PŁACE 2020/2021 – podatki, ubezpieczenia społeczne, koszty pracownicze, zaliczki, lista płac – szkolenie online – termin 15 grudzień

 • 15.12.2020r. | szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 14.00 z krótkimi przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy

 • Cena: 350 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych.

Program opracowała Danuta Denkiewicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Zmiany w podatku PIT – wynikające z ustawy ANTYCOVIDOWEJ:

 1. nowe regulacje w zakresie zwolnień podatkowych
 2. zmiana limitów niektórych zwolnień (zapomogi, świadczenia z ZFŚS dla pracowników, dopłata do wypoczynku dzieci)
 3. nowe zwolnienia podatkowe; świadczenia postojowe oraz przychody z tytułu zakwaterowania i wyżywienia – w przedsiębiorstwach „zarzadzania kryzysowego”
 4. odliczenie darowizn przekazanych na walkę COVID-19
 5. odroczenie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy w tym pobranych przez płatnika od wynagrodzeń
 6. rozliczenie straty podatkowej za 2020r.

Wybrane zagadnienia: koszty pracownicze ,skala podatkowa obliczanie zaliczek na podatek dochodowy w 2020r. oraz 2021r.:

 1. zmiana wysokości pracowniczych kosztów uzyskania przychodów i kosztów dla niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście
 2. skala podatkowa w 2020r/2021r., wysokość stawki podatku, kwoty pomniejszającej podatek (zaliczki) stosowane przez płatnika
 3. obliczanie i pobór przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy od pracowników i innych podatników

„Ulga dla młodych” zasady jej stosowania z uwzględnieniem Objaśnień Podatkowych Ministerstwa Finansów z dnia 14.04.2020r.

 1. ustawowe warunki korzystania z ulgi ( źródło przychodów, wiek podatnika, limit kwotowy, ulga a inne zwolnienia z podatku)
 2. jakie przychody nie są uwzględnione w zwolnieniu i w limicie
 3. stosowanie ulgi przez płatnika w tym rola i znaczenie składanych przez młodych podatników oświadczeń i wniosków
 4. co z kosztami uzyskania przychodów w momencie korzystania z ulgi
 5. zasady stosowania 50% kup u twórców uprawnionych do ulgi
 6. obliczania zaliczek na podatek dochodowy przez płatnika w po ukończeniu przez podatnika 26r. życia i po przekroczeniu limitu zwolnienia
 7. składki ZUS od przychodów zwolnionych- jaka jest ich rola?, w tym obniżenie składki zdrowotnej  do wysokości zaliczki w warunkach kiedy przychód jest zwolniony
 8. inne przepisy związane z ulgą dla młodych, min. dot. preferencyjnego opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci i korzystających z ulgi dla dzieci,

Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia autorskiego – w świetle Ogólnej Interpretacji Ministerstwa Finansów

 1. prawa autorskie pracownika twórcy – zasady ustalania wysokości honorarium i jego dokumentowanie, warunki stosowanie 50% kup, ulga dla młodych a 50% kup, opodatkowanie honorarium, dokumentowanie  wytworzenia utworów,
 2. szczególne regulacje dot. pracy twórczej wynikające z odrębnych ustaw, dot. nauczycieli akademickich, pracowników naukowych i pionów badawczych
 3. prawa autorskie zleceniobiorców/wykonawców dzieła i warunki stosowania 50% kup

ZUS – PPK- POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

 1. Zmiany w rozliczeniach z ZUS, w tym nowe obowiązki i ulgi dla płatników
 2. zgłaszanie do ZUS od 1stycznia 2021r. – umów o dzieło
 3. nowe zwolnienie z opłacania składek ZUS dla niektórych płatników za okres od 1 lipca do 30 września 2020- obowiązujące od 15.10.2020r.
 4. rozliczenie składek ZUS na liście płac w sytuacji, gdy płatnik korzysta ze zwolnienia z opłacania tych składek
 5. dopłaty do wynagrodzeń w ramach tzw. wsparcia na ochronę miejsc pracy a źródło przychodów w podatku dochodowym
 6. zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej przez ZUS i organy podatkowe
 7. wykazanie składki na PPK finansowanej przez płatnika w raporcie ZUS RCA

SKŁADKI na PPK – w rozliczeniu płacowym

 1. zasady finansowania PPK (państwo, pracodawca, uczestnik)
 2. składki podstawowe i dodatkowe, w tym finansowane przez pracodawcę i pracownika
 3. podstawa naliczania składek na PPK oraz terminy ich rozliczania
 4. opodatkowanie po stronie uczestnika składki finansowej przez firmę
 5. wypłaty z PPK – zwolnione z podatku i opodatkowane zryczałtowanym podatkiem kapitałowym
 6. wpłaty na PPK wykazywane w raporcie ZUS-RCA

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

 1. Interpretacja ogólna MF dot.  kosztów paliwa do służbowego samochodu wykorzystywanego przez pracownika
 2. Sfinansowanie pracownikowi testu na obecność wirusa SARS-CoV-2,
 3. Oskładkowanie i opodatkowanie ekwiwalentu za wykorzystywanie własnych narzędzi przy wykonywaniu pracy zdalnej
 4. Minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa –w 2021r.
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  15.12.2020r. | szkolenie online |

 • Cena: 350 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję