Kontrola oraz monitorowanie pracowników w dobie COVID 19 zgodnie z przepisami oraz praca zdalna od strony prawnej na co zwrócić szczególną uwagę – szkolenie online termin 25 styczeń

 • 25.01.2021| szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 14.00 z krótkimi przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Dr Anna Kamińska-Pietnoczko –  Prawnik, Specjalista ds. Prawa Pracy i Ochrony danych osobowych

 • Cena : 350 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca: 

Dr Anna Kamińska-Pietnoczko – jest prawnikiem specjalizującym się w zakresie problematyki ochrony danych osobowych i prawa pracy, w tym w szczególności kontroli i monitorowania pracowników, dyskryminacji i prawnych aspektów rekrutacji oraz uprawnień związanych z rodzicielstwem. Jest także wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ponadto jest redaktorem prowadzącym Monitor Prawa Pracy C.H. Beck oraz autorką licznych publikacji naukowych, w tym komentarzy do Kodeksu Pracy.

Opis oraz cel szkolenia

Wraz z upowszechnieniem się nowych metod monitorowania przez pracodawców zachowań pracowników, pojawiło się zagrożenie niewłaściwego i niezgodnego z prawem ich wykorzystania. Jest to szczególnie istotne w dobie tzw. pracy zdalnej, której powszechne stosowanie za sprawą COVID-19 stało się  udziałem wielu organizacji. Coraz większego znaczenia nabiera kwestia dopuszczalności kontrolowania zachowań pracowników poprzez monitoring video, czy też „cyber – monitoring” komputerów służbowych, przy jednoczesnej konieczności poszanowania tzw. prywatności pracownika. Przy pracy zdalnej zachowanie granicy pomiędzy tym co prywatne a służbowe jest bardzo istotne, ponieważ  brak przyjęcia pewnych rozwiązań organizacyjnych rodzi ryzyko naruszenia nie tylko prywatności pracownika ale również powstanie naruszeń ochrony danych osobowych. Również stan zagrożenia epidemiologicznego przekłada się na kształt tych rozwiązań organizacyjnych, w szczególności na Regulaminu pracy zdalnej, z uwagi na nowe obowiązki jakim w związku z COVID-19 obciążony jest pracodawca. Należy ponadto zwrócić uwagę na zgodne z prawem wykorzystanie i przechowywanie uzyskanych poprzez monitoring danych osobowych pracowników.

Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę w zakresie zmienionych przepisów prawnych odnoszących się d monitorowania pracowników. Dowiedzą się jak skutecznie i zgodnie z prawem kontrolować osoby zatrudnione w taki sposób, aby w swoich działaniach, mających na celu obronę tajemnic i mienia firmy, nie naruszyć prawa pracowników do ochrony ich danych osobowych. Celem szkolenia jest także przedstawienie uczestnikom uwarunkowań prawnych pracy zdalnej, w tym na co zwrócić uwagę przy opracowywaniu Regulaminu pracy zdalnej aby uniknąć niepożądanych dla organizacji zjawisk.

Program szkolenia

Część I – Monitorowanie pracowników

 1. Zasady ochrony danych wynikające z RODO
 2. Monitoring a ochrona danych osobowych pracowników – jakie są obowiązki pracodawcy jako administratora danych osobowych?
 3. Monitoring pracowników a ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych – czy pracodawca musi ją przeprowadzić?
 4. Obowiązki informacyjne w zatrudnieniu w kontekście monitoringu. W jaki sposób przygotować informacje dla pracownika i czy pracownik musi ją podpisać?
 5. Czy potrzebna jest zgoda pracownika na stosowanie monitoringu w zatrudnieniu?
 6. Rodzaje monitoringu jakie mogą być stosowane w zatrudnieniu i zasady korzystania z nich przez pracodawcę
  1. Monitoring poczty elektronicznej
  2. Monitoring aktywności pracowników w Internecie
  3. Możliwości monitoringu audio-video
  4. Monitoring GPS
  5. Obowiązek informacyjny dot. monitorowania z Kodeksu pracy a obowiązek informacyjny z RODO – jaka jest różnica?
 7. Monitorowanie pracowników w trybie pracy zdalnej
  1. Jak nie naruszyć prawa pracownika do prywatności?
  2. Jakie rodzaje monitoringu są dopuszczalne?
  3. Czy pracodawca może zobowiązać pracownika do wyłączenia kamery?
  4. Czy każda kontrola pracownika zdalnego to monitorowanie ?
 8. Działania kontrolne pracodawcy w związku z Covid-19
  1. Czy pracownikom przed dopuszczeniem do pracy można mierzyć temperaturę?
  2. Czy można pytać pracownika o miejsce jego wypoczynku urlopowego?
 9. Monitorowanie na zlecenie np. przez firmę ochroniarską
 10. Zasady przetwarzania danych osobowych z monitoringu. Kto i kiedy ma do nich dostęp?
 11. Prawa osób objętych monitoringiem
 12. Pracownicy i inni uczestnicy procesu przetwarzania danych (klienci, kontrahenci) w drodze monitoringu wizyjnego
 13. Jakie podmioty będą kontrolowały zasady dotyczące monitoringu w zakładzie pracy i jakie mogą być kary?

Część II – Praca zdalna

 1. Definicja pracy zdalnej – czy praca zdalna to telepraca?
 2. Zasady wykonywania pracy zdalnej
  1. Praca zdalna jako benefit pracowniczy
  2. Praca zdalna w dobie Covid-19 czyli jako polecenie służbowe
  3. Jakie są nowe obowiązki pracodawcy jako administratora danych w związku z pracą w trybie zdalnym?
 3. Niezbędna dokumentacja organizacji w zakresie wykonywania pracy zdalnej
  1. Regulamin pracy zdalnej – obowiązek czy udogodnienie?
  2. Jak Covid-19 wpływa na dokumenty, które powinny znaleźć się w teczce osobowej pracownika
 4. Zasady prawidłowego procesu pracy zdalnej
 5. Kto dostarcza sprzęt niezbędny do wykonywania pracy zdalnej?
 6. Jakie są zasady dot. ubezpieczenia sprzętu?
 7. Jak w trakcie wykonywania pracy zdalnej zabezpieczyć informacje poufne, w tym dane osobowe?
 8. Kto przy pracy zdalnej pokrywa koszt organizacji stanowiska pracy?
 9. Jakie są możliwości monitorowania (kontroli) pracownika zdalnego?
 10. Jakie zasady wprowadzić aby prawidłowo rozliczać czas pracy pracownika zdalnego?
 11. Jak w ramach pracy zdalnej wykonywać obowiązki pracodawcy z zakresu BHP?
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  25.01.2021| szkolenie online |

 • Cena : 350 zł + 23 % VAT od osoby

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję