Korekty Listy Płac w 2019 roku – szkolenie dla zaawansowanych +1 OSOBA GRATIS! termin 18 grudnia

Korekty Listy Płac w 2019 roku – szkolenie dla zaawansowanych +1 OSOBA GRATIS! termin 18 grudnia

 • 18.12.2018 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Monika Cieślak – Prawnik

 • Cena promocyjna: 790 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Monika Cieślak – Prawnik, doświadczony praktyk, trener. Pełniła przez 12 lat funkcję szefa działu personalnego oraz zajmowała się zagadnieniami związanymi z prawem pracy, prawem podatkowym i prawem ubezpieczeń społecznych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rachubą płac. Od 2004 r. działa jako niezależny konsultant, szkoleniowiec, audytor HR. Od 2008 r. prowadzi firmę doradczą zajmującą się doradztwem w zakresie miękkiego i twardego HR oraz wydawaniem publikacji prawniczych. Autorka i współautorka kilkuset publikacji, w tym książkowych m. in.: Kadry od A do Z, Płace od A do Z, ZFŚS od A do Z, Płace od A do Z – ćwiczenia;Poradnik pracodawcy – wybrane aspekty prawa pracy, ubezpieczeń: społecznych i zdrowotnego oraz prawa podatkowego; Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; praca zbiorowa pod red. Witolda Modzelewskiego, współautor i redaktor. Jest autorką licznych artykuły poświęcone problematyce prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych publikowane w wydawnictwach.

Program opracowała Monika Cieślak. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Przyczyny korekty – omówienie zasad postępowania pracodawcy w przypadku:

a) Nieobecności w pracy:

 • Nieobecność nieusprawiedliwiona niepłatna – nadpłacone wynagrodzenie
 • Nieobecność w pracy w powodu choroby – brak wpływu/korekta zwolnienia lekarskiego
 • Nieobecność inna – informacja wpływa do pracodawcy po sporządzeniu i wypłacie listy płac
 • Brak pełnych i poprawnych informacji o czasie pracy i innych zdarzeniach mających wpływ na wysokość wynagrodzenia
 • Uznanie zdarzenia za wypadek w pracy po sporządzeniu i wypłacie listy płac

b) Brak informacji o świadczeniach nieodpłatnych otrzymanych generujących przychód

c) Nadpłata wynagrodzenia

d) Nadpłata zasiłku

e) Niedopłata wynagrodzenia

f) Niedopłata zasiłku

g) Kontrola ZUS – najczęściej kontrolowane zagadnienia i korekty listy płac wynikające z protokołu

h) Kontrola US – najczęściej kontrolowane zagadnienia i korekty listy płac wynikające z protokołu

i) Wyrok Sądu Pracy i przywrócenie pracownika do pracy

II. Nadpłata składek ZUS i korekta listy płac

a) Korekta listy płac w przypadku choroby

b) nienależnie pobranych składek zmarłego pracownika

c) Korekta związana z osobami na urlopach wychowawczych otrzymujących świadczenia nieodpłatne generujące przychód, od których zostały pobrane składki

III. Niedopłata składek ZUS i korekta listy płac

a) Wieloetatowiec – aspekty praktyczne

b) Oświadczenie o przekroczeniu podstawy wymiaru a odpowiedzialność wobec zaległości

c) Nieuzględnienie przychodu oskładkowanego w podstawie wymiaru składek

IV. Niewłaściwy schemat podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu

a) Umowa o dzieło zakwalifikowana jako umowa zlecenia

b) Umowa zlecenia uznana za umowę o pracę

c) Zmiana schematu ubezpieczenia zleceniobiorcy nieuwzględniona w rozliczeniach

V. Uznanie zdarzenia za wypadek w pracy

VI. Rozliczenie nadpłaty zaliczki

a) Umowa o pracę (pracownik, były pracownik, zmarły pracownik)

b) Umowa zlecenie

VII. Kontrola ZUS – procedura korekty

VIII. Kontrola podatkowa – procedura korekty

IX. Terminy przedawnienia składek i zaliczki na podatek

X. Przywrócenie do pracy i jego konsekwencje dla listy płac.

Polecamy:

Podczas szkolenia będzie możliwość zakupu książki Pani Moniki Cieślak.

W książce autorka Monika Cieślak omawia dokładnie nowości wprowadzone w 2018 r. Wyjaśnia komu i jak naliczać i wypłacać wynagrodzenia zachowując zasady obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. związane z minimalną stawką godzinową. Przedstawia także nowe zasady odliczania kwoty wolnej od podatku. Prezentuje najnowsze indywidualne interpretacje podatkowe oraz interpretacje ZUS.

Książka Płace od A do Z 2018 krok po kroku prezentuje technikę i sposób naliczania wynagrodzeń i płac. Pokazuje metodę wyliczania poszczególnych obligatoryjnych składników wynagrodzenia tj. wynagrodzenie urlopowe, chorobowe, przestojowe w różnych systemach wynagrodzeń (czasowym: miesięcznym, godzinowym, akordowym, prowizyjnym, mieszanym). Omawia rozbieżności i wątpliwości w zakresie naliczania obligatoryjnych składników wynagrodzenia.
W kolejnej części publikacji autorka omawia sposób wyliczania wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umów cywilno-prawnych tj. umowy o dzieło, zlecenia, kontraktu menedżerskiego, umowy o praktykę absolwencką, powołania, po czym przechodzi do bardzo dokładnego omówienia kwestii związanych z opodatkowaniem i oskładkowaniem różnych składników wynagrodzenia. Przedstawia i wyjaśnia wszystkie niuanse dotyczące wynagradzania osób, zatrudnionych zarówno na podstawie umowy o pracę jak i na podstawie umów zlecenia.

Wszystkie kwestie i tematy poruszone w książce zostały bogato zilustrowane przykładowymi obliczeniami, charakterystyką i opisem najlepszych stosowanych praktyk oraz wskazaniem najczęściej popełnianych błędów i sposobami ich unikania i rozwiązywania. Oddzielny rozdział poświęcony został kontrolom ZUS i urzędu skarbowego oraz najczęściej popełnianym błędom podczas naliczania płac. Płace od A do Z w 2018 to książka pomocna, a wręcz niezbędna każdemu, kto zajmuje się sprawami kadr i płac.
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  18.12.2018 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Cena promocyjna: 790 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję