Jak prawidłowo przeprowadzić oraz jak złożyć ofertę w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro, od 1 stycznia 2021 r. – Warsztaty dla Zamawiających i Wykonawców. – termin 9 kwietnia

 • 09.04.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Mateusz Saczywko – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w RPO

 • Cena: 640 zł od osoby,

  Cena promocyjna: 590 zł od osoby w przypadku zgłoszenia do 13 marca 2020r.

  Nasze usługi są zwolnione z VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Mateusz Saczywko – Związany z zamówieniami publicznymi od ponad 10 lat (aktualnie kieruje Wydziałem Zamówień Publicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich). Posiada merytoryczną i praktyczną wiedzę w zakresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych, kontroli poprawności dokumentów przygotowywanych i składanych w postępowaniach przetargowych, negocjowaniu z wykonawcami warunków umów w postępowaniach niekonkurencyjnych, jak i kontroli postępowań w tym również finansowanych z grantów prywatnych czy międzynarodowych (POIiŚ; Grant Norweski, itd…)
Od początku drogi zawodowej, aktywnie współpracuje z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (zarówno po stronie zamawiającego jak i wykonawcy) w zakresie od wszczęcia postępowania, przygotowania oferty, po etap związany z reprezentowaniem Zamawiającego/Wykonawcy przed KIO. Ekspert opracowania standardu kompetencji zawodowych, zawodu „Specjalista do spraw zamówień publicznych”, który został przyjęty przez komisję branżową i jest standardem obowiązującym. W latach 2017 – 2018 organizator ogólnopolskich konferencji „Jak upowszechniać stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych?” oraz „Klauzule społeczne w samorządach terytorialnych – praktyka, problemy, wyzwania”. Współautor książek pt. „Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, „Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych” oraz autor książki „Zamówienia publiczne krok po kroku”. Aktywnie współpracuje z miesięcznikiem „Przetargi Publiczne” jak również dziennikiem „Rzeczpospolita”, gdzie publikuje artykuły dotyczące zamówień publicznych.

Program opracował Mateusz Saczywko. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Definicja zamówienia publicznego.
2. Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia, a obowiązek związany z przygotowaniem planu zamówień publicznych.
a) jak oszacować wartość zamówienia w postępowaniach o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro
b) rola planu wydatków
3. Zamówienia bagatelne (powyżej 50 tys. złotych) i obowiązek och ogłaszania w Biuletynie Zamówień Publicznych
4. Regulamin udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro.
a) czy istnieje obowiązek posiadania Regulaminu?
b) Zakres obowiązywania Regulaminu.
– warsztaty i ćwiczenia z przykładowym regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro
5. Zasady prowadzonego postępowania.
a) Zasada jawności, równego traktowania, uczciwej konkurencji oraz przejrzystości.
b) Zasady wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych.
6. Oferta.
7. Czy wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej?
8. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postępowaniach o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro
9. Ćwiczenia na podstawie materiałów przekazanych przez Szkolącego.

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  09.04.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Cena: 640 zł od osoby,

  Cena promocyjna: 590 zł od osoby w przypadku zgłoszenia do 13 marca 2020r.

  Nasze usługi są zwolnione z VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję