Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami w 2020 roku – termin 18 marca

 • 18.03.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: dr Barbara Godlewska-Bujok

 • Cena: 640 zł od osoby

  Cena promocyjna: 590 zł od osoby przy zgłoszeniu do 14 lutego 2020r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

dr Barbara Godlewska-Bujok – jest prawnikiem specjalizującym się w zakresie problematyki prawa pracy i problemów ZZL. Jest doktorem nauk prawnych w zakresie prawa pracy. Pracuje także jako wykładowca i adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi także zajęcia w Instytucie Socjologii UW i na studiach podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji UW. Odbyła stypendia naukowe w Stanach Zjednoczonych i Holandii. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie problematyki mediacji i negocjacji, a także Szkołę Prawa Amerykańskiego przy WPiA UW. Ma doświadczenie z sektora publicznego, m.in. z pracy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP i prywatnego. Jest autorką wielu publikacji naukowych, w tym współautorką komentarzy do Kodeksu pracy i innych ustaw. Doradza w języku polskim i angielskim.

Program opracowała dr Barbara Godlewska-Bujok. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

 1. Czym jest wynagrodzenie?
 2. Składniki wynagrodzenia
 3. Zasady wynagradzania
 4. Opodatkowanie wynagrodzeń w 2019 r. po zmianach
 5. Oskładkowanie wynagrodzeń – ubezpieczenia społeczne
 6. Inne koszty wynagrodzeń
 7. Koszty uzyskania przychodów w 2019 roku – po zmianach
 8. Wynagrodzenie minimalne
  • Wysokość
  • Co wlicza się do wynagrodzenia minimalnego po zmianach
  • Stawka godzinowa w umowach cywilnoprawnych
 9. Wynagrodzenie za nadgodziny
  • Rodzaje stawek za nadgodziny
  • Kiedy zastosować jaką stawkę?
  • Termin wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny
 10. Dodatek za pracę w godzinach nocnych
 11. Świadczenia dodatkowe
 12. Jak wyliczyć wynagrodzenie ?
  • Czym jest kwota brutto?
  • Zasady wyliczania wynagrodzenia brutto-netto;
  • Ustalenie kwoty brutto
  • wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • ustalenie zaliczki na podatek dochodowy
  • ustalenie innych kosztów
  • warianty wyliczania wynagrodzenia – absencja chorobowa, część miesiąca, urlop
 13. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
  • Jak naliczyć wynagrodzenie za czas urlopu
  • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
 14. Wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika (urlop okolicznościowy, zwolnienie na dzieci do 14 r. ż., dodatkowe urlopy)
 15. Wynagrodzenie w okresie zwolnienia ze świadczenia pracy w trakcie wypowiedzenia
 16. Wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy oraz świadczenia z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa
  • Zasady naliczania
  • Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
 17. Umowy cywilnoprawne
  • Rodzaje umów cywilnoprawnych
  • Konsekwencje zarządcze poszczególnych umów
  • Konsekwencje kosztowe poszczególnych umów
  • Konsekwencje ubezpieczeniowe poszczególnych umów
  • Wyliczanie składek na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia
  • Opodatkowanie umów cywilnoprawnych – stawki podatku, koszty uzyskania przychodu, limity
 18. Ochrona wynagrodzenia

a) Podstawowe założenia ochrony wynagrodzenia

b) Zasady potrąceń z wynagrodzenia

 • Limity potrąceń
 • Wysokość progów potrąceń
 • Potrącenia za zgodą pracownika
 • Potrącenia bez zgody pracownika
 • Odpowiedzialność za nieprawidłowe potrącenie
 • Potrącenia z umów zlecenia
 • Potrącenia z zasiłków ZUS
 • Inne potrącenia
 • Zbieg potrąceń
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  18.03.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Cena: 640 zł od osoby

  Cena promocyjna: 590 zł od osoby przy zgłoszeniu do 14 lutego 2020r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję