PŁACE 2021 – podatki, ubezpieczenia społeczne, koszty pracownicze, zaliczki, lista płac – szkolenie online – termin 22 styczeń

 • 22.01.2021 | szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 14.00 z krótkimi przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy

 • Cena: 350 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych.

Program opracowała Danuta Denkiewicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYH

Zmiany w podatku PIT – wynikające z ustaw ANTYCOVIDOWYCH, ostatniej nowelizacji ustawy PIT,  w tym Objaśnienia Podatkowe MF z 21 lipca 2020r. ww. zakresie

 1. nowe regulacje w zakresie zwolnień podatkowych
 2. zmiana limitów i okresów obowiązywania niektórych zwolnień podatkowych (zapomogi, świadczenia z ZFŚS dla pracowników, dopłata do wypoczynku dzieci)
 3. nowe zwolnienia podatkowe; świadczenia postojowe oraz przychody z tytułu zakwaterowania i wyżywienia – w przedsiębiorstwach „zarzadzania kryzysowego”
 4. odliczenie darowizn przekazanych na walkę COVID-19
 5. odroczenie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy w tym pobranych przez płatnika od wynagrodzeń a PIT-4Ri PIT-8AR za 2020r.
 6. świadczenia okołocovidowe dla pracowników –brak przychodu
 7. szczepienia przeciw grypie- zaniechanie poboru podatku – zasady i okres obowiązywania
 8. certyfikat rezydencji w czasie pandemii – odstępstwa od zasad

Wybrane zagadnienia: koszty pracownicze ,skala podatkowa obliczanie zaliczek na podatek dochodowy w 2020/2021r.:

 1. wysokość pracowniczych kosztów uzyskania przychodów i kosztów dla niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście
 2. praca zdalna a podwyższone koszty uzyskania przychodów
 3. skala podatkowa w 2020r/2021r., wysokość stawki podatku, kwoty pomniejszającej podatek (zaliczki) stosowane przez płatnika
 4. obliczanie i pobór przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy od pracowników i innych osób

„Ulga dla młodych” – rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do ulgi od 1 stycznia 2021r., zasady stosowania ulgi  z uwzględnieniem Objaśnień Podatkowych Ministerstwa Finansów z dnia 14.04.2020r.

 1. rozszerzony krąg osób uprawnionych do ulgi od 1 stycznia 2021r.
 2. ustawowe warunki korzystania z ulgi ( źródło przychodów, wiek podatnika, limit kwotowy, ulga a inne zwolnienia z podatku)
 3. jakie przychody nie są uwzględnione w zwolnieniu i w limicie
 4. stosowanie ulgi przez płatnika w tym rola i znaczenie składanych przez młodych podatników oświadczeń i wniosków
 5. co z kosztami uzyskania przychodów w momencie korzystania z ulgi
 6. zasady stosowania 50% kup u twórców uprawnionych do ulgi
 7. obliczania zaliczek na podatek dochodowy przez płatnika wpo ukończeniu przez podatnika 26r. życia i po przekroczeniu limitu zwolnienia
 8. składki ZUS od przychodów zwolnionych- jaka jest ich rola?, w tym obniżenie składki zdrowotnej  do wysokości zaliczki w warunkach kiedy przychód jest zwolniony

Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia autorskiego – w świetle Ogólnej Interpretacji MF z 15.09.2020r.

 1. prawa autorskie pracownika twórcy – zasady ustalania wysokości honorarium i jego dokumentowanie, warunki stosowanie 50% kup, ulga dla młodych a 50% kup, opodatkowanie honorarium, dokumentowanie  wytworzenia utworów,
 2. szczególne regulacje dot. pracy twórczej wynikające z odrębnych ustaw, dot. nauczycieli akademickich, pracowników naukowych i pionów badawczych
 3. prawa autorskie zleceniobiorców/wykonawców dzieła i warunki stosowania 50% kup

ZUS – PPK- POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

Zmiany w rozliczeniach z ZUS, w tym nowe obowiązki i ulgi dla płatników

 1. zgłaszanie do ZUS od 1 stycznia 2021r. – umów o dzieło
 2. nowe zwolnienie z opłacania składek ZUS dla niektórych płatników za okres od 1 lipca do 30 września 2020- obowiązujące od 15.10.2020r.
 3. rozliczenie składek ZUS na liście płac w sytuacji, gdy płatnik korzysta ze zwolnienia z opłacania tych składek – Objaśnienia podatkowe MF z 21 lipca 2020r.
 4. dopłaty do wynagrodzeń w ramach tzw. wsparcia na ochronę miejsc pracy a źródło przychodów w podatku dochodowym u pracowników
 5. zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej przez ZUS i organy podatkowe
 6. limit 30 krotności na 2021r.

SKŁADKI na PPK – w rozliczeniu płacowym

 1. podstawa naliczania składek na PPK oraz terminy ich rozliczania
 2. wykazanie składki na PPK finansowanej przez płatnika w raporcie ZUS RCA – wyjaśnienia ZUS
 3. opodatkowanie po stronie uczestnika składki finansowej przez firmę
 4. wypłaty z PPK – zwolnione z podatku i opodatkowane zryczałtowanym podatkiem kapitałowym

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

 1. Ograniczenie ulgi abolicyjnej od 1 stycznia 2021r.
 2. Interpretacja ogólna MF z 11 września 2020r.  kosztów paliwa do służbowego samochodu wykorzystywanego przez pracownika
 3. Wypłata ekwiwalentu za wykorzystywanie własnych narzędzi przy wykonywaniu pracy zdalnej– skutki składkowo-podatkowe
 4. Minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa –w 2021r.
 5. Nowe druki –PIT-11 za 2020r. – co wnoszą?
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  22.01.2021 | szkolenie online |

 • Cena: 350 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję