Planowanie i rozliczanie czasu pracy oraz jego ewidencjonowanie zgodnie z obecnie obowiązującymi, nowymi zasadami oraz wykładnią – termin 13-14 lipca

 • 13-14.07.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Monika Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy 

 • Cena: 1 260 zł od osoby

  Cena promocyjna: 1 190 zł od osoby przy zgłoszeniu do 12 czerwca 2020

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Monika Frączek – Prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

Program opracowała Monika Frączek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawowe pojęcia czasu pracy niezbędne do jego prawidłowego zaplanowania, w szczególności:
 • definicja czasu pracy pracownika (tzw. czynności przygotowawcze, godzina rozpoczęcia pracy),
 • normy czasu pracy, w ramach których czas pracy ma być planowany,
 • dopuszczalne do stosowania systemy i rozkłady czasu pracy, możliwość oraz zasady ich zmieniania,
 • okres rozliczeniowy czasu pracy i jego znaczenie dla planowania i rozliczania czasu pracy,
 • doba pracownicza (do czego służy),
 • okresy odpoczynku (odpoczynek dobowy oraz tygodniowy), ile wynoszą i w jaki sposób należy je zapewniać,
 • wymiar czasu pracy oraz dni wolne od pracy – jak obliczyć ich ilość i jak je zaplanować pracownikowi,
 1. Zasady sporządzania rozkładu (harmonogramu) czasu pracy pracownika oraz przekazywanie harmonogramów do jego wiadomości, w tym:
 • postać harmonogramu,
 • oznaczenia i podpis na harmonogramie,
 • termin, w jakim ma być podany do wiadomości pracownika,
 • możliwość sporządzania tzw. cząstkowych harmonogramów,
 1. Przypadki, w których zgodnie z wykładnią, harmonogram czasu pracy może być poprawiany,
 2. Ewidencjonowanie zaplanowanych godzin pracy zgodnie z nowymi przepisami, miejsce i czas przechowywania harmonogramów czasu pracy,
 3. Czas pracy pracowników zatrudnionych na część etatu oraz czas pracy pracowników niepełnosprawnych – odrębności w planowaniu czasu pracy takich pracowników,
 4. Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych, w tym:
 • ograniczenia w polecaniu pracy nadliczbowej (limity pracy godzin nadliczbowych, okresy odpoczynku, sytuacja pracownika),
 • przypadki, w których pracownik mimo przebywania na terenie zakładu pracy nie pracuje w godzinach nadliczbowych,
 1. Zasady odpracowywania wyjść prywatnych pracowników, w szczególności:
 • przypadki, w których zgodnie z wykładnią możliwość odpracowania jest ograniczona (pracownicy niepełnosprawni, pracownice ciężarne, rodzice wychowujący dziecko w wieku do 4 lat),
 • zasady ewidencjonowania wyjść prywatnych,
 1. Definicja pracy w godzinach nadliczbowych dobowych oraz zasady rekompensowania takiej pracy (w jakiej sytuacji czasem wolnym, w jakiej dodatkiem do wynagrodzenia),
 2. Rekompensata pracy ponadwymiarowej pracownika zatrudnionego na część etatu,
 3. Case study 

II dzień

1. Dopuszczalność wzywania do pracy w dniu pierwotnie dla pracownika wolnym, w tym:

 • zasady oddawania pracownikowi w zamian innego dnia wolnego,
 • termin na oddanie dnia wolnego,

2. Skutki nieoddania dnia wolnego:

 • w zamian za pracę w dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5 – dniowego tygodnia pracy,
 • w zamian za pracę w wolną dla pracownika niedzielę oraz święto,
 • w inny dzień wolny (np. dzień wolny rekompensujący prace w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy, jeżeli pracownik jest zatrudniony w równoważnym czasie pracy),

3. Ewidencjonowanie pracy w godzinach nadliczbowych oraz konieczność tworzenia dokumentów z tym związanych zgodnie z nowymi przepisami,

4. Czas pracy kierownika wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pracodawcy – jakie są zasady planowania i rozliczania czasu pracy takiego pracownika,

5. Czas pracy, a dyżur pracownika, w tym nowe zasady ewidencjonowania dyżuru,

6. Czas pracy, a udział pracownika w szkoleniu w zależności od rodzaju szkolenia,

7. Czas pracy, a wyjazd pracownika w podróż służbową,

8. Prowadzenie dokumentacji czasu pracy pracownika, w tym:

 • poprawna ewidencja czasu pracy (wymagana ilość informacji zawieranych w takiej ewidencji),
 • wnioski, które muszą być podpisane pod ewidencję czasu pracy pracownika,
 • dokumenty, które musza być podpinane pod ewidencję pracownika,
 • zgody, które musza być trzymane w dokumentacji czasu pracy pracownika,

9. Zasady i czas przechowywania dokumentów dotyczących czasu pracy pracownika, m.in.

 • termin przechowywania dokumentacji pracowniczej dotyczącej czasu pracy w zależności od daty nawiązania stosunku pracy,
 • możliwość przechowywania dokumentacji czasu pracy w postaci elektronicznej oraz wymogi jej przechowywania jeżeli jest prowadzona w wersji papierowej,

10. Case study 

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  13-14.07.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Cena: 1 260 zł od osoby

  Cena promocyjna: 1 190 zł od osoby przy zgłoszeniu do 12 czerwca 2020

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję