Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej, przetwarzanie danych osobowych pracowników i kandydatów – najnowsza nowelizacja Kodeksu Pracy – termin 11 czerwiec

Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej, przetwarzanie danych osobowych pracowników i kandydatów – najnowsza nowelizacja Kodeksu Pracy – termin 11 czerwiec

 • 11.06.2019 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Anna Kamińska-Pietnoczko –  Prawnik, Specjalista ds. Prawa Pracy i Ochrony danych osobowych

 • Cena: 590 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  540 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  490zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca: 

Anna Kamińska-Pietnoczko – jest prawnikiem specjalizującym się w zakresie problematyki ochrony danych osobowych i prawa pracy, w tym w szczególności kontroli i monitorowania pracowników, dyskryminacji i prawnych aspektów rekrutacji oraz uprawnień związanych z rodzicielstwem. Jest także wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jest doktorantką w Katedrze Prawnych Problemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z otwartym przewodem doktorskim. Ponadto jest redaktorem prowadzącym Monitor Prawa Pracy C.H. Beck oraz autorką licznych publikacji naukowych, w tym komentarzy do Kodeksu Pracy.

Program opracowała Anna Kamińska-Pietnoczko. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

PROGRAM SZKOLENIA

Pracodawca w procesie rekrutacji i zatrudnienia może natrafić na liczne problemy i pułapki związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zakazu dyskryminacji i dokumentacji pracowniczej.

Po pierwsze, od 1.1.2019 r. weszły w życie nowe przepisy regulujące zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Zakres zmian, w tym skrócenie okresu przechowywania dokumentacji oraz jej elektroniczna postać, ma charakter rewolucyjny. Ponadto od 1.1.2019 r. zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które wprowadza cztery obowiązkowe części akt osobowych: A, B, C i D. W przepisach tych ścisłe określa się dokumenty, które należy trzymać w tzw. teczce osobowej, w tym pojawią się nowe rodzaje dokumentów, natomiast dokumentacja z zakresu czasu pracy, podobnie jak dokumentacja urlopowa musi być prowadzona w odrębnej teczce.

 Po drugie, od 25.5.2018 r. obowiązuje nowe, surowsze europejskie prawo danych osobowych czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych (tzw. RODO), co wymusiło zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych.

Po trzecie, trzeba mieć na względzie, iż nastąpiła nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie żądania i przetwarzania danych osobowych pracowników, oraz kandydatów na pracownika.  3 kwietnia 2019 roku, Prezydent podpisał ustawę, która wdraża przepisy RODO do poszczególnych ustaw, dostosowując polski porządek prawny do RODO.

Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się ze zmienionymi zasadami przetwarzania danych osobowych, w tym prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników oraz dokumentacji kadrowej. Szkolenie uwzględnia zamiany prawa wynikające z RODO, nowe przepisy Kodeksu pracy obowiązujące od stycznia 2019 r., a także ostatnia najnowsza nowelizacja przepisów prawa.

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu prawidłowego prowadzenia dokumentacji towarzyszącej zatrudnianiu pracowników, co w szczególności umożliwi uniknięcie bardzo wysokich kar administracyjnych związanych z nieadekwatnym do celu gromadzeniem danych osobowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów HR, kadr, płac oraz osób zarządzających tymi działami, a także dla osób pełniących funkcje pracodawców albo ich reprezentujących.

 1. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem nowych rozwiązań prawnych
 • okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej – 10 i 50 lat
 • skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • zasady wydawania akt papierowych pracownikom lub byłym pracownikom – kiedy trzeba je wydać a kiedy należy je zniszczyć?
 • zasady wydawania kopii akt osobowych
 • elektronizacja akt osobowych pracownika
 • jak przeprowadzić przejście z dokumentacji papierowej na elektroniczną?
 • nowe obowiązki informacyjne pracodawcy względem pracowników związane ze zmianą postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej i ze skróceniem przechowywania akt osobowych
 • ponowne nawiązanie stosunku pracy z byłym pracownikiem
 • co należy zrobić z dokumentacją pracowniczą w razie likwidacji firmy?
 • jakie grożą kary za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji osobowej pracowników?
 1. Dane osobowe w procesie rekrutacji ­– zmiany w dokumentacji pracowniczej wynikające z dostosowania do RODO
 • jak prawidłowo przygotować ogłoszenie o pracę?
 • jakich danych można żądać od kandydata na pracownika?
 • warunki wyrażania zgody w procesie rekrutacyjnym
 • media społecznościowe jako źródło informacji o potencjalnym pracowniku
 • dokumenty w rekrutacji: CV, list motywacyjny, referencje, świadectwa pracy
 • co powinna zawiera część „A” akt osobowych?
 • wstępne badania lekarskie
 • podstawy prawne przetwarzania danych w procesie rekrutacyjnym
 • obowiązek informacyjny wobec kandydat na pracownika
 1. Dane osobowe w zatrudnieniu a dokumentacja pracownicza z uwzględnieniem RODO
 • jakich danych można żądać od pracownika – rozszerzony katalog danych
 • warunki wyrażania zgody w procesie zatrudnieniowym
 • wykorzystywanie wizerunku pracownika
 • co powinna zawierać część „B” i „C” akt osobowych?
 • dokumentacja wypadkowa
 • dokumentacja płacowa (listy płac, karty wynagrodzeń)
  • dokumentacja dotycząca oceny pracowniczej oraz kar porządkowych – zatarcie kary porządkowej
 • dokumentowanie uprawnień związanych z rodzicielstwem ­­
 • zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • jak prawidłowo prowadzić listę obecności?
 • jakie są nowe zasady monitorowania pracowników?
 • udostępnianie informacji związkom zawodowym
 • telefoniczne potwierdzanie danych dla banków i innych instytucji
 • badania lekarskie (wstępne, okresowe i kontrolne)
 • co trzeba przechowywać w ramach dokumentacji ZUS?
 • nadanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 • obowiązek informacyjny pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych
 • podstawy prawne przetwarzania danych w zatrudnieniu
 • nowe prawa pracownika wynikające z RODO, np. prawo dostępu do danych, prawo do przeniesienia danych, prawa do zapomnienia itp.
 • kiedy potrzebna jest umowa powierzania przetwarzania danych w zatrudnieniu?
 • zatrudnianie cudzoziemców, a obowiązek przechowywania dokumentacji
 1. Dokumentacja dotycząca czasu pracy (harmonogramy, listy obecności, karty urlopowe)
 • jakie dokumenty z zakresu czasu pracy, mają się znaleźć w nowej dokumentacji
 • które dokumenty związane z czasem pracy, które należy trzymać w części B
 • zmiana wyglądu karty ewidencji czasu pracy
 • wnioski o wyjścia prywatne
 • wnioski o opiekę nad dzieckiem do lat 14
 • dokumenty związane z zadaniowym czasem pracy
 • dokumenty związane z wykonywaniem pracy w godzinach nadliczbowych
 1. Pozostałe rodzaje dokumentacji pracowniczej
 • dokumentacja urlopów wypoczynkowych
 • dokumentacja płacowa
 • dokumentacja z zakresu bhp
 1. Zatrudnienie pozapracownicze
 • zakres dokumentacji tworzonej i prowadzonej dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
 1. Najnowsze zmiany prawa w zakresie danych osobowych i dokumentacji pracowniczej
 • nowy katalog danych w rekrutacji
 • nowy katalog danych pozyskiwanych od pracownika
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  11.06.2019 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Cena: 590 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  540 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  490zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję