PIT 2022 – REWOLUCYJNE ZMIANY W RAMACH POLSKIEGO ŁADU – szkolenie online 17 listopad

 • 17.11.2021 | szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 15.00 z krótkimi przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Paweł Ziółkowski – Prawnik 

 • Cena: 400 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca

Paweł Ziółkowski – prawnik, publicysta, szkoleniowiec, konsultant. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 14.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1600 szkoleń o tematyce prawnej, także w formie webinariów. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace (GWSH w Katowicach oraz UTH w Warszawie) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.

Program opracował Paweł Ziółkowski. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zmiany w ramach Polskiego Ładu (wybrane zagadnienia)
a)    Nowa wysokość kwoty wolnej od podatku
b)    Skala podatkowa
c)    Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej i nowa ulga rekompensująca ten fakt klasie średniej
d)    Zmiany w przychodzie z tytułu używania auta służbowego do celów prywatnych
e)    Przychody z udziału w badaniach i eksperymentach
f)    Koszty uzyskania przychodów z tytułu pełnienia funkcji społecznych i obywatelskich
g)    Odsetki otrzymane w związku z nieterminową wypłatą należności zwolnionych od podatku na podstawie ustawy PIT
h)    Przychody uzyskiwane przez nielegalnie zatrudnionych pracowników albo pracowników zatrudnionych legalnie, ale uzyskujących część wynagrodzenia poza listą płac
i)    Zmiany w zakresie rozliczeń wspólnie z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem
j)    Ulga rehabilitacyjna po nowemu
k)    Ulga na dziecko po nowemu
l)    Ulga mieszkaniowa po nowemu

2. Przychody
a) Rodzaje przychodów
– Pieniądze
– Wartości pieniężne
– Wartość świadczeń w naturze
– Wartość innych nieodpłatnych świadczeń
b) Moment uzyskania przychodów
– Otrzymanie świadczenia
– Postawienie świadczenia do dyspozycji
c) Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. (K 7/13)

3. Koszty uzyskania przychodów
a) Stosunek pracy
b) Umowy cywilnoprawne
c) Koszty autorskie – limit i katalog osób uprawnionych
d) Zmiana stanowiska Fiskusa w sprawie kosztów autorskich – problemy z naliczaniem kosztów 50%
e) Samozatrudnienie

4. Składki ZUS
a) Stosunek pracy
b) Umowy cywilnoprawne
c) Zbieg tytułów ubezpieczeniowych
d) Jednolita składka ZUS – zasady naliczania i konsekwencje w PIT

5. Omówienie wybranych świadczeń na rzecz pracowników
a) Samochody służbowe, a koszty pracodawcy i przychody pracowników
b) Inne składniki majątku udostępniane pracownikom
c) Abonamenty medyczne
d) Imprezy
e) Szkolenia
f) Podróże służbowe
g) Oddelegowanie
h) Świadczenia BHP
i) Świadczenia z ZFŚS – nowe wysokości zwolnień podatkowych
j) Umundurowanie
k) Ekwiwalenty za narzędzia materiały i sprzęt pracownika
l) Odszkodowania
ł) Dofinansowanie żłobków i przedszkoli
m) Świadczenia zgłoszone przez uczestników

6. Zerowy PIT dla młodych
a) Limit wieku
b) Rodzaje przychodów objętych zwolnieniem
c) Limit kwotowy zerowego PIT
d) Zerowy PIT a składki ZUS
e) Nabycie i utrata prawa do zwolnienia

7. Rozliczenia
a) Rozliczenie zaliczkowe (PIT-4R i PIT-11)
b) Rozliczenie ryczałtowe (PIT-8AR i IFT-1/IFT-1R)
c) Rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych cudzoziemcom

8. Podatkowe skutki korekt składek ZUS
a) Nadpłata składek i jej zwrot
b) Skutki podatkowe składek zapłaconych z opóźnieniem
c) Zapłata składek za podatnika
d) Rozliczanie składek zapłaconych za podatnika

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  17.11.2021 | szkolenie online |

 • Cena: 400 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję