Płace od podstaw w 2019 roku – naliczanie listy płac krok po kroku +1 OSOBA GRATIS!

Płace od podstaw w 2019 roku – naliczanie listy płac krok po kroku +1 OSOBA GRATIS!

 • 07-08.03.2019 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy

 • Cena promocyjna: 1 190 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy nr wpisu 09293, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych.

 

Program opracowała Danuta Denkiewicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

PROSIMY O ZABRANIE KALKULATORÓW

ZAGADNIENIA WSTĘPNE – FORMY ZATRUDNIENIA-CHARAKTERYSTKA

1) Pracownicy

a) obowiązki pracodawców w zakresie normowania płac pracownikom i ich wpływ na rozliczenie listy płac

b) systemy wynagradzania, w tym system motywacyjny i bonusowy

c) minimalna płaca, wysokość w 2019r. i zasady jej wyrównywania

d) wynagrodzenie w umowie: brutto/netto, w walucie obcej- zasady przeliczania

2) Osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnych

a) charakterystyka umowy o dzieło, zlecenia i kontraktu menedżerskiego

b) minimalna stawka godzinowa i zasady jej stosowania

c) określenie wynagrodzenia i różnych innych świadczeń w umowie

3) Zarząd i Rada Nadzorcza w spółkach kapitałowych

a) zasady powoływania i wynagradzania członków zarządów i członków rad nadzorczych w spółkach kapitałowych

b) pełnienie funkcji i inne tytuły

ZAGADNIENIA OGÓLNE –SKLADKI I PODATKI

1) Składki ZUS

a) pojęcie płatnika i jego obowiązki wobec ZUS i ubezpieczonych

b) pojęcie ubezpieczonego

c) rodzaje ubezpieczeń i ich charakterystyka : ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

d) tytuły do ubezpieczeń i obowiązki zgłoszeniowe płatnika

e) wysokość i zasady finansowania składek, proces ustalanie składki wypadkowej

f) ubezpieczenie zdrowotne, w tym członków rodziny,

g) dokumenty rozliczeniowe – imienne raporty miesięczne i deklaracja rozliczeniowa

2) Podatki

a) źródła pozyskiwania dochodów przez osoby fizyczne

b) pojęcie płatnika i podatnika w rozumieniu przepisów podatkowych

c) obowiązki i odpowiedzialność płatnika, w tym min. pobór podatku, jego wpłata i obowiązki informacyjne

UMOWY O PRACĘ – PRACOWNICY –SKŁADKI I PODATKI

1) Składki ZUS

a) pojęcie pracownika w rozumieniu przepisów ZUS i podatkowych

b) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, także osób przebywających na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych

c) podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, w tym:

 • przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • wyłączenia niektórych przychodów z oskładkowania
 • ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych

d) podstawa wymiaru składki zdrowotnej, w tym obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy

e) Zasady naliczania i opłacania składki na

 • Fundusz Emerytur Pomostowych
 • Fundusz Pracy
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

2) Podatek (zaliczki)

a) zasady opodatkowania wynagrodzeń pracowniczych w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

b) przychody opodatkowane i zwolnione z podatku,

c) pracownicze koszty uzyskania przychodów

d) ustalenie podstawy opodatkowania

e) obliczenie i pobór zaliczki na podatek dochodowy

f) sporządzenie list płac dla pracownika – kilka wariantów

UMOWY CYWILNE – SKŁADKI I PODATKI

1) Składki ZUS

a) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób zatrudnionych na umowach cywilnych ( dzieło, zlecenie, umowa o zarządzanie)

b) kto nie podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu umów cywilnych?

c) zbieg tytułów do ubezpieczeń- zasady rozstrzygające

d) podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

2) Podatek (zaliczki/ ryczałt)

a) źródła przychodów z tytułu wykonywania umów cywilnych

b) zasady opodatkowania przychodów (dochodów) z umowy o dzieło, zlecenia i kontraktu menedżerskiego według:

 • zasad ogólnych, lub
 • w formie ryczałtu

c) obliczenie i pobór zaliczek na podatek dochodowy oraz pobór podatku ryczałtowego

d) sporządzenie list płac dla ww. osób – kilka wariantów

ZARZĄD, RADA NADZORCZA – SKŁADKI I PODATKI

1) Oskładkowanie członków Rad Nadzorczych

2) Źródło przychodów w podatku dochodowym i pobór zaliczki

3) Sporządzenie listy płac – kilka wariantów

Obowiązki rozliczeniowe zakładów pracy wobec

1) ZUS – rozliczenie potrąconych składek i ich wpłata

2) Urzędów Skarbowych – rozliczenie pobranych podatków i ich wpłata oraz przekazanie informacji i deklaracji podatkowych

 

 

 

 

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  07-08.03.2019 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Cena promocyjna: 1 190 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję