Kodeks pracy dla zaawansowanych w 2019 roku – najważniejsze zmiany w przepisach termin 11-12 kwiecień

Kodeks pracy dla zaawansowanych w 2019 roku – najważniejsze zmiany w przepisach termin 11-12 kwiecień

 • 11-12.04.2019 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Monika Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy 

 • Cena za dwa dni szkolenia: 1190 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  1 140 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  1 090zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Monika Frączek – Prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

Program opracowała Monika Frączek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

PROGRAM SZKOLENIA

1 Dzień  

Nowe obowiązki pracodawców związane z wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych, w tym;

 • obowiązki informacyjne wobec uczestników PPK,
 • obowiązki dokonania wyboru instytucji finansowej we współudziale ze związkami zawodowymi albo przedstawicielstwem pracowników,
 • obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK,
 • obowiązek prawidłowego postępowania z deklaracjami uczestników PPK (wiele rodzajów deklaracji dotyczących np. rezygnacji z wpłat na PPK),
 • obowiązki informacyjne wobec instytucji finansowej,
 • obowiązek prawidłowego naliczania wpłat własnych i uczestników PPK,
 • obowiązek kontrolowania wysokości kwoty wolnej od potrąceń w zależności od tego, czy pracownik dokonuje wpłat na PPK czy z nich zrezygnował,

Nowe przepisy o związkach zawodowych, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r. – omówienie najważniejszych zmian,

Nadchodzące zmiany w przepisach Kodeksu pracy dotyczące pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników, w tym w szczególności:

 • nowy zakres pozyskiwania danych od kandydata do pracy oraz pracownika,
 • nowe zasady dokumentowania danych osobowych ( w celu potwierdzenia),
 • konieczność ponownej weryfikacji kwestionariuszy osobowych przedkładanych do wypełnienia kandydatom do pracy oraz nowym pracownikom,
 • zmiana zasad pozyskiwania danych zgodnie z nadchodzacymi zmianami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz wykładnia dotycząca przetwarzania dokumentów pozyskanych w związku z oceną sytuacji materialnej pracowników,
 • nowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych osób niepełnosprawnych,
 • obowiązek tworzenia dodatkowych dokumentów dla pracowników przetwarzających szczególne dane osobowe,
 • zmiany dotyczące monitoringu wizyjnego (zasady stosowania monitoringów przed i po nowelizacji),

Zmiany w zakresie okresowych szkoleń bhp pracowników administracyjno – biurowych i możliwości pełnienia obowiązków służby bhp przez pracodawcę zatrudniającego do 50 pracowników,

2 Dzień 

Nowe zasady prowadzenia oraz przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.:

 • nowy 10 – letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej i konieczność zakładania nowych akt osobowych (i nową dokumentację pracowniczą), zgodnie z przepisami oraz z wykładnią,
 • zasady postępowania z dokumentacją pracowniczą po upływie okresu jej przechowywania,
 • zasady postępowania z dokumentacją pracowniczą w sytuacji, gdy pracownik powróci do pracy u tego samego pracodawcy w okresie przechowywania tej dokumentacji

Obowiązek poinformowania pracowników o okresie przechowywania ich dokumentacji pracowniczej, terminie na odebranie tej dokumentacji oraz terminie na jej zniszczenie, (w którym dokumentacja pracownicza może być odebrana warunkowo) – zasady poprawnego sporządzenia informacji wydawanej razem ze świadectwem pracy,

 1. Zasady postępowania z aktami osobowymi i pozostałą dokumentacją pracowniczą w przypadku stosunków pracy nawiązanych przed 1 stycznia 2019 r. – w jakim terminie należy zniszczyć przechowywane dokumenty,
 2. Warunki, w oparciu o które możliwe jest skrócenie 50 – letniego okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej (konieczność złożenia do ZUS-u dokumentów: ZUS OSW i ZUS RIA),
 3. Zasady poprawnego postępowania z dokumentacją pracowniczą, gdy pracodawca zdecydował się prowadzić ją (w całości lub w części) w postaci elektronicznej, w tym:
 • zasady poinformowania pracownika albo byłego pracownika o prawie odbioru poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej,
 • obowiązek zwrócenia pracownikowi, byłem pracownikowi (ewentualnie innej uprawnionej osobie) poprzedniej postaci dokumentacji w terminie 30 dni od dnia poinformowania o zmianie postaci dokumentacji,
 • zasady, na jakich będzie odbywał się zwrot poprzedniej postaci akt i dokumentacji,
 • konieczność zachowania odpowiedniej postaci wydawanej dokumentacji,

Zasady prowadzenia dokumentacji elektronicznej na bieżąco – problemy praktyczne,

Obowiązek wydawania kopii przechowywanej dokumentacji na wniosek pracownika, byłego pracownika (albo uprawnionej osoby), w tym:

 • zasady sporządzania takich kopii,
 • termin na ich sporządzenie,
 • możliwość wydawania kopii na nośniku danych,
 • możliwość pobierania opłat za kolejną kopię – zgodnie z najnowszą wykładnią,
 • zasady postępowania z wnioskiem o wydanie kopii dokumentacji,

Nowy podział akt osobowych, w tym:

 • nowy wykaz dokumentów umieszczanych w poszczególnych częściach akt,
 • konieczność stosowania zasady minimalizacji przechowywanych danych,
 • nowe zasady przechowywania dokumentów dotyczących kar porządkowych,
 • możliwość tworzenia „podczęści” w częściach A, B i C akt osobowych,

Zasady prowadzenia nowych zbiorów dokumentów składających się na dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w szczególności dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy – problemy praktyczne,

Warunki, jakie muszą być zapewnione:

 • dokumentacji pracowniczej prowadzonej w postaci papierowej,
 • dokumentacji pracowniczej prowadzonej w wersji elektronicznej,

Regulacje przejściowe dotyczące sposobu prowadzenia i warunków przechowywania dotychczasowej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników do nowych rozwiązań prawnych, wyjaśnienie, jakim zakresie trzeba jednak będzie dostosować warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej do 31 grudnia 2019 r.,

Nowe kwestionariusze osobowe, zgodnie z wykładnią MRPiPS,

Zmiana zasady dokonywania wypłaty wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2019 r. (prawo żądania od pracownika numeru rachunku płatniczego, wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych), oraz obowiązek działu kadr i płac wobec pracowników otrzymujących przed nowelizacją wynagrodzenie w kasie – czas na realizację tego obowiązku do upływu 21 stycznia 2019 r.

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  11-12.04.2019 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Cena za dwa dni szkolenia: 1190 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  1 140 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  1 090zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję