Kodeks Pracy 2020 bez wątpliwości – szkolenie dla zaawansowanych z Mec. Anną Telec oraz Anitą Gwarek z MRPiPS – termin 22-23 kwietnia

 • 22-23.04.2020 | szkolenie teoretyczno – praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowcy: Mec. Anna Telec – Radca Prawny, Anita Gwarek – Prawnik, Dyrektor MRPiPS

 • Cena standardowa: 1260zł od osoby

  Cena promocyjna: 1190zł od osoby przy zgłoszeniu do 13 marca 2020r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowcy:

Mec. Anna Telec – Radca Prawny, założycielka Kancelarii Prawa Pracy specjalizującej się w szeroko pojętej problematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Była wieloletnia sędzina Sądu Okręgowego w Warszawie odwoławczego Wydziału Pracy. Doświadczony wykładowca prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień i problemów związanych z nawiązaniem oraz rozwiązaniem umów o pracę, czasem pracy.  Wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy na łamach m.in., „Rzeczpospolitej”, „Gazety Prawnej”.  Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy. Prowadzi wykłady dla aplikantów radcowskich OIRP w Warszawie z zakresu prawa pracy.

Anita Gwarek – Prawnik, Legislator. Uczestniczka procesu legislacyjnego, od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy wykorzystując swoją wiedzę prowadząc szkolenia i uczestnicząc w konferencjach poświęconych tej problematyce, zwłaszcza w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, dokumentacji pracowniczej, urlopów pracowniczych (w tym wypoczynkowego), uprawnień rodzicielskich oraz czasu pracy. Wykładowca na Uczelni Łazarskiego – na studiach podyplomowych Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – kadry i płace.  Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pasjonatka Prawa Pracy i Nordic Walking.

Program opracowały Mec. Anna Telec oraz Anita Gwarek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień I – Mec. Anna Telec

I. ZASADY ZAWIERANIA TERMINOWYCH UMÓW O PRACĘ PO ZMIANACH.
1. Rodzaje umów o pracę po zmianach.
2. Zasady zawierania umów o pracę na okres próbny i na czas określony.
3. Zasady rozwiązywania umów o pracę na okres próbny i na czas określony.
II. NAWIĄZYWANIE STOSUNKU PRACY.
1. Proces zatrudnienia.
2. Forma i treść umowy o pracę.
3. Czy wolno zatrudnić pracownika na podstawie ustnej umowy?
4. Czy ustna umowa jest ważna?
5. Jakie mamy rodzaje umów o pracę, kiedy możemy je stosować i jakie są między nimi różnice?
a) Umowa o pracę na okres próbny.
b) Umowa o pracę na czas określony (na zastępstwo).
c) Umowa o pracę nas czas nieokreślony.
6. Czy musimy tworzyć zakres obowiązków na piśmie, czy wystarczy ustny?
III. ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY.
1. Jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem?
2. Porozumienie stron – najbardziej bezkonfliktowy sposób rozstania się z pracownikiem.
a) Forma i treść porozumienia.
b) Sposób zapisywania postanowień dotyczących ustania stosunku pracy.
3. Wypowiedzenie umowy:
a) O czym warto pamiętać w okresie wypowiedzenia.
b) Różnice w wypowiedzeniu umowy:
 • na okres próbny,
 • na czas określony,
 • na zastępstwo,
 • na czas nieokreślony.
c) Przyczyna wypowiedzenia – jak ją sformułować i przedstawić?
4. Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 K.p.).
    a) Przyczyny uzasadniające dyscyplinarne zwolnienie z pracy.
b) Termin na podjęcie decyzji.
c) Doręczenie oświadczenia woli o dyscyplinarnym zwolnieniu z pracy.
Dzień II – Anita Gwarek

1. Dane osobowe w stosunkach pracy – co wynika z Kodeksu pracy
a) obowiązkowe dane osobowe pozyskiwane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od pracownika,

 • dane osobowe pozyskiwane za zgodą kandydata lub pracownika,
 • pozyskiwanie danych szczególnie wrażliwych, w tym danych biometrycznych,
 • monitoring w zakładzie pracy,
 • monitoring poczty elektronicznej,
 • nowa forma wypłaty wynagrodzenia za pracę.

2. Pozyskiwanie danych o niekaralności

3. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej – zgodnie z najnowszymi interpretacjami urzędowymi

a) wybór pracodawcy co do postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej – postać papierowa lub elektroniczna,

 • okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (10 lat czy 50 lat zależny m. in. od daty nawiązania stosunku pracy z danym pracownikiem),
 • przypadki dłuższego niż 10 letni okresu przechowywania dokumentacji,
 • ponowne nawiązanie stosunku pracy – kontynuacja dotychczasowej dokumentacji,
 • obowiązki pracodawcy o charakterze informacyjnym (o okresie przechowywania, o możliwości odbioru dokumentacji),
 • zasady postępowania pracodawcy po upływie okresu przechowywania – niszczenie dokumentacji pracowniczej,
 • zmiana postaci dokumentacji z papierowej na elektroniczną i odwrotnie,
 • obowiązki związane ze zmianą postaci dokumentacji,
 • wydawanie kopii całości lub części dokumentacji,
 • odpowiedzialność wykroczeniowa,

4. Akta osobowe i pozostała dokumentacja – według rozporządzenia oraz interpretacji urzędowych

 • akta osobowe w 4 częściach (część A- ubieganie się o zatrudnienie, część B – nawiązanie stosunku pracy i przebieg zatrudnienia, część C – ustanie stosunku pracy, część D – kary porządkowe)
 • sposób przechowywania akt osobowych (oświadczenia i dokumenty, wydzielone części, wykaz, numerowanie, odpisy, kopie itp.),
 • dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy, urlopu wypoczynkowego, kart wypłaconego wynagrodzenia, karta ewidencji odzieży),
 • możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w różnych postaciach,
 • przekazywanie dokumentacji pracowniczej nowemu pracodawcy,
 • doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób odbioru dokumentacji,
 • wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej,

5. Świadectwo pracy – po zmianach

 • wydawanie, prostowanie świadectwa pracy,
 • treść świadectwa pracy (bez pieczątki i imion rodziców),
 • żądanie zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy,
 • prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy,
 • orzeczenie zastępujące świadectwo pracy.

6. Zmiany w zakresie dyskryminacji i mobbingu

7.  Rozszerzenie uprawnień pracowniczych na członka najbliższego rodziny, w tym realizacja wyroku TK

8. Zmiany w zakresie przedawnienia roszczeń,

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  22-23.04.2020 | szkolenie teoretyczno – praktyczne | Warszawa |

 • Cena standardowa: 1260zł od osoby

  Cena promocyjna: 1190zł od osoby przy zgłoszeniu do 13 marca 2020r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję