KONFERENCJA ONLINE NA ŻYWO DLA KADR i PŁAC – kompendium najważniejszych zmian w przepisach w wyniku epidemii, nowe wyzwania i problemy praktyczne – 3 lipca 2020r.

 • 3 lipca 2020 | konferencja TRANSMISJA NA ŻYWO | GWARANCJA TERMINU

 • Czas trwania konferencji ONLINE: 9.00 -17.00

 • 8 topowych prelegentów, w cenie dostęp do nagrania.

  Możliwość zadania pytania podczas konferencji.

 • Wykładowcy: Adw. Piotr Wojciechowski, Prof. Monika Gładoch, Mec. Wojciech Bigaj, dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska, r. pr. Paweł Sych, Paweł Ziółkowski, Anita Gwarek, Paulina Mazur

 • Cena promocyjna przedłużamy promocję do 28 czerwca 2020r.: 199 zł + 23% VAT

  Cena regularna po 28 czerwca: 269 zł + 23% VAT

  Cena zawiera: udział w konferencji online na żywo, dostęp do nagrania po konferencji, elektroniczne materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający udział w e-konferencji, 3-miesięczny bezpłatny dostęp do Systemu Legalis Księgowość Kadry Biznes

Szanowni Państwo,

Zdarzenia ostatnich miesięcy sprawiły, wiele zmian w obszarze pracy działów kadrowo-płacowych, pojawiło się wiele zmian w przepisach uchwalanych w kolejnych odsłonach „tarcz antykryzysowych”, niektóre z nich przysporzyło wiele kłopotów interpretacyjnych, pojawiły się  również problemy praktyczne w rozliczeniach pracowniczych, którymi głównie zajmują się działy Kadr i Płac. Niektóre nowe rozwiązania, być może pozostaną w Polskim systemie prawnym na stałe.

Wychodząc na przeciw pojawiającym się nowym wyzwaniom, postanowiliśmy przygotować dla Państwa Konferencję ONLINE NA ŻYWO Autorytetów prawa pracy i wynagrodzeń. Wierzymy, że przekazana wiedza od najbardziej merytorycznych Ekspertów z zakresu Prawa Pracy i Płac, pozwoli Państwu uporać się z trudnymi sytuacjami i problemami, które pojawiły się w okresie pandemii w związku ze stosowaniem powszechnych przepisów prawa oraz tzw. „tarcz antykryzysowych”. Oprócz omówienia rozwiązań i rozliczeń „tarcz antykryzysowych” musimy pamiętać o przyszłości, dlatego też spotkanie będzie wzbogacone o proponowane i optymalne rozwiązania, które mogą Państwo wykorzystać w swoich organizacjach.

Celem oraz naszą ambicją jest zatem zaprosić Państwa na obecnie jedyne i najlepsze praktyczne, merytoryczne, intensywne spotkanie z jednymi z najwybitniejszych ekspertów Prawa Pracy w Polsce, podczas którego znajdą Państwo odpowiedzi na często trudne i skomplikowane sprawy zawodowe. Jesteśmy z Państwem od 15 lat i w planach mamy kolejne aby Państwa wspomóc niezbędną wiedzą z obszaru kadr i płac.

Dbając o przekaz w najwyższej jakości oraz o Państwa bezpieczeństwo Konferencja będzie transmitowana na żywo. Transmisję Konferencji można oglądać na każdym urządzeniu z poziomu przeglądarki – bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji.

Ponadto, patronat medialny dla Uczestników E-Konferencji przygotował 3-miesięczny bezpłatny dostęp do Systemu Legalis Księgowość Kadry Biznes

PATRONAT MEDIALNY:

PRELEGENCI KONFERENCJI

Adw. Piotr Wojciechowski – Adwokat specjalizujący się w prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy, w latach 1998 – 2001 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych zajmował się sporządzaniem opinii prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa pracy, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi tworzonymi na potrzeby kolejno wybieranych rządów, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej działającej przy Ministrze Pracy, oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zajmującej się tworzeniem nowego ustawodawstwa pracy. Z tego okresu pochodzą pierwsze publikacje dotyczące transferu przedsiębiorstw, prawa urlopowego, czasu pracy czy zakazu konkurencji w stosunkach pracy. W latach 2001 -2008 pracownik Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, w latach 2004 – 2008 na stanowisku wicedyrektora Departamentu. W 2006 r. złożył egzamin państwowy i otrzymał uprawnienia inspektora pracy. W ramach działań Departamentu czynnie włączony we wszystkie jego prace, o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, współpracy międzynarodowej, oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy na terenie kraju. W okresie merytorycznego kierowania pracami Departamentu Prawnego odpowiedzialny za wskazywanie kierunków interpretacyjnych przepisów prawa pracy stosowanych przez inspektorów pracy. W okresie pracy w Departamencie zaangażowany w działalność dydaktyczną prowadzoną przez Ośrodek Szkoleniowy Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Wykłady, których słuchaczami byli inspektorzy pracy prowadzone były w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym w szczególności czasu pracy. Autor monografii: „Czas pracy – komentarz dla praktyków” wydany przez ODDK w 2011 r., oraz Komentarza do Kodeksu pracy dla Menedżerów HR w zakresie stosowania przepisów o czasie pracy, wydany przez ODDK Gdańsk w 2014 r. Wykładowca prawa pracy na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Mec. Wojciech Bigaj – Radca Prawny, Partner w Kancelarii Baran, Książek, Bigaj, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego; egzamin na radcę prawnego zdał z wynikiem z pierwszej „dziesiątki” w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie; ukończył studia podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na Politechnice Krakowskiej (2005). Specjalista i wieloletni praktyk z zakresu prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie procesowego prawa pracy, reprezentując pracodawców w sporach przed sądami pracy. W prowadzonym doradztwie zajmuje się także tematyką zakładów opieki zdrowotnej i problematyką prawno-pracowniczą związaną z ich funkcjonowaniem.

dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska – Radca Prawny, doktor nauk prawnych, Partner w Kancelarii Raczkowski. Uczestniczka prac komisji sejmowej w 2003 r. nad „europejską” nowelizacją Kodeksu pracy oraz brukselskiego programu Dialogu Społecznego w Unii Europejskiej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej z zakresu prawa pracy. Po odbyciu aplikacji sądowej była dyrektorem działu prawnego firmy doradczej oraz pracowała jako in-house w firmie korporacyjnej, co pozwoliło jej dobrze poznać potrzeby Klientów korporacyjnych i wypracować szczególnie cenione przez Klientów biznesowe podejście do rozwiązywania problemów z obszaru HR. Pracowała również w Biurze Trybunału Konstytucyjnego. Przez kolejne 10 lat prowadziła własną Kancelarię Prawa Pracy, zarządzając 8-osobowym zespołem prawników, obsługując w sposób stały ok. 40 klientów korporacyjnych. Specjalizuje się przede wszystkim w problematyce czasu pracy, także w zakresie wdrożenia oraz działania ERCP, transferów, zwolnień grupowych, programów dobrowolnych odejść, pracy tymczasowej, outsourcingu, wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, rozwiązywaniu umów o pracę, negocjacji ze związkami zawodowymi, w tym również podczas sporów zbiorowych. Szczególnej uwadze polecamy ostatnią publikację Pani Mecenas „Czas Pracy w praktyce. Rozwiązania dotyczące czasu pracy związane z COVID-19” wyd. Wolters Kluwer.

dr hab. Monika Gładoch – Prof. UKSW, Absolwentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 2001 r. radca prawny, prof. UKSW dr hab. nauk prawnych (tytuł monografii: Dialog społeczny w zbiorowym prawie pracy). Kierownik Katedry Prawa Pracy WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendystka Fundacji Batorego, odbyła staż naukowy na uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. Praktykowała w niemieckiej kancelarii adwokackiej specjalizującej się w prawie pracy. W latach 2016-2018 była wiceprzewodniczącą Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Skutecznie reprezentowała pracodawców przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Uczestniczyła w szkoleniach i seminariach zorganizowanych przez Międzynarodową Organizację Pracy. Jest mediatorem w sporach zbiorowych ze związkami zawodowymi (m.in. w PLL „LOT” w 2018 r.). Monika Gładoch w rankingu „Gazety Prawnej” została uznana za jednego z pięćdziesięciu najbardziej wpływowych prawników w Polsce w 2012 r., 2013 r., 2016 r. i 2018 r. Otrzymała nagrodę „Złotego Paragrafu” (dziennika „Gazeta Prawna”) w kategorii najlepszy radca prawny 2018 roku.

Paulina Mazur – konsultant HR, ekspert ds. employer brandingu, propagator odpowiedzialnej komunikacji pracodawców, mówca i trener, ekspert ds. pokoleń. Wspiera marki pracodawców angażując pracowników i liderów. Rozwiązuje wyzwania związane z przyciąganiem i rekrutacją pracowników różnych pokoleń. Promuje autentyczny i odpowiedzialny employer branding. Doradza, szkoli, inspiruje w obszarze relacji pracodawców z przyszłymi, obecnymi oraz przeszłymi pracownikami. Zaczynała od zdobywania doświadczeń w obszarze rekrutacji. Przez kilkanaście lat realizowała, w wiodącej firmie doradztwa personalnego BIGRAM, projekty z obszaru employer brandingu i rekrutacji talentów. Zbudowała i rozwinęła zespół odpowiedzialny za prowadzenie w Polsce dwóch międzynarodowych projektów Enactus* oraz GMC Poland**. Przy obu programach doradzała pozyskanym Klientom, dużym i średnim pracodawcom, jak komunikować się z potencjalnymi i obecnymi pracownikami, jak pozyskiwać talenty, jak budować ich doświadczenia, oraz zwiększać zaangażowanie.

r. pr. Paweł Sych – Radca prawny, Zarządzający Zespołem Ochrony Danych Osobowych w Kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter| Littler Global.  Z prawem pracy związany od czasów studiów, gdzie bronił pracę w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Wojciecha Barana. Jest specjalistą w zakresie ochrony danych osobowych, zwolnień grupowych, równego traktowania w zatrudnieniu oraz relacji ze związkami zawodowymi. Ponadto zajmuje się rozwiązywaniem sporów, zarówno polubownie jak i na drodze sądowej. Wielokrotnie był prelegentem na ogólnopolskich konferencjach w zakresie ochrony danych osobowych oraz prawa pracy.

Paweł Ziółkowski – Prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe jako wykładowca. Autor ponad 10 tys. publikacji branżowych. Zrealizował w swojej karierze ponad 1000 szkoleń. Wykładowca akademicki na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, GWSH w Katowicach, oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.

Anita Gwarek – Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, doświadczony prawnik. Uczestniczka procesu legislacyjnego, od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy wykorzystując swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach poświęconych tej problematyce, zwłaszcza w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, urlopów pracowniczych, uprawnień rodzicielskich oraz czasu pracy.

HARMONOGRAM I PROGRAM KONFERENCJI

08:55 – 09:00 – rozpoczęcie konferencji

I MODUŁ 09:00 – 10:15 – Adw. Piotr Wojciechowski

Omówienie najważniejszych zmian prawa pracy wynikających z „tarcz antykryzysowych”. Jak interpretować nowe przepisy? – rozstrzygnięcie problemów praktycznych

1. Stosowanie powszechnego prawa pracy w wyniku epidemiiw tym:

 • Czy wirus może być przyczyną rozwiązania umowy o pracę?
 • Wypowiedzenie umowy o pracę a podpis elektroniczny – ryzyko związane ze stosowaniem podpisu elektronicznego
 • Czy pracownik może odmówić pracy, ze względu na groźbę zarażenia?
 • Podróż służbowa w dobie epidemii – czy pracownik może odmówić wyjazdu?
 • BHP a stan epidemii – obowiązki pracodawcy i pracownika
 • Czy pracodawca może zlecić dodatkowe badania lekarskie pracownikowi, który wykazuje symptomy zakażenia?
 • Kwarantanna a praca zdalna

2. Przegląd zmian wynikających z „tarcz antykryzysowych”, w tym:

 • Badania lekarskie – zmiany wynikające z „tarczy antykryzysowej”
 • Szkolenia BHP – możliwości nałożone w „tarczy antykryzysowej”
 • Zawieszenie regulaminu wynagradzania
 • Związki zawodowe a zawieszenie regulaminu wynagradzania
 • Zawieszenie warunków umowy
 • Czym jest przestój ekonomiczny?
 • Jak rozumieć spadek obrotów?
 • Porozumienie w okresie przestoju ekonomicznego – omówienie, przykład zawartego porozumienia, tryb zawarcia porozumienia
 • Wyłączenia z dofinansowań i innych świadczeń
 • Zmiany w zakresie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników
 • Warunki poprawnego zawierania porozumień
 • Zmiany dotyczące umów o zakazie konkurencji
 • Możliwość otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń z FGŚP przez te podmioty, które pomimo spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, nie zdecydowały się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym lub przestojem wynikającym z art. 81 Kodeksu pracy albo obniżeniem wymiaru czasu pracy
 • Odprawy i inne świadczenia z ZFŚS wynikające z propozycji zmian w tarczy antykryzysowej 4.0, w tym:
  • Możliwość zawieszenia niektórych obowiązków dot. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy, które mają socjalny charakter,
  • Niestosowanie postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania ustalających wyższą niż wymagana ustawowo wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym.
 • wysokość odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę – jak w praktyce będzie wyglądało naliczenie

3. Omówienie najczęściej pojawiających się pytań i problemów z punktu widzenia pracowników działów Kadr i Płac

 • Czy przestój musi dotyczyć całej jednostki?
 • Czy można w trakcie postojowego część pracowników, którzy mają urlopy zaległe wysłać na te urlopy a „postojowe” tylko dla tych co nie mają zaległych i nie chcą korzystać z bieżącego wymiaru urlopu ?
 • Pracownicy w grupie podwyższonego ryzyka – jak uchronić się przed skargą o nierównouprawnienie?
 • Czy pracownik może odmówić wykonywania innej pracy?
 • Kwarantanna pracownika lub członka rodziny pracownika – o czym należy pamiętać?
 • Czy pracodawca może zmusić pracownika do urlopu bezpłatnego?
 • Świadectwa pracy w sytuacji zamkniętej jednostki
 • Jak ustalić pracownikowi prawo do urlopu wypoczynkowego w przypadku gdy przez trzy miesiące miał obniżony wymiar czasu pracy o 20 %?

II MODUŁ 10:20 – 11:05 – Mec. Wojciech Bigaj

Praktyczne zagadnienia związane z ustaniem zatrudnienia – na co zwrócić uwagę?

 1. Wypowiedzenie stosunku pracy podczas stanu epidemii
 2. Wpływ „tarcz antykryzysowych” na rozwiązywanie stosunków pracy
 3. Aspekty prawne oceny pracy pracownika podczas stanu epidemii
 4. Jak prawidłowo sformułować przyczynę wypowiedzenia stosunku pracy?
 5. Stan epidemii a doręczanie oświadczeń woli dotyczących wypowiedzeń umowy o pracę
 6. Praktyka Sądów Pracy w przypadkach dotyczących rozwiązań stosunku pracy

III MODUŁ 11:10 – 12:15 – dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska

Praktyczne rozliczanie czasu pracy w wyniku epidemii oraz o czym należy pamiętać w przypadku powrotu do pracy stacjonarnej?

 1. Brak zapotrzebowania na prace, czyli przestój a rozliczanie czasu pracy.
 2. Praca nadliczbowa, w tym nadgodziny przy pracy zdalnej
 3. Rozwiązania z tarczy antykryzysowej w zakresie czasu pracy:
 • wydłużanie okresów rozliczeniowych,
 • przestój ekonomiczny,
 • obniżenie wymiaru czasu pracy.

4. Czas pracy a powrót do „normalności”, czyli praca rotacyjna, krótszy czas pracy, dłuższe przerwy.

IV MODUŁ 12:20 – 12:40 – Paulina Mazur 

Komunikacja zmian w sposobie pracy: praca zdalna czy powrót do pracy stacjonarnej? O czym pracodawcy muszą pamiętać, aby nie utracić zaufania i motywacji pracowników?

 1. Jak odpowiedzialnie i bezpiecznie przygotować się na powrót do biur?
 2. Co możemy zrobić, aby pracownicy poczuli się bezpieczni?
 3. Jak przygotować biuro na powrót do „nowej normalności”?
 4. Jak przeprowadzić komunikację, która buduje zaufanie?
 5. Jak powroty wpływają na ocenę marki pracodawcy i na powstające o naszej organizacji opinie?

V MODUŁ 12:45 – 13:30 – Prof. Monika Gładoch 

Problematyka pracy zdalnej – najnowsze rozwiązania wynikające ze zmian przepisów. Czy praca zdalna znajdzie swoje stałe miejsce w Kodeksie Pracy? 

1. Praca zdalna a telepraca
2. Prawo do odmowy świadczenia pracy zdalnej
3. Ryzyko organizacyjne pracodawcy w pracy zdalnej
4. Czas pracy i wynagrodzenie w pracy zdalnej
5. Kwarantanna a praca zdalna
6. Kierownictwo pracodawcy w pracy zdalnej (prawo do nadzoru)
7. Ochrona prywatności pracownika w pracy zdalnej

VI MODUŁ 13:35 – 14:35 – r.pr Paweł Sych

Ocena stanu zdrowia pracownika- zasady postępowania i ochrona danych osobowych

 1. Czy przepisy o ochronie danych osobowych uniemożliwają pracodawcom walkę z epidemią?
 2. RODO i przepisy krajowe dotyczące przetwarzania danych pracowników – podstawy prawne i cel przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem danych dotyczących zdrowia.
 3. Prawa i obowiązki pracodawców w walce z epidemią.
 4. Od mierzenia temperatury po opaski geolokalizacyjne – przykłady podejmowanych działań i ocena ich dopuszczalności. 
 5. Stanowiska organów i ewentualne konsekwencje dla pracodawców za złamanie zasad ochrony danych osobowych. 

VII MODUŁ 14:40 – 16:00 – Paweł Ziółkowski 

Jak prawidłowo naliczać wynagrodzenia w wyniku pandemii oraz zmian wynikających z „tarcz antykryzysowych”? – najczęstsze błędy i problemy praktyczne

1. jak rozliczyć na liście płac otrzymane dofinansowania do wynagrodzeń?

2. jakie świadczenia wchodzą w skład sumy wynagrodzeniowej z punktu widzenia rozwiązań z tarcz antykryzysowych?

3. zmiany w naliczaniu wynagrodzeń, wynikające z „tarcz antykryzysowych”

4. wynagrodzenie w okresie przestoju – sposoby naliczania – studium przypadków, w tym;

 • sposób naliczenia w przypadku porozumienia o przestoju ekonomicznym w trakcie miesiąca

5. jak obliczyć wynagrodzenie pracownika za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, z którym podpisano rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

6. odsetki od zwracanych świadczeń z tytułu dofinansowania a naliczanie wynagrodzeń,

7. naliczenie wynagrodzenia w związku z obniżonym wymiarem czasu pracy,

8. wynagrodzenie urlopowe w okresie przestoju ekonomicznego,

9. potrącenia z wynagrodzeń w przypadku przestoju ekonomicznego oraz nowe możliwości wynikające z tarcz antykryzysowych,

10. rejestracja umów o dzieło w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – jak przesłać informacje do ZUS?

VIII MODUŁ 16:05 – 17:00 – Anita Gwarek 

Urlopy pracownicze wskutek ostatnich zmian w przepisach – kwestie sporne i problematyczne

 1. Zasady korzystania z urlopu wypoczynkowego:
 • Plan urlopów i znaczenie wniosku złożonego przez pracownika wskazującego termin korzystania z urlopu.
 • W jakich przypadkach pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu wypoczynkowego w terminie wskazanym przez pracownika?
 • W jakich przypadkach pracodawca może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy – bez jego zgody, w tym zmiany w ustawie COVID?
 • Korzystanie z urlopu w okresie wypowiedzenia (od kiedy należy liczyć okres wypowiedzenia, łączenie korzystania z urlopu ze zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia – najnowsze orzecznictwo sądowe).
 1. Zasady ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika, w tym urlopu proporcjonalnego, w szczególności dla pracownika:
 • zatrudnionego przez część roku kalendarzowego,
 • powracającego do pracy w danym roku kalendarzowym po wybranych okresach jej niewykonywania,
 • zmieniającego wymiar etatu.
 1. Obowiązek przesunięcia terminu korzystania z urlopu wypoczynkowego – kiedy pracodawca musi, a kiedy może przesunąć termin urlopu?
 • termin na wykorzystanie przesuniętego/przerwanego urlopu wypoczynkowego,
 • zasady zwrotu kosztów, jakie pracownik poniósł w przypadku przesunięcia/przerwania urlopu wypoczynkowego.
 1. Urlop wypoczynkowy po chorobie pracownika dłuższej niż 30 dni, a obowiązek przeprowadzenia kontrolnych badań lekarskich.

17:00 – zakończenie konferencji

PAKIET KORZYŚCI UDZIAŁU W KONFERENCJI:

 • E-konferencję poprowadzi 8 topowych prelegentów, wybitnych ekspertów w dziedzinie Prawa Pracy. Podczas transmisji będzie możliwość zadawania pytań.
 • W jednym miejscu w pigułce omówimy najważniejsze problemy i zmiany przepisów prawa pracy i wynagrodzeń.
 • Otrzymasz bezpłatny 90 dniowy dostęp do Systemu Legalis wydawnictwa Beck
 • Po konferencji otrzymasz dostęp do nagrania z całego wydarzenia, elektroniczne materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający udział.
 • Bezpłatny udział w webinarze w dniu 29 lipca na temat „zarządzanie stresem”

👉 Cena promocyjna udziału w konferencji ONLINE NA ŻYWO do 28.VI:  

199 zł + 23% VAT

👉 Cena regularna po 28.VI:  

269 zł + 23% VAT

📣 UWAGA !

W cenie udziału w e-konferencji dostęp do nagrania całej konferencji.

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  3 lipca 2020 | konferencja TRANSMISJA NA ŻYWO | GWARANCJA TERMINU

 • Cena promocyjna przedłużamy promocję do 28 czerwca 2020r.: 199 zł + 23% VAT

  Cena regularna po 28 czerwca: 269 zł + 23% VAT

  Cena zawiera: udział w konferencji online na żywo, dostęp do nagrania po konferencji, elektroniczne materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający udział w e-konferencji, 3-miesięczny bezpłatny dostęp do Systemu Legalis Księgowość Kadry Biznes

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję