Planowanie i rozliczanie czasu pracy dla zaawansowanych z uwzględnieniem zmian ujętych w tarczach antykryzysowych – termin 17-18 września

 • 17-18.09.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Monika Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy 

 • Cena za dwa dni szkolenia: 990zł od osoby  1 260 zł od osoby,

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZACHOWANIA REŻIMU SANITARNEGO PODCZAS SZKOLEŃ STACJONARNYCH

Szanowni Państwo,

dbając o Państwa bezpieczeństwo podczas szkoleń stacjonarnych organizowanych przez CWPP, wraz z zarządcą budynku i Centrum Konferencyjnym przygotowane zostały następujące rozwiązania w celu minimalizacji ryzyka zarażenia SARS-COV-2.

I. Bezpieczeństwo w salach szkoleniowych oraz na powierzchniach wspólnych

 • Zapewniamy odległości na sali szkoleniowej wynoszące min. 1,5m między Uczestnikami, Wykładowcą, Organizatorem;
 • Wszystkie powierzchnie użytkowane w ciągu dnia są regularnie dezynfekowane (klamki, poręcze, blaty, stoliki etc.),
 • Regularna wymiana powietrza we wszystkich pomieszczeniach,
 • Obsługa będzie używać jednorazowych rękawiczek oraz korzystać z maseczek lub przyłbic,
 • Cały serwis kawowy jest dokładnie czyszczony mechanicznie oraz wyparzany w wysokich temperaturach,
 • Dozowniki z płynami do dezynfekcji będą wystawione w miejscach ogólnodostępnych,
 • Zwiększona została częstotliwość dezynfekcji toalet,
 • W widocznych miejscach zostały wywieszone niezbędne informacje, instrukcje używania i zdejmowania rękawiczek oraz maseczek,

II. Bezpieczeństwo poza szkoleniami i konferencjami:

 • wszystkie sale zarówno przed i po konferencjach są dokładnie dezynfekowane,
 • w porach nocnych Centrum Konferencyjne będzie poddawane działaniom lamp UV oraz regularnie ozonowane (dzięki czemu niemal 100 % bakterii będzie neutralizowane),
 • wszystkie sprzęty na powierzchniach wspólnych są dokładnie czyszczone i dezynfekowane.

III. Bezpieczeństwo podczas przerw kawowych:

 • w dalszym ciągu korzystanie z przerw kawowych jest nielimitowane oraz dostępne przez cały okres szkolenia,
 • w trakcie przerw kawowych będzie dostępna dla Państwa nasza obsługa, która będzie na bieżąco realizować Państwa zamówienia,

IV. Bezpieczeństwo podczas lunchu:

 • w dalszym ciągu lunch będzie serwowany w postaci bufetu szwedzkiego z możliwością wyboru mięs, dań wegetariańskich oraz dodatków,
 • wydawaniem lunchu zajmie się obsługa centrum konferencyjnego, która przyjmie zamówienia oraz wyda go bezpośrednio wszystkim uczestnikom,
 • liczba miejsc przy stolikach będzie przystosowana do obowiązujących standardów.

Wykładowcy:

Monika Frączek – Prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

Program opracowała Monika Frączek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

PROGRAM SZKOLENIA

I dzień

1. Planowanie i rozliczanie czasu pracy w aspekcie przepisów ustawy „tarczy antykryzysowej” – studium przypadków

 1. Podstawowe pojęcia czasu pracy niezbędne do jego prawidłowego zaplanowania, w szczególności:
 • definicja czasu pracy pracownika (tzw. czynności przygotowawcze, godzina rozpoczęcia pracy),
 • normy czasu pracy, w ramach których czas pracy ma być planowany,
 • dopuszczalne do stosowania systemy i rozkłady czasu pracy, możliwość oraz zasady ich zmieniania, w tym na szczególnych zasadach zgodnie z ustawą Tarcza antykryzysowa,
 • okres rozliczeniowy czasu pracy i jego znaczenie dla planowania i rozliczania czasu pracy, możliwość wydłużania okresu rozliczeniowego zgodnie z ustawą Tarcza antykryzysowa,
 • pojęcie doby pracowniczej (do czego służy),
 • okresy odpoczynku (odpoczynek dobowy oraz tygodniowy), ile wynoszą i w jaki sposób należy je zapewniać, szczególne zasady skracania okresów odpoczynku,
 • wymiar czasu pracy oraz dni wolne od pracy – jak obliczyć ich ilość i jak je zaplanować pracownikowi,

2. Zasady sporządzania rozkładu (harmonogramu) czasu pracy pracownika oraz przekazywanie harmonogramów do jego wiadomości, w tym:

 • postać harmonogramu,
 • oznaczenia i podpis na harmonogramie,
 • termin, w jakim ma być podany do wiadomości pracownika,
 • możliwość sporządzania tzw. cząstkowych harmonogramów,

3. Przypadki, w których zgodnie z wykładnią, harmonogram czasu pracy może być poprawiany,

4. Ewidencjonowanie zaplanowanych godzin pracy zgodnie z nowymi przepisami, miejsce i czas przechowywania harmonogramów czasu pracy,

5. Czas pracy pracowników zatrudnionych na część etatu oraz czas pracy pracowników niepełnosprawnych – odrębności w planowaniu czasu pracy takich pracowników,

6. Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych, w tym:

 • ograniczenia w polecaniu pracy nadliczbowej (limity pracy godzin nadliczbowych, okresy odpoczynku, sytuacja pracownika), przypadki z ustawy tarcza antykryzysowa, w których godziny nadliczbowe nie są limitowane,
 • przypadki, w których pracownik mimo przebywania na terenie zakładu pracy nie pracuje w godzinach nadliczbowych,

7. Zasady odpracowywania wyjść prywatnych pracowników, w szczególności:

 • przypadki, w których zgodnie z wykładnią możliwość odpracowania jest ograniczona (pracownicy niepełnosprawni, pracownice ciężarne, rodzice wychowujący dziecko w wieku do 4 lat),
 • zasady ewidencjonowania wyjść prywatnych,

8. Definicja pracy w godzinach nadliczbowych dobowych oraz zasady rekompensowania takiej pracy (w jakiej sytuacji czasem wolnym, w jakiej dodatkiem do wynagrodzenia),

9. Rekompensata pracy ponadwymiarowej pracownika zatrudnionego na część etatu,

Case study

II dzień

 1. Dopuszczalność wzywania do pracy w dniu pierwotnie dla pracownika wolnym, w tym:
 • zasady oddawania pracownikowi w zamian innego dnia wolnego,
 • termin na oddanie dnia wolnego,
 1. Skutki nieoddania dnia wolnego:
 • w zamian za pracę w dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5 – dniowego tygodnia pracy,
 • w zamian za pracę w wolną dla pracownika niedzielę oraz święto,
 • w inny dzień wolny (np. dzień wolny rekompensujący prace w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy, jeżeli pracownik jest zatrudniony w równoważnym czasie pracy),
 1. Ewidencjonowanie pracy w godzinach nadliczbowych oraz konieczność tworzenia dokumentów z tym związanych,
 2. Czas pracy kierownika wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pracodawcy – jakie są zasady planowania i rozliczania czasu pracy takiego pracownika,
 3. Czas pracy, a dyżur pracownika, w tym nowe zasady ewidencjonowania dyżuru,
 4. Czas pracy, a udział pracownika w szkoleniu w zależności od rodzaju szkolenia,
 5. Czas pracy, a wyjazd pracownika w podróż służbową,
 6. Prowadzenie dokumentacji czasu pracy pracownika, w tym:
 • poprawna ewidencja czasu pracy (wymagana ilość informacji zawieranych w takiej ewidencji),
 • wnioski, które muszą być podpisane pod ewidencję czasu pracy pracownika,
 • dokumenty, które musza być podpinane pod ewidencję pracownika,
 • zgody, które musza być trzymane w dokumentacji czasu pracy pracownika,
 1. Zasady i czas przechowywania dokumentów dotyczących czasu pracy pracownika, m.in.
 • termin przechowywania dokumentacji pracowniczej dotyczącej czasu pracy w zależności od daty nawiązania stosunku pracy,
 • możliwość przechowywania dokumentacji czasu pracy w postaci elektronicznej oraz wymogi jej przechowywania jeżeli jest prowadzona w wersji papierowej,
 1. Case study
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  17-18.09.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Cena za dwa dni szkolenia: 990zł od osoby  1 260 zł od osoby,

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję