Od przyjęcia do pracy po ustanie stosunku pracy – praktyczne aspekty zatrudniania i zwalniania pracowników – termin 9 października

 • 09.10.2020 |szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Dr Anna Kamińska-Pietnoczko –  Prawnik, Specjalista ds. Prawa Pracy i Ochrony danych osobowych

 • Cena: 499zł od osoby  640 zł od osoby,

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZACHOWANIA REŻIMU SANITARNEGO PODCZAS SZKOLEŃ STACJONARNYCH

Szanowni Państwo,

dbając o Państwa bezpieczeństwo podczas szkoleń stacjonarnych organizowanych przez CWPP, wraz z zarządcą budynku i Centrum Konferencyjnym przygotowane zostały następujące rozwiązania w celu minimalizacji ryzyka zarażenia SARS-COV-2.

I. Bezpieczeństwo w salach szkoleniowych oraz na powierzchniach wspólnych

 • Zapewniamy odległości na sali szkoleniowej wynoszące min. 1,5m między Uczestnikami, Wykładowcą, Organizatorem;
 • Wszystkie powierzchnie użytkowane w ciągu dnia są regularnie dezynfekowane (klamki, poręcze, blaty, stoliki etc.),
 • Regularna wymiana powietrza we wszystkich pomieszczeniach,
 • Obsługa będzie używać jednorazowych rękawiczek oraz korzystać z maseczek lub przyłbic,
 • Cały serwis kawowy jest dokładnie czyszczony mechanicznie oraz wyparzany w wysokich temperaturach,
 • Dozowniki z płynami do dezynfekcji będą wystawione w miejscach ogólnodostępnych,
 • Zwiększona została częstotliwość dezynfekcji toalet,
 • W widocznych miejscach zostały wywieszone niezbędne informacje, instrukcje używania i zdejmowania rękawiczek oraz maseczek,

II. Bezpieczeństwo poza szkoleniami i konferencjami:

 • wszystkie sale zarówno przed i po konferencjach są dokładnie dezynfekowane,
 • w porach nocnych Centrum Konferencyjne będzie poddawane działaniom lamp UV oraz regularnie ozonowane (dzięki czemu niemal 100 % bakterii będzie neutralizowane),
 • wszystkie sprzęty na powierzchniach wspólnych są dokładnie czyszczone i dezynfekowane.

III. Bezpieczeństwo podczas przerw kawowych:

 • w dalszym ciągu korzystanie z przerw kawowych jest nielimitowane oraz dostępne przez cały okres szkolenia,
 • w trakcie przerw kawowych będzie dostępna dla Państwa nasza obsługa, która będzie na bieżąco realizować Państwa zamówienia,

IV. Bezpieczeństwo podczas lunchu:

 • w dalszym ciągu lunch będzie serwowany w postaci bufetu szwedzkiego z możliwością wyboru mięs, dań wegetariańskich oraz dodatków,
 • wydawaniem lunchu zajmie się obsługa centrum konferencyjnego, która przyjmie zamówienia oraz wyda go bezpośrednio wszystkim uczestnikom,
 • liczba miejsc przy stolikach będzie przystosowana do obowiązujących standardów.

Wykładowca: 

Dr Anna Kamińska-Pietnoczko – jest prawnikiem specjalizującym się w zakresie problematyki ochrony danych osobowych i prawa pracy, w tym w szczególności kontroli i monitorowania pracowników, dyskryminacji i prawnych aspektów rekrutacji oraz uprawnień związanych z rodzicielstwem. Jest także wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ponadto jest redaktorem prowadzącym Monitor Prawa Pracy C.H. Beck oraz autorką licznych publikacji naukowych, w tym komentarzy do Kodeksu Pracy.

Program opracowała dr Anna Kamińska-Pietnoczko. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

Dla każdego pracodawcy duże znaczenie ma odpowiednie, zgodne z przepisami prawa pracy zatrudnianie i zwalnianie pracowników.

Nawiązanie stosunku pracy wiąże się z wieloma obwarowaniami prawnymi, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, a ich poznanie umożliwia właściwe sformułowanie wymagań stawianych pracownikom i wywiązanie się z obowiązków zatrudniającego, daje gwarancję wyboru odpowiedniego rodzaju umowy o pracę, a także pozwala na uniknięcie sankcji, w tym pieniężnych za naruszenie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Wiedza z zakresu rozwiązywania stosunków pracy pozwoli uniknąć z kolei unikną zaangażowania w postępowanie sądowe, które mogłoby się wiązać z koniecznością wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia czy przewrócenia do pracy.

W celu poznania zasad prawidłowego nawiązani stosunku pracy, jak i jego ustania konieczne jest odniesienie się nie tylko do obowiązujących przepisów ale przede wszystkim do orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego tych zagadnień.

Cel szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w zakresie:

 • Jak zgodnie z obowiązującym prawem pracy i przepisami o ochronie danych osobowych przeprowadzić proces rekrutacyjny pracownika? O co nie wolno pytać podczas rozmowy rekrutacyjnej?
 • Jakie są podstawy nawiązania stosunku pracy?
 • Jakie rodzaje umów o pracę ma do wyboru pracodawca zatrudniający pracowników? Od czego pracodawca musi uzależnić swój wybór?
 • Jak prawidłowo zwolnić pracownika? Jakie czynności prawne ma w tym zakresie do wyboru pracodawca?
 • Kiedy i kogo obowiązuje ochrona przed zwolnieniem z pracy?
 • Jak prawidłowo wystawić świadectwo pracy?

PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia z zakresu zmian wprowadzane „tarczą antykryzysową”.

 1. Proces rekrutacyjny – prawo pracy a przepisy o ochronie danych osobowych
 • Jak kształtuje się zakres zakazu dyskryminacji na etapie rekrutacji?
 • Jakie są roszczenia osoby dyskryminowanej?
 • Jak prawidłowo przygotować ogłoszenie rekrutacyjne?
 • Jak prowadzić rozmowę kwalifikacyjną bez naruszania zakazu dyskryminacji i przepisów o ochronie danych osobowych?
 • Jakich informacji zgodnie z nowymi przepisami możemy żądać od kandydata na pracownika?
 • Żądanie danych osobowych a ich przetwarzanie ­­– jaka jest różnica i kiedy RODO ma zastosowanie?
 1. Nawiązanie stosunku pracy
 • Stosunek pracy – pojęcie, cechy charakterystyczne
 • Powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • Podstawy nawiązania stosunku pracy – rodzaje umów o pracę, dopuszczalność ich stosowania i konsekwencje
 • Treść i forma umowy o pracę
 • Zasady potwierdzania umowy o pracę
 1. Sposoby zmiany treści stosunku pracy
 • Czasowe powierzenie innej pracy
 • Porozumienie zmieniające
 • Wypowiedzenie zmieniające
 1. Ustanie stosunku pracy
 • Zdarzenia prawne powodujące ustanie stosunku pracy
 • Wygaśniecie stosunku pracy
 • Rozwiązanie stosunku pracy
 • Pojęcia i forma rozwiązania umowy o pracę
 • Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (zwolnienie dyscyplinarne): przyczyny uzasadniające dyscyplinarne zwolnienie pracownika; termin na podjęcie decyzji; doręczenie dyscyplinarnego zwolnienia z pracy
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika
 • Roszczenia pracownika w razie nieuzasadnionego / bezprawnego rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia
 1. Wypowiedzenie stosunku pracy
 • Okresy wypowiedzeń umów zawartych: na okres próbny; na czas określony; na czas nieokreślony
 • Podawanie przyczyny wypowiedzenia ­– jak prawidłowo sformułować przyczynę wypowiedzenia?
 • Jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie?
 • O co zadbać w okresie wypowiedzenia?
 • Zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia ­– jak go prawidłowo udzielić?
 • Roszczenia pracownika w razie nieuzasadnionego / bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
 1. Ochrona trwałości stosunku pracy
 • Powszechna i szczególna ochrona trwałości stosunku pracy przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy
 • Ochrona trwałości stosunku pracy a zwolnienia grupowe
 • Świadczenia przysługujące pracownikowi, z którym rozwiązano stosunek pracy w ramach zwolnienia grupowego
 1. Nowe zasady wydawania świadectw pracy przez pracodawcę
 • Świadectwo pracy po zmianach w Kodeksie pracy i w rozporządzeniu o świadectwie pracy – co się zmieniło?
 • Obowiązek wydawania świadectwa pracy
 • Sposób i tryb jego wydawania świadectwa pracy
 • Sprostowanie świadectwa pracy
 • Szczegółowa treść świadectwa pracy
 • Kopia czy odpis świadectwa pracy?
 • Nowe zasady przechowywania świadectwa pracy w aktach osobowych
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  09.10.2020 |szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Cena: 499zł od osoby  640 zł od osoby,

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję