Nowe obowiązki Pracodawców w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych – aspekty prawne – termin 22 czerwca

 • 22.06.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Katarzyna Ziółkowska – Radca Prawny

 • Cena: 640 zł od osoby

  Cena promocyjna: 590 zł od osoby przy zgłoszeniu do 22 maja 2020r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Katarzyna Ziółkowska – jest radcą prawnym z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym z zakresu prawa pracy oraz danych osobowych. Przez 6 lat zarządzała Zespołem Prawa Pracy i Emerytur w międzynarodowej Kancelarii w Warszawie. Pracowała również w Departamencie Prawa Głównego Inspektoratu Pracy. Jej praktyka obejmuje doradztwo z zakresu zatrudniania oraz zwalniania pracowników wszystkich szczebli, optymalizacji zatrudnienia i delegowania. Specjalizuje się także w prawie danych osobowych, w tym w tworzeniu dokumentacji, powierzeniu przetwarzania danych i ich transferu do krajów trzecich. Jest autorem m.in. rozdziału dotyczącego compliance w Polsce w zbiorowej publikacji „Rechtsmanagement im Unternehmen” („Zarządzanie prawem w przedsiębiorstwie”). Doradza w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

Program opracowała Katarzyna Ziółkowska. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

 1. Idea i założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

a) Uzasadnienie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

 • Stanowisko ustawodawcy
 • 1 stycznia 2019 r. – data wejścia w życie ustawy
 • Zapisy ustawy o wydłużonym vacatio legis

b) Najważniejsze założenia oraz przyczyny wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

 • Program Budowy Kapitału
 • Powszechny System Oszczędzania
 • Program bezpiecznej emerytury

2. Cel i rola Pracowniczych Planów Kapitałowych

 • Cele wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Czym Pracownicze Plany Emerytalne różna się od Pracowniczych Planów Kapitałowych – najważniejsze różnice
 • Podstawowe zasady tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Rola Skarbu Państwa w funkcjonowaniu Pracowniczych Planach Kapitałowych

3. Zasady tworzenie oraz mechanizm funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych

a) Podmiot zatrudniający

b) Pracodawcy wyłączeni ze stosowania ustawy PPK

c) Osoby zatrudnione

d) Kiedy i dla kogo obowiązek utworzenia PPK

e) Dobrowolność uczestnictwa w PPK

f) Wpłaty dokonywane do PPK – zasilenia obligatoryjne i dobrowolne składek do PPK:

 • Podstawa naliczania PPK
 • Przychody poza podstawą
 • Wpłaty finansowane przez pracownika
 • Wpłaty finansowane przez pracodawcę
 • Wpłaty finansowane przez Skarb Państwa (wpłata powitalna i dopłaty roczne)

g) Prawa i obowiązki pracodawców

I. Analiza i wybór podmiotu, z którym pracodawca zawrze umowę, czyli czym się kierować wybierając usługodawcę PPK

II. Umowy zawierane przez pracodawcę:

 • Umowa o zarządzenie PPK
 • Umowa o prowadzenie PPK

III. Obowiązki administracyjne i informacyjne

IV. Rola reprezentacji pracowników w tworzeniu PPK

V. Skutki braku wyboru oferty na umowę o zarządzanie PPK

VI. Sankcje grożące pracodawcy za naruszenie ustawy o PPK

h) Prawa i obowiązki pracowników

I. Obowiązkowe członkostwo, czyli kto, kiedy i jak musi / może się zapisać?

II. Przystąpienie i wystąpienie z uczestnictwa – terminy i zasady

III. Zmiana pracodawcy – zasady

IV. Zasady i skutki dysponowania środkami z PPK

 • Dysponowanie środkami przed ukończeniem 60 rokiem życia
 • Dysponowanie środkami po ukończeniu 60 roku życia
 • Wypłata w formie świadczenia małżeńskiego
 • Wypłata inwestycyjna i związana z chorobą
 • Zwrot środków na wniosek uczestnik

V. Zasada nabywania prawa do wypłat z PPK (zdarzenia osobiste):

 • Podział środków w wyniku rozwodu
 • Dziedziczenie środków

i) Sposób zarządzania środkami w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych

 • zasady i instytucje inwestowania PPK
 • koszty zarządzania PPK
 • nadzór nad funkcjonowaniem PPK
 • zadania wyznaczonej instytucji finansowej
 • ewidencja PPK
 • portal PPK

4. Przepisy karne oraz sankcje za zaniechanie wykonania obowiązków bądź nienależyte ich wykonanie

 • Niedopełnienie obowiązków zawarcia umowy o zarządzanie PPK
 • Kontrola wykonania przez podmioty zatrudniające obowiązków związanych z tworzeniem PPK
 • Odpowiedzialność za naruszenie obowiązku zawarcia umów i nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK
 • Odpowiedzialność za niedokonywanie wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie
 • Skutki nakłaniania do rezygnacji z PPK
 • Tryb orzekania – stosowanie przepisów Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  22.06.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Cena: 640 zł od osoby

  Cena promocyjna: 590 zł od osoby przy zgłoszeniu do 22 maja 2020r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję