PŁACE W 2022 ROKU – KOMPLEKSOWO DLA PRAKTYKÓW – szkolenie online 22-23 luty

 • 22-23.02.2022 | szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 14.00 z krótkimi przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy

 • Cena: 850 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej.

Wykładowca:

Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych.

Program opracowała Danuta Denkiewicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora. Program zarejestrowany w dokumentacji placówki CWPP. 

PROGRAM SZKOLENIA

PŁACE W 2022 – KOMPLEKSOWO – SKŁADKI I PODATKI

I. Minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa oraz limit 30 krotności  ograniczający składki E+R w 2022r.

II. ROZLICZANIE PRACOWNIKÓW

Przychody pracownicze

 1. charakterystyka, moment powstania
 2. świadczenia nie stanowiące przychodu a przychód zwolniony od podatku– podobieństwa i różnice
 3. przychody wyłączone z oskładkowania – podstawa prawna
 4. przychody zwolnione z podatku na podstawie art.21,  których limity są ograniczone czasowo
 5. przychody zwolnione z podatku w ramach ulg:
 • „dla młodych”, „na powrót”, „Rodzina 4+” i „dla seniorów”
 • składki ZUS i składka zdrowotna od przychodów zwolnionych, w tym jej obniżenie

Pracownicze koszty uzyskania przychodów

 • zryczałtowane miesięczne i roczne
 • 50% z tytułu praw autorskich
 • rezygnacja pracownika z  podstawowych kup

Odliczenia od dochodu – „obliczenie podstawy opodatkowania”

 • składki na ubezpieczenia społeczne – potrącone pracownikowi, z wyjątkiem naliczonych od przychodów nieopodatkowanych
 • „ulga dla klasy średniej” stosowana przez płatnika przy obliczaniu miesięcznej zaliczki, rezygnacja z ulgi i ponowne z niej korzystanie
 • kilka list płac w ciągu miesiącu a kup, ulga dla klasy średniej
 • umowa cywilna z własnym pracownikiem a ulga dla klasy średniej
 • liczne przykłady

Obliczanie przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy w 2022r.

 • nowa kwota  wolna od podatku,
 • kwota zmniejszająca podatek rocznie i miesięcznie u pracownika
 • podwyższenie progu podatkowego
 • zmiany w obliczaniu zaliczek pracowników,  w tym z tytułu preferencyjnego opodatkowania
 • doprecyzowanie zasad obliczenia zaliczki na wniosek pracownika oddelegowanego
 • obniżenie składki zdrowotnej – na nowych zasadach
 • zasady związane z korektą zaliczek na podatek

Informacja PIT-11 za 2022r. – nowe dane,

Nielegalne zatrudnienie – skutki po stronie pracodawcy i korzyści nielegalnie zatrudnionego pracownika

III. ROZLICZANIE PRZYCHODÓW/DOCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ OSOBIŚCIE

 1. Umowy cywilne stanowiące tytuł do ubezpieczeń społecznych  i ubezpieczenia zdrowotnego
 2. Rodzaje przychodów z działalności wykonywanej osobiście,
 3. Formy opodatkowania przychodów: zasady ogólne, ryczałt
 4. Zarząd i Rada Nadzorcza – opodatkowanie i oskładkowanie, od 2022r. składka zdrowotna od członków zarządu z powołania
 5. Umowy zlecenia i umowy o dzieło – przychód, kup, dochód, sposób opodatkowania
 6. Ulgi dla zleceniobiorców„dla młodych”„ na powrót” , „Rodzina 4+”,”dla seniorów”
 7. Limit przychodów zwolnionych w ramach „ulg” a 50% kup z tytułu praw autorskich
 8. Rozliczenie wypłaty wynagrodzenia cudzoziemcom: składki i podatek oraz rola certyfikatu rezydencji
 9. Kontrakty menedżerskie/ umowy o zarządzanie – składki i podatek
 10. Prawa majątkowe, przychód, 50% KUP, dochód, zaliczki na podatek
 11. Zaprzestanie poboru zaliczek na podatek przez Płatnika na wniosek podatnika
 12. Informacja PIT-11 IFT-1/IFT-1R , identyfikator podatkowy cudzoziemca

IV. PRZYCHODY Z INNYH ŹRÓDEŁ

Praktyki absolwenckie i staż uczniowski –

 1. Przychody objęte ulgą dla młodych od 1.01.2021
 2. Przychody opodatkowane – sposób opodatkowania

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PŁATNIKA ZA POBÓR ZALICZEK

VI. ZMIANY W ROZLICZENIACH Z ZUS

 1. Zmiany w dokumentach zgłoszeniowych i rozliczeniowych,
 2. Zmiany w dobrowolnym podleganiu ubezpieczeniu chorobowemu
 3. korygowanie dokumentów rozliczeniowych, w tym po kontroli
 4. Terminy rozliczania składek w ZUS
 5. od 1 kwietnia 2022 – elektronizacja wniosków A1
 6. Od 1 stycznia 2023 –  profil informacyjny każdego płatnika w systemie teleinformatycznym PUE ZUS
 7. Naliczanie odsetek, bieg przedawnienia, zwrot nadpłaty, umorzenia
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
PŁACE W 2022 ROKU – KOMPLEKSOWO DLA PRAKTYKÓW – szkolenie online 22-23 luty
 • Data szkolenia:

  22-23.02.2022 | szkolenie online |

 • Cena: 850 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej.

Dane zgłaszającego do faktury
Zwolnienie z podatku VAT pobierz wzór oświadczenia
Wysyłka faktury
Osoby zgłoszone na szkolenie
Osoba kontaktowa
Warunki uczestnictwa w szkoleniu CWPP (Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej)
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję