ROZLICZANIE PŁAC W ASPEKCIE PODATKOWO – SKŁADKOWYM W 2021/2022 roku – szkolenie online termin 25 październik

 • 25.10.2021 | szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 15.00 z krótkimi przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy

 • Cena: 450 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych.

Program opracowała Danuta Denkiewicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

I ROZLICZANIE PRACOWNIKÓW

1. Przychody pracownicze

a) charakterystyka, moment powstania

b) przychód jako korzyść: ryczałt z tytułu używania samochodu służbowego  do celów prywatnych pracownika – Interpretacja Ogólna MF i proponowane zamiany w Polskim Ładzie

c) świadczenia nie generujące przychodu a przychód zwolniony – podobieństwa i różnice, np. okolicznościowe prezenty wręczane pracownikom,

d) przychody wyłączone z oskładkowania – podstawa prawna

e) przychody zwolnione z podatku na podstawie art.21, w tym:

 • w limicie obowiązującym czasowo – zapomogi, świadczenia z ZFŚS dla pracowników, emerytów i rencistów, dopłata do wypoczynku dzieci,
 • wypłata ekwiwalentu za wykorzystywanie własnych narzędzi przy wykonywaniu pracy zdalnej
 • karta podarunkowa – nowe interpretacje indywidualne Dyrektora KIS

f) szczepienia przeciw grypie- zaniechanie poboru podatku

g) przychody zwolnione z podatku w ramach:

 • „ulgi dla młodych”
 • proponowanej w Polskim Ładzie dla pracowników i „ ulgi na powrót”  – rozliczane także przez płatników

2. Pracownicze koszty uzyskania przychodów

 • zryczałtowane miesięczne i roczne
 • 50% z tytułu praw autorskich w świetle Ogólnej Interpretacji MF z 15.09.2020r.
 • oświadczenia pracownika o rezygnacji z  kup
 • praca zdalna a podwyższone koszty uzyskania przychodów

3. Odliczenia od dochodu – „obliczenie podstawy opodatkowania”

a) składki na ubezpieczenia społeczne – potrącone pracownikowi, z wyjątkiem naliczonych od przychodów nieopodatkowanych

b) w 2022 r. kwoty tzw. „ulgi dla klasy średniej” projektowanej w Polskim Ładzie

4. Obliczanie przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy w 2021r. i 2022r.

a) skala podatkowa w 2021r., stawki podatku, kwota pomniejszająca zaliczkę, odliczenie składki zdrowotnej naliczonej od przychodów opodatkowanych, PIT-2 i inne oświadczenia pracowników

b) skala podatkowa w 2022r. stawki podatku, kwota pomniejszająca zaliczkę, PIT-2 i inne oświadczenia pracowników  likwidacja odliczenia składki zdrowotnej– projektowane  w Polskim Ładzie

5. Sporządzenie dla pracownika informacji PIT-11, w tym dla cudzoziemca – zasady korekty informacji

II. ROZLICZANIE PRZYCHODÓW/DOCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ OSOBIŚCIE

1. Umowy cywilne stanowiące tytuł do ubezpieczeń społecznych  i ubezpieczenia zdrowotnego

2. Rodzaje przychodów z działalności wykonywanej osobiście, rozszerzenie – projekt Polskiego Ładu

3. Formy opodatkowania przychodów: zasady ogólne, ryczałt

4. Zarząd i Rada Nadzorcza – opodatkowanie i oskładkowanie, od 2022r. składka zdrowotna od członków zarządu z powołania – projekt Polskiego Ładu

5. Umowy zlecenia i umowy o dzieło – przychód, kup, dochód, sposób opodatkowania

 • „ulga dla młodych” dla zleceniobiorcy
 • „ulga na powrót” dla zleceniobiorcy – projekt Polskiego Ładu
 • rozliczenie wypłaty wynagrodzenia cudzoziemcom

6. Kontrakty menedżerskie/ umowy o zarządzanie – składki i podatek

7. Prawa majątkowe, przychód, 50% KUP, dochód, zaliczki na podatek

8. Sporządzenie informacji PIT-11 IFT-1/IFT-1R

III. PRZYCHODY Z INNYH ŹRÓDEŁ

Praktyki absolwenckie i staż uczniowski

 • przychody objęte ulgą dla młodych od 1.01.2021
 • przychody opodatkowane – sposób opodatkowania

IV. ZMIANY W ROZLICZENIACH Z ZUS

1. Od 1 stycznia 2021r. – obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło

2. Od 16 maja 2021r. – Nowe dane formularzach ZUS ZUA i ZZA

 • obowiązek podawania w dokumentach zgłoszeniowych kodów zawodów i specjalności dla pracowników i zleceniobiorców
 • obowiązek zgłaszania zmian

3. Od 18.09.2021 

a) Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

 • ujednolicenie zasad objęcia ubezpieczeniami wspólników spółek z o.o., jawnej, partnerskiej i komandytowej
 • naliczanie odsetek, bieg przedawnienia, zwrot nadpłaty, umorzenia kontrola płatnika

b) Zmiany w ustawie wypadkowej

 • definiowanie wypadku przy pracy i informacja ZUS IWA
 • wysokość stopy procentowej składki wypadkowej, w tym zaliczkowa wysokość stopy procentowej
 • pojęcie rodzaju działalności według PKD

4. od 1 stycznia 2022

 • zmiany w dobrowolnym podleganiu ubezpieczeniom społecznym przedsiębiorców
 • potrącanie zadłużenia ze świadczeń
 • korygowanie dokumentów rozliczeniowych, w tym po kontroli ZUS
 • wypłata świadczeń

5. od 1 kwietnia 2022 – elektronizacja wniosków A1

6. Od 1 stycznia 2023 – obowiązek założenia PUE ZUS przez wszystkich płatników

V. POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

 • Obowiązkowy numer PESEL dla cudzoziemców do PIT-11 i rocznych zeznań podatkowych już za 2021r.
 • e-Urząd Skarbowy, komunikacja, logowanie i załatwianie spraw
 • Minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa – w 2021r. i 2022r.
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  25.10.2021 | szkolenie online |

 • Cena: 450 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję