracownika w związku z pracą zdalną, ewidencji wykonanych czynności (cel tworzenia, częstotliwość sporządzania i przekazywania tego dokumentu), regulaminu pracy zdalnej.
 • czy po zmianie przepisów trzeba będzie tworzyć jeszcze inne dokumenty?
 • jaki powinien być obieg dokumentów w trakcie pracy zdalnej – które dokumenty przekazywane przez pracownika pracującego zdalnie trzeba potwierdzić na piśmie oraz jakie obowiązki trzeba spełnić, dołączając dokumenty przesłane zdalnie do dokumentacji pracowniczej?
 • jakie powinny być zasady korzystania z dokumentów papierowych w trakcie pracy zdalnej? jakie procedury wprowadzić i co na ten temat zapisać w Regulaminie pracy zdalnej? (stanowisko UODO)

Jak organizować czas pracy pracownika pracującego zdalnie?

 • jakie rozwiązania dotyczące potwierdzania godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy zdalnej stosować zamiast list obecności?
 • czy na okres pracy zdalnej można i warto wprowadzić zadaniowy czas pracy, ruchomy czas pracy albo indywidualny rozkład czasu pracy?
 • jak traktować szkolenia on-line w trakcie pracy zdalnej?
 • czy ewidencję wykonanych czynności można przechowywać razem z ewidencją czasu pracy?
 • jakie zasady dotyczące czasu pracy pozostają bez zmian mimo stosowania pracy zdalnej?

Jakie są zasady zapewniania bhp przy pracy zdalnej zgodnie z wytycznymi Centralnego Instytutu Ochrony Pracy wspólnie z Głównym Inspektoratem Pracy, a jakie będą po zmianie przepisów?

 • jakie postanowienia w związku z ewentualnym wypadkiem przy pracy wprowadzić do Regulaminu pracy zdalnej?
 • jakie problemy pojawią się, gdy w trakcie wypadku pracujący zdalnie przebywał na kwarantannie?

Na jakich zasadach można odwołać pracę zdalną, jakie będą zasady odwoływania pracy zdalnej w przyszłości i jakie warunki trzeba zapewnić pracownikowi powracającemu do pracy stacjonarnej?

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  02.11.2020r. |szkolenie online |

 • Cena : 350 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję