Lista płac w 2024r. i rozliczenia składkowo-podatkowe – szkolenie praktyczne – szkolenie online 12 grudnia

 • 12.12.2023 | szkolenie online | 

 • Czas szkolenia: 09:00 – 16:00 z krótkimi przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy

 • Cena: 490 zł od osoby + 23 % VAT

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, elektroniczny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 20 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych pracowników delegowanych do pracy za granicę oraz cudzoziemców pracujących w Polsce.

Program opracowała Danuta Denkiewicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

I. Przychody pracownicze

 1. Przychód – w rozumieniu ustawy PIT, przychód jako podstawa wymiaru składek, moment powstania, przychody wyłączone z oskładkowania i zwolnione z podatku, najnowsze stanowisko ZUS i KAS, zwrot kosztów w różnej formie z tytułu pracy zdalnej
 2. Limity zwolnień podatkowych
 3. Koszty uzyskania przychodów – podstawowe, podwyższone, 50% dla pracowników twórców, możliwość i zasady rezygnacji z ww. kosztów
 4. Dochód pracowniczy i składki na ubezpieczenia społeczne mające wpływ na podstawę opodatkowania
 5. Oświadczenia i wnioski pracowników mające wpływ na obliczenie zaliczki – zasady składania, zmiany i wycofywania
 6. Obliczenie i pobór zaliczek na podatek dochodowy, w tym na zasadach preferencyjnych małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci
 7. Niepobieranie zaliczki na podatek od dochodu na wniosek pracownika
 8. Zawyżenie lub zaniżenie zaliczki na podatek przez płatnika- jak naprawić błąd?
 9. Mechanizm obniżania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki
 10. Rozliczenie składkowo-podatkowe:
 11. przychodów zwolnionych z podatku do kwoty 85 528 zł. w ramach ulg: dla młodych, na powrót, rodzina 4+, dla seniorów oraz po przekroczeniu ww. limitu
 12. wynagrodzenia pracownika, który złożył wniosek o niepobierania zaliczek
 13. świadczeń niepieniężnych
 14. skutków korekty dokumentów rozliczeniowych w ZUS
 15. Rozliczenie pracownika – cudzoziemca
 16. Obliczenie i pobór zaliczki po ustaniu stosunku prawnego
 17. Wypłaty należności po zmarłym pracowniku
 18. Rozliczenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez pracownika
 19. Ważne dla płatnika – Interpretacja Ogólna MF z 30 marca 2023r. w sprawie konsekwencji podatkowych zapłaty przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

II. Przychody z działalności wykonywanej osobiście

 1. Rodzaje przychodów z działalności wykonywanej osobiście
 2. Formy opodatkowania: zasady ogólne, ryczałt
 3. Oświadczenia i wnioski podatników mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek dochodowy
 4. Niepobierania zaliczek na wniosek podatnika
 5. Mechanizm obniżania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki u osób niebędących pracownikami
 6. Rozliczenie składkowo-podatkowe należności:
 7. osób powołanych do wykonywania czynności społecznych i obywatelskich oraz osób, którym organ władzy państwowej lub samorządowej zlecił wykonanie określonych czynności, w tym limit przychodów 6000 zł dla składki zdrowotnej
 8. członków zarządu, rad nadzorczych, prokurenta
 9. z umowy zlecenia zawartej w własnym pracownikiem i osobą obcą
 10. z umowy o dzieło z prawami autorskimi i bez praw autorskich
 11. z umowy o zarządzanie/kontrakt menedżerski wykonywany jako umowa cywilna i w ramach działalności gospodarczej
 12. z tytułu praw majątkowych
 13. przychodów zwolnionych z podatku do kwoty 85 528 zł. w ramach ulg: dla młodych, na powrót, rodzina 4+, dla seniorów oraz po przekroczeniu ww. limitu
 14. Rozliczenie skutków przekształcenia – umowy o dzieło na umowę zlecenia, umowy zlecenia na umowę o pracę
 15. Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego- jako przychód z innych źródeł
 16. Obliczenie i pobór zaliczki po ustaniu stosunku prawnego
 17. Wypłaty należności po zmarłym podatniku
 18. Opodatkowanie w formie ryczałtu
 19. Rozliczenie nierezydentów zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych

III. Wynagrodzenie i odpowiedzialność płatnika

 1. Wynagrodzenie płatnika, w tym podwyższone na czas oznaczony
 2. Odpowiedzialność płatnika wynikająca z przepisów Ordynacji podatkowej i jej ograniczenie w ustawie PIT
 3. Uprawnienia płatnika w przedmiocie nadpłaty podatku zryczałtowanego
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
Lista płac w 2024r. i rozliczenia składkowo-podatkowe – szkolenie praktyczne – szkolenie online 12 grudnia
 • Data szkolenia:

  12.12.2023 | szkolenie online | 

 • Cena: 490 zł od osoby + 23 % VAT

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, elektroniczny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dane zgłaszającego do faktury
Zwolnienie z podatku VAT pobierz wzór oświadczenia
Wysyłka faktury
Osoby zgłoszone na szkolenie
Osoba kontaktowa
Warunki uczestnictwa w szkoleniu CWPP (Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej)
 • CWPP Al. Jerozolimskie 123a 02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję