KONFERENCJA ONLINE NA ŻYWO KADRY I PŁACE 2021 – zmiany przepisów, problemy bieżące, nowe wyzwania dla działów personalnych

 • 22-23 października 2020 | konferencja ONLINE NA ŻYWO | konferencja potwierdzona

 • Czas trwania konferencji ONLINE: 9.00 -16.00/16.30 z przerwami

 • 12 topowych prelegentów najlepszych ekspertów Prawa Pracy oraz Wynagrodzeń w Polsce.

  Możliwość zadawania pytań podczas konferencji.

 • Wykładowcy: prof. Monika Gładoch, Monika Frączek, mec. Janusz Zagrobelny, dr Iwona Jaroszewska – Ignatowska, mec. Wojciech Bigaj, mec. Kajetan Bartosiak, Anita Gwarek, dr Michał Kacprzyk mec. Jakub Szajdziński, Elżbieta Fijor, Iwona Nowak-Przybylska, mec. Piotr Wojciechowski 

 • Cena promocyjna do 30 września 2020r.: 399 zł + 23% VAT (za dwa dni)

  Cena regularna po 30 września: 499 zł + 23% VAT (za dwa dni)

  Cena zawiera: udział w konferencji online na żywo, dostęp do nagrania po konferencji, elektroniczne materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający udział w e-konferencji, 3-miesięczny bezpłatny dostęp do Systemu Legalis Księgowość Kadry Biznes.

Patronat medialny:

 

 

 

Prelegenci kancelarii:

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Zdarzenia ostatnich miesięcy sprawiły, wiele zmian w obszarze pracy działów kadrowo-płacowych, pojawiło się wiele zmian w przepisach uchwalanych w kolejnych odsłonach „tarcz antykryzysowych”, niektóre z nich przysporzyło wiele kłopotów interpretacyjnych, pojawiły się  również nowe problemy praktyczne w rozliczeniach pracowniczych, którymi głównie zajmują się działy Kadr i Płac. Firmy, które skorzystały z tarczowych dofinansowań czekają kontrole, podpowiemy na co zwrócić uwagę aby pracodawcy nie stracili pozyskanych środków. Niektóre nowe rozwiązania, być może pozostaną w Polskim systemie prawnym na stałe.  Nasi Szanowni Prelegenci  opowiedzą o nowych wyzwaniach jakie czekają działy kadrowo-płacowe w roku 2021 omówią również kwestie dotyczące nadchodzących zmian w przepisach prawa pracy. Poznacie Państwo najnowsze stanowiska i interpretacje urzędowe oraz najświeższe orzecznictwo.

Celem oraz naszą ambicją jest zatem zaprosić Państwa na najlepsze praktyczne, merytoryczne, intensywne spotkanie z jednymi z najwybitniejszych ekspertów Prawa Pracy oraz Wynagrodzeń w Polsce. Podczas e-konferencji znajdą Państwo odpowiedzi na często trudne i skomplikowane sprawy zawodowe, podczas naszych konferencji jest zawsze aktywnie, wykładowcy dzielą się przede wszystkim wiedzą praktyczną.

W związku z najwyższym poziomem merytorycznym spotkania, jest nam niezmiernie miło współpracować z najlepszymi Kancelariami Prawnymi w Polsce: Kancelaria Raczkowski, Kancelaria Sobczyk & Wspólnicy, Kancelaria Baran Książek Bigaj, Kancelaria Prof. Moniki Gładoch, Kancelaria Ensis, Kancelaria Piotr Wojciechowski.

Dbając o przekaz w najwyższej jakości oraz o Państwa bezpieczeństwo Konferencja będzie zorganizowana ONLINE na żywo. Transmisję Konferencji można oglądać na każdym urządzeniu z poziomu przeglądarki – bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji. Można aktywnie uczestniczyć zadając pytania wykładowcom.

Ponadto, patronat medialny dla Uczestników E-Konferencji przygotował 3-miesięczny bezpłatny dostęp do Systemu Legalis Księgowość Kadry Biznes.

Zapraszamy serdecznie Zespół CWPP.

WYKŁADOWCY:

dr hab. Monika Gładoch – Prof. UKSW, Absolwentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 2001 r. radca prawny, prof. UKSW dr hab. nauk prawnych (tytuł monografii: Dialog społeczny w zbiorowym prawie pracy). Kierownik Katedry Prawa Pracy WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendystka Fundacji Batorego, odbyła staż naukowy na uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. Praktykowała w niemieckiej kancelarii adwokackiej specjalizującej się w prawie pracy. W latach 2016-2018 była wiceprzewodniczącą Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Skutecznie reprezentowała pracodawców przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Uczestniczyła w szkoleniach i seminariach zorganizowanych przez Międzynarodową Organizację Pracy. Jest mediatorem w sporach zbiorowych ze związkami zawodowymi (m.in. w PLL „LOT” w 2018 r.). Monika Gładoch w rankingu „Gazety Prawnej” została uznana za jednego z pięćdziesięciu najbardziej wpływowych prawników w Polsce w 2012 r., 2013 r., 2016 r. i 2018 r. Otrzymała nagrodę „Złotego Paragrafu” (dziennika „Gazeta Prawna”) w kategorii najlepszy radca prawny 2018 roku.

Monika Frączek – Prawnik Specjalizujący się w Prawie Pracy, przez 16 lat była Głównym Specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MRPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników działów personalnych, a także osób zarządzających. 

Mec. Janusz Zagrobelny – Kancelaria Sobczyk & współpracownicy. Koordynator oddziału warszawskiego. Z Kancelarią związany od 2012 roku. Pomaga pracodawcom w tworzeniu wewnętrznych aktów prawa zakładowego, w szczególności w sprawach wymagających obsługi również w języku angielskim. Reprezentuje przedsiębiorstwa w sporach sądowych związanych z prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych, w tym w sprawach związanych z oskładkowaniem różnych form zatrudnienia. Pomaga pracodawcom we współpracy z reprezentacją pracowniczą, w szczególności ze związkami zawodowymi, radami pracowników oraz przedstawicielami załogi. Przygotowuje dla Klientów dokumentację związaną z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy. Zajmuje się sprawami o charakterze transgranicznym związanymi z prawem pracy dotyczącymi m.in. delegowania pracowników na terytorium Unii Europejskiej i poza jej terytorium. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez wykładowców z CUA, Columbus School of Law we współpracy z UJ. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UJ. W zakresie jego specjalizacji znajduje się problematyka compliance, oraz szeroko rozumiane prawo karne, co pozwala na precyzyjne opiniowanie spraw z pogranicza prawa pracy i prawa karnego, m.in. w zakresie odpowiedzialności wykroczeniowej i karnej pracodawców i osób działających za pracodawcę.

dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska – Radca Prawny, doktor nauk prawnych, Partner w Kancelarii Raczkowski. Uczestniczka prac komisji sejmowej w 2003 r. nad „europejską” nowelizacją Kodeksu pracy oraz brukselskiego programu Dialogu Społecznego w Unii Europejskiej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej z zakresu prawa pracy. Po odbyciu aplikacji sądowej była dyrektorem działu prawnego firmy doradczej oraz pracowała jako in-house w firmie korporacyjnej, co pozwoliło jej dobrze poznać potrzeby Klientów korporacyjnych i wypracować szczególnie cenione przez Klientów biznesowe podejście do rozwiązywania problemów z obszaru HR. Pracowała również w Biurze Trybunału Konstytucyjnego. Przez kolejne 10 lat prowadziła własną Kancelarię Prawa Pracy, zarządzając 8-osobowym zespołem prawników, obsługując w sposób stały ok. 40 klientów korporacyjnych. Specjalizuje się przede wszystkim w problematyce czasu pracy, także w zakresie wdrożenia oraz działania ERCP, transferów, zwolnień grupowych, programów dobrowolnych odejść, pracy tymczasowej, outsourcingu, wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, rozwiązywaniu umów o pracę, negocjacji ze związkami zawodowymi, w tym również podczas sporów zbiorowych. Szczególnej uwadze polecamy ostatnią publikację Pani Mecenas „Czas Pracy w praktyce. Rozwiązania dotyczące czasu pracy związane z COVID-19” wyd. Wolters Kluwer.

Mec. Kajetan Bartosiak Kancelaria Baran Książek Bigaj Wspólnik Zarządzający – Partner, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obronił pracę magisterską dotyczącą problematyki koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji prawnej pracowników delegowanych. W ramach studiów podyplomowych kształcił się w zakresie prawa spółek handlowych oraz obronił pracę podyplomową pt. “Zatrudnienie członków zarządu spółek kapitałowych – wybrane zagadnienia”. W latach 2016-2018 był trzykrotnie finalistą Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich organizowanego przez Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych, zdobywając w 2018 r. tytuł Najlepszego Negocjatora. Specjalizacja: prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, prawo administracyjne, zobowiązania.

Mec. Wojciech Bigaj – Radca Prawny, Partner w Kancelarii Baran, Książek, Bigaj, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego; egzamin na radcę prawnego zdał z wynikiem z pierwszej „dziesiątki” w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie; ukończył studia podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na Politechnice Krakowskiej (2005). Specjalista i wieloletni praktyk z zakresu prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie procesowego prawa pracy, reprezentując pracodawców w sporach przed sądami pracy. W prowadzonym doradztwie zajmuje się także tematyką zakładów opieki zdrowotnej i problematyką prawno-pracowniczą związaną z ich funkcjonowaniem.

Anita Gwarek – Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, doświadczony prawnik. Uczestniczka procesu legislacyjnego, od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy wykorzystując swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach poświęconych tej problematyce, zwłaszcza w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, urlopów pracowniczych, uprawnień rodzicielskich oraz czasu pracy.

dr Michał Kacprzyk –  Kancelaria Raczkowski, Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu w Kopenhadze (cand.jur. oraz LL.M.), kieruje zespołem Imigracji i Global Mobility. Specjalizuje się w aspektach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców oraz międzynarodową mobilnością pracowników. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych w zakresie korporacyjnym, włączając w to inwestorów azjatyckich, a także rolę prawnika in-house w banku oraz w spółce Skarbu Państwa. Kieruje zespołem, który zapewnia wsparcie klientom we wszystkich aspektach prawa HR, w których występuje element transgraniczny, a także w zakresie najbardziej efektywnych praktyk dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Mec. Jakub Szajdziński – Kancelaria Ensis Partner Zarządzający, radca prawny, specjalizuje się w pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorstw z sektora nowych technologii, IT, e-commerce, web&mobile, a także obsłudze spółek prawa handlowego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych. Współtworzył drugą część „Biblii e-biznesu”, kontynuację bestsellera, nagrodzonego I miejscem w kategorii „Najlepszy poradnik ekonomiczny” przez Gazetę Prawną – nagroda ECONOMICUS 2014. Wraz z Zespołem Kancelarii doradzałem Ministerstwu Rozwoju, jako organowi wspierającemu Ministerstwo Cyfryzacji, w zakresie implementacji Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych UE (RODO) do polskiego porządku prawnego. Miał wpływ na ostateczne brzmienie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (dotyczących RODO) w zakresie udziału organizacji społecznych w postępowaniu prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przeprowadził kilkaset projektów związanych z wdrożeniem procedur dotyczących ochrony danych osobowych oraz GIODO.

Elżbieta Fijor – Wykładowca ds. świadczeń z ubezpieczenia społecznego z ponad 20 letnim doświadczeniem. Wieloletni pracownik Departamentu Zasiłków Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jako przedstawiciel ZUS-u brała udział w audycjach radiowych i telewizyjnych dedykowanych płatnikom składek oraz ubezpieczonym. Uczestniczyła jako ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych w spotkaniach, kongresach, sympozjach i konferencjach. Współautorka poradników i wyjaśnień przepisów kierowanych do Oddziałów ZUS.

Iwona Nowak – Przybylska –  Praktyk z ponad 20 letnim stażem w zawodzie. Od 18 lat Główny Księgowy. Właścicielka Kancelarii Finansowo-Księgowej. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki oraz Nauk Ekonomicznych o kierunkach: Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie Instytucjami Opieki Zdrowotnej i Społecznej. Od 15 lat trener grup szkoleniowych z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, księgowości, rachunkowości finansów, ZFŚS, naliczania płac.

Mec. Piotr Wojciechowski – Adwokat specjalizujący się w prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracyW latach 1998 – 2001 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych zajmował się sporządzaniem opinii prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa pracy, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi tworzonymi na potrzeby kolejno wybieranych rządów, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej działającej przy Ministrze Pracy, oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zajmującej się tworzeniem nowego ustawodawstwa pracy. Z tego okresu pochodzą pierwsze publikacje dotyczące transferu przedsiębiorstw, prawa urlopowego, czasu pracy czy zakazu konkurencji w stosunkach pracy.W latach 2001 -2008 pracownik Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, w latach 2004 – 2008 na stanowisku wicedyrektora Departamentu. W 2006 r. złożył egzamin państwowy i otrzymał uprawnienia inspektora pracy. W ramach działań Departamentu czynnie włączony we wszystkie jego prace, o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, współpracy międzynarodowej, oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy na terenie kraju. W okresie merytorycznego kierowania pracami Departamentu Prawnego odpowiedzialny za wskazywanie kierunków interpretacyjnych przepisów prawa pracy stosowanych przez inspektorów pracy. W okresie pracy w Departamencie zaangażowany w działalność dydaktyczną prowadzoną przez Ośrodek Szkoleniowy Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Wykłady, których słuchaczami byli inspektorzy pracy prowadzone były w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym w szczególności czasu pracy. Autor monografii: „Czas pracy – komentarz dla praktyków” wydany przez ODDK w 2011 r., oraz Komentarza do Kodeksu pracy dla Menedżerów HR w zakresie stosowania przepisów o czasie pracy, wydany przez ODDK Gdańsk w 2014 r. Wykładowca prawa pracy na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

HARMONOGRAM I PROGRAM KONFERENCJI

1 dzień

09:00 – 09:10 – rozpoczęcie e-konferencji, powitanie uczestników

I MODUŁ 09:10 – 10:00 – Prof. Monika Gładoch

Ryzyka pracodawcy i pracownika w pracy zdalnej. Jakie czekają nas dalsze uregulowania dotyczące pracy zdalnej?

 1. Rodzaje ryzyk w prawie pracy.
 2. Ryzyko organizacyjne pracodawcy związane z wypłatą wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.
 3. Używanie prywatnego sprzętu przez pracownika a roszczenie o bezpodstawne wzbogacenie pracodawcy.
 4. Ryzyko wypadku przy pracy i absencji chorobowej pracownika w związku z uciążliwością pracy zdalnej (depresja, wypalenie zawodowe).
 5. Ryzyko ujawnienia informacji niejawnych i tajemnic firmy w związku z wykonywaniem pracy zdalnej.
 6. Ryzyko naruszenia godności pracownika związane z ingerencją w jego prywatność.
 7. Ryzyko pracownika utraty zatrudnienia w związku z niską wydajnością i jakością pracy zdalnej.
 8. Ryzyko utraty wynagrodzenia w związku z niewykonaniem zadań w ramach pracy zdalnej.

II MODUŁ 10:05 – 11:15 – Monika Frączek

Teczki osobowe pracowników – o czym pamiętać? Jak bezpiecznie przejść z papierowej na elektroniczną wersję prowadzenia dokumentacji? 

 1. Możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w „mieszanych” postaciach – jakie zasady muszą być spełnione?
 2. Wymagany sposób postępowania w przypadku dołączania dokumentów elektronicznych do papierowej dokumentacji pracowniczej i odwrotnie – zgodnie z przepisami i wykładnią,
 3. Wynikające z przepisów prawa pracy i z wykładni zasady „przechodzenia” na elektroniczną dokumentację pracowniczą,
 4. Rodzaje obowiązków pracodawcy wobec pracownika, związane ze zmianą postaci dokumentacji pracowniczej, w tym:
 • o czym pracodawca musi poinformować pracownika i w jakim terminie?
 • na czym polega uprawnienie pracownika do odebrania poprzedniej postaci dokumentacji?
 • jakie są zasady postępowania w razie nieodebrania dokumentacji?

11:15 – 11:30 – przerwa

III MODUŁ 11:30 – 12:20 – Mec. Janusz Zagrobelny

Praca zdalna a czynności z zakresu prawa pracy – praktyczne uwagi dotyczące wykorzystywania kwalifikowanego podpisu elektronicznego

 1. Podstawy prawne stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 2. Elektroniczna forma czynności prawnej w Kodeksie cywilnym i ułatwienia z nią związane.
 3. Praktyczne elementy stosowania formy elektronicznej w czynnościach z zakresu prawa pracy.
 4. Omówienie problematyki podpisu kwalifikowanego w prawie pracy na gruncie orzecznictwa Sądu Najwyższego.
 5. Treść wypowiedzenia umowy o pracę a podpis elektroniczny.
 6. Podpis kwalifikowany a dokumentacja pracownicza.
 7. Ryzyka związane ze stosowaniem podpisu elektronicznego.
 8. Dostawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego na polskim rynku.
 9. Metodyka rozpoznawania dostawców podpisu elektronicznego z obszaru UE.
 10. Charakterystyki certyfikatu podpisu elektronicznego.
 11. Rodzaje, formy i typy podpisu elektronicznego.
 12. Weryfikacja dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym i najczęściej występujące wątpliwości.
 13. Przykłady błędnie złożonego podpisu, na które warto uważać w praktyce, w tym tzw. podpis krótkoterminowy.

IV MODUŁ 12:25 – 14:00 – dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska

Problematyka planowania i rozliczania czasu pracy – na co zwrócić uwagę? Jak korygować ewentualne błędy? 

14:00 – 14:20 – przerwa

V MODUŁ 14:20 – 15:05 – Mec. Wojciech Bigaj 

Rozwiązanie umowy o pracę – co to jest oświadczenie woli i jak wpływa na możliwości zwolnienia pracownika? O czym warto pamiętać przy rozwiązywaniu umów o pracę.
 1. Co to jest oświadczenie woli?
 2. Co oświadczenie woli na wspólnego z rozwiązaniem umowy o pracę?
 3. Czy pracownik musi zapoznać się z treścią rozwiązania umowy o pracę?
 4. Kiedy rozwiązanie umowy będzie skuteczne, a kiedy nie?
 5. Czy skuteczne rozwiązanie umowy o pracę zawsze jest zgodne z prawem?

VI MODUŁ 15:05 – 16:00 – Mec. Kajetan Bartosiak 

Prawo Pracy w aspekcie procesowym – praktyczne wskazówki z sali sądowej oraz najważniejsze orzecznictwo dotyczące prawa pracy i wynagrodzeń, jak powinien się dziś szczególnie przygotować pracodawca aby nie narazić się na pozew pracownika

1. Roszczenia alternatywne w sporach na tle rozwiązania stosunku pracy

 • Z urzędu czy na zarzut?
 • Rozkład ciężaru dowodu
 • Roszczenie a zasady współżycia społecznego

2. Termin na odwołanie się od oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę

 • Początek terminu – dotychczasowa praktyka, a oświadczenia składane w formie elektronicznej
 • Przywrócenie terminu na odwołanie
 • termin na odwołanie w okresie „lockdownu” i zawieszenia terminów wg. „Tarczy”

3. Praca zdalna, a możliwe roszczenia pracownicze.

16:00 – zakończenie konferencji

2 dzień

I MODUŁ 9:00 – 10:00 – Anita Gwarek 

Praktycznie o urlopach pracowniczych i zwolnieniach od pracy w oparciu o zmiany w tarczach antykryzysowych i problemy bieżące. Jakie czekają nas inne zmiany w prawie pracy?

Zasady korzystania z urlopu wypoczynkowego:

 1. Plan urlopów i znaczenie wniosku złożonego przez pracownika wskazującego termin korzystania z urlopu.
 2. W jakich przypadkach pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu wypoczynkowego w terminie wskazanym przez pracownika?
 3. W jakich przypadkach pracodawca może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy – bez jego zgody, w tym zmiany w ustawie COVID?
 4. Korzystanie z urlopu w okresie wypowiedzenia (od kiedy należy liczyć okres wypowiedzenia, łączenie korzystania z urlopu ze zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia – najnowsze orzecznictwo sądowe).

Zasady ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika, w tym urlopu proporcjonalnego, w szczególności dla pracownika:

 1. zatrudnionego przez część roku kalendarzowego,
 2. powracającego do pracy w danym roku kalendarzowym po wybranych okresach jej niewykonywania,
 3. zmieniającego wymiar etatu.

Obowiązek przesunięcia terminu korzystania z urlopu wypoczynkowego – kiedy pracodawca musi, a kiedy może przesunąć termin urlopu?

 1. termin na wykorzystanie przesuniętego/przerwanego urlopu wypoczynkowego,
 2. zasady zwrotu kosztów, jakie pracownik poniósł w przypadku przesunięcia/przerwania urlopu wypoczynkowego.

Urlop wypoczynkowy po chorobie pracownika dłuższej niż 30 dni, a obowiązek przeprowadzenia kontrolnych badań lekarskich.

Jakie czekają nas inne zmiany w prawie pracy?

II MODUŁ 10:05 – 11:00 – dr Michał Kacprzyk 

Rozliczenie tarczy antykryzysowej – wyzwania dla pracodawców, którzy skorzystali ze świadczeń

 1. Uprawnienia do otrzymania świadczeń z FGŚP
 2. Kolizja z innymi formami pomocy
 3. Praktyczne kwestie związane z rozliczeniem końcowym przyznanych środków
 4. Uprawnienia kontrolne względem sposobu wydatkowania przyznanych środków
 5. Konsekwencje błędów popełnionych przez beneficjentów przy wnioskowaniu oraz rozliczaniu środków

11:00 – 11:15 – przerwa

III MODUŁ 11:15 – 12:50 – Mec. Jakub Szajdziński 

Wybrane i najważniejsze kwestie Ochrony Danych Osobowych Pracownika/RODO – na co zwrócić szczególną uwagę aby nie narazić się na kłopoty? Najnowsze interpretacje, stanowiska urzędowe. Jakie są rekomendacje w trudnych sprawach?

IV MODUŁ 12:55 – 13:50 – Elżbieta Fijor

Dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia  społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz sprawy bieżące z zakresu zasiłków

Zaświadczenia lekarskie e-ZLA

 • formy zaświadczeń lekarskich, zasady ich wystawiania, błędy w zaświadczeniu lekarskim, statusy e-ZLA, zaświadczenia lekarskie wystawione za okres wsteczny

Dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego oraz zasiłku opiekuńczego, w przypadku gdy płatnik składek:

 • posiada profil informacyjny na PUE ZUS
 • nie posiada profilu informacyjnego na PUE ZUS

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o świadczenie rehabilitacyjne

Dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego (m.in. wnioski o urlop  macierzyński –  terminy na składanie wniosków i obowiązki pracodawcy w zakresie uwzględniania tych wniosków)

13:50 – 14:10 – przerwa

 V MODUŁ 14:10 – 15:45 – Iwona Nowak-Przybylska

Podatek PIT i ubezpieczenia społeczne 2020/2021– bieżące problemy praktyczne oraz jakie nas czekają zmiany?

 1. Zaliczka na podatek dochodowy.
 2. Obowiązki płatnika.
 3. PIT 2021 – zmiany w PIT za 2020 rok (PIT 2021)
 4. Zmiany w podatkach w latach 2020, 2021 i 2022.
 5. Wieloletni plan finansowy państwa a zmiany w podatkach
 6. W rozliczeniach PIT za 2020 w 2021 ulga dla młodych z większym limitem niż w PIT za 2019 r.
 7. Nowa skala podatkowa PIT za 2020 .
 8. Zasady ustalania dochodu.
 9. Zmiana kwoty wolnej od podatku  i jej wpływ na wysokość wynagrodzenia.
 10. Koszty uzyskania przychodów.
 11. Pracownicze Plany Kapitałowe jaki wpływ mają na wynagrodzenie pracownika
 12. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek pracowników
 13. Kto jest pracownikiem, a kto płatnikiem składek
 14. Co stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników
 15. Jakie jest ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników
 16. Które przychody nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników
 17. Co stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników
 18. Które przychody nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników

 VI MODUŁ 15:45 – 16:30 – Mec. Piotr Wojciechowski

Problematyka zmiany warunków zatrudnienia – jak postępować zgodnie z prawem?  

16:30 – zakończenie e-konferencji

👉 Cena promocyjna udziału w e-konferencji do 30.IX:  

399 zł + 23% VAT od osoby

👉 Cena regularna po 30.IX:  

499 zł + 23% VAT od osoby

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  22-23 października 2020 | konferencja ONLINE NA ŻYWO | konferencja potwierdzona

 • Cena promocyjna do 30 września 2020r.: 399 zł + 23% VAT (za dwa dni)

  Cena regularna po 30 września: 499 zł + 23% VAT (za dwa dni)

  Cena zawiera: udział w konferencji online na żywo, dostęp do nagrania po konferencji, elektroniczne materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający udział w e-konferencji, 3-miesięczny bezpłatny dostęp do Systemu Legalis Księgowość Kadry Biznes.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję