EFEKTYWNA PRACA ZDALNA – planowanie, organizacja, efektywność i motywacja

 • 17.12.2020r. |szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 4 godziny z krótkimi przerwami

 • Szkolenie interaktywne.

 • Trener: Anna Krawcewicz – Psycholog, Trener Biznesu, Coach

 • Cena : 400 zł + 23 % VAT od osoby, druga osoba 50%, trzecia osoba gratis!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Prowadząca:

Anna Krawcewicz – Trener z międzynarodową akredytacją trenerską (szkolenie i certyfikacja w Wielkiej Brytanii), coach, psycholog biznesu z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów rozwojowych i rekrutacyjnych dla polskich i międzynarodowych firm.

Tworzy i realizuje projekty rozwojowe i doradcze dla biznesu. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w takich sektorach jak: sprzedaż, motoryzacja, FMCG, bankowość. Posiada doświadczenie w projektowaniu i realizacji kompleksowych programów rozwojowych dla kadry managerskiej (projekty obejmujące diagnozę i rozwój kompetencji miękkich).

Jest trenerem rozwoju osobistego, coachem i konsultantem w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi z ponad 13 letnim doświadczeniem zawodowym. Autorka wielu programów i narzędzi rozwojowych. Stworzyła m.in. autorski program szkoleniowy, który został zaaprobowany przez MEN jako kurs przygotowujący do zawodu Specjalista ds. rekrutacji.

Posiada również bogate doświadczenie praktyczne w zakresie rozwoju kompetencji miękkich, rekrutacji i zaawansowanych narzędzi psychometrycznych wspomagających procesy doboru personelu. Doradza i szkoli działy HR w zakresie rozwoju i pozyskiwania potencjału pracowników, prowadzi też sesje AC/DC w projektach lokalnych i międzynarodowych. Jest certyfikowanym użytkownikiem narzędzi obiektywnej oceny CEB SHL, posiada również międzynarodowe trenerskie uprawnienia do prowadzenia warsztatów akredytacyjnych uprawniających do korzystania z psychometrycznych narzędzi obiektywnej oceny.

Ceniony ekspert i autorka licznych publikacji z dziedziny rozwoju osobistego, rekrutacji i identyfikacji potencjału pracowników. Jej artykuły pojawiły się m.in. w dziale Ekspert Personalny magazynu “Personel i zarządzanie” oraz “International Business Voice -Contact Online”. Jako prelegentka prowadziła też liczne wystąpienia na konferencjach branżowych m.in. Konferencje organizowane przez Dziennik Rzeczpospolita, PSZK (Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami) – Konferencje dla Dyrektorów Personalnych, Puls Biznesu- Konferencja dla Dyrektorów Działów Prawnych, Konferencja „Power to Women” organizowana przez Puls Biznesu,

Specjalizuje się w szkoleniach, treningach i konsultacjach o tematyce: efektywność osobista, szkolenia managerskie, inteligencja emocjonalna, radzenie sobie za stresem, zarządzanie zmianą, autoprezentacja, wystąpienia publiczne, wywieranie wpływu, komunikacja oraz zagadnieniach z zakresu HR (rekrutacja, AC/DC, ocena pracowników).

Jako psycholog i coach pasjonuje się zagadnieniami i najnowszymi badaniami z zakresu psychologii pozytywnej (dziedzina psychologii zajmująca się podłożem dobrego samopoczucia i szczęścia). Jest osobą, której udało się połączyć swoje pasje z wykonywaną pracą.
Z ogromnym zaangażowaniem i twórczo wdraża najnowsze odkrycia psychologii pozytywnej w programy rozwojowe.  Skupia się na tym, jak w praktyce podnieść jakość życia, a w związku z tym zwiększyć efektywność i satysfakcję osiąganą w pracy i życiu osobistym.

Studia psychologiczne (ze specjalizacją pracy i stresu) ukończyła na UKSW w Warszawie. Międzynarodową akredytację trenerską firmy CEB SHL uzyskała w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo ukończyła też Studium Coachingu  Biznesowego oraz Szkołę Coachingu Zespołowego
i Grupowego (Team Coaching)- program oparty o międzynarodowe standardy coachingowe- ICF International Coach Federation.

Podczas szkoleń, coachingu i konsultacji indywidualnych, które prowadzi, łączy bogate doświadczenia zawodowe z umiejętnością przekazywania wiedzy. Uczestnicy jej szkoleń i konsultacji przede wszystkim cenią sobie otwartość w dzieleniu się doświadczeniem i praktyczne wskazówkami poparte dogłębną wiedzą z zakresu psychologii i zarządzania zasobami ludzkimi. Kluczowi dla niej są ludzie – ich zdolności i rozwój.

Program opracowała Anna Krawcewicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 •  zwiększenie efektywności pracy zdalnej
 • zwiększenie motywacji do pracy
 • lepsza komunikacja wśród pracowników pracujących zdalnie
 • zwiększenie satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy

Szkolenie przeznaczone jest dla każdego, kto chce bardziej efektywnie pracować zdalnie, lepiej się zorganizować a dzięki temu zwiększyć swoją skuteczność.

1. Praca zdalna dziś (wyzwania współczesnego świata)

• Praca zdalna w kontekście zmian zachodzących w współczesnym świecie
• Organizacja przestrzeni do pracy i radzenie sobie z rozpraszającymi czynnikami zewnętrznymi
• Jak radzić sobie z rozpraszającymi czynnikami wewnętrznymi?
• Jak zadbać o optymalny poziom energii w warunkach pracy zdalnej?

2. Planowanie i organizacja w praktyce pracy zdalnej

• Zasady planowania i praktyczne korzyści wynikające z lepszej organizacji czasu pracy.
• Praktyczne narzędzia i techniki m.in. schemat I-BEAM, prawo Parkinsona, praca w blokach czasowych, technika „zjedz tę żabę” i metoda „kuli śnieżniej”.
• Reguły zarządzania strumieniem zadań- metoda GTD.
• Najczęstsze błędy popełniane przy organizacji i planowaniu.

3. Jak wyznaczać priorytety? Określenie zadań pilnych, ważnych i mniej istotnych

• Matryca Eisenhowera.
• Metoda ABCDE.
• Zasada Pareto- 80/20.
• Określanie priorytetów według celów oraz pułapki przy ustalaniu priorytetów.

4. Cele jako fundamenty efektywności w kontekście pracy zdalnej

• Czym jest dobrze postawiony cel i jak wpływa na efektywność?
• Tworzenie i ustalanie celów i wizji przyszłości. Technika pracy z wizją końca.
• Wyznaczanie celów krótko i długoterminowych w praktyce.
• Kontrola realizacji celów- tworzenie kamieni milowych w procesie ustalania celów.

5. Jak wzmocnić swoją koncentrację pracując zdalnie?

• Jak efektywnie walczyć z rozpraszaczami i pożeraczami czasu?
• Techniki rozwijające umiejętność koncentracji na zadaniach
• Praca w blokach czasowych z pełną koncentracją np. technika pomodoro
• Indywidualna krzywa wydajności dobowej REFA i krzywa koncentracji uwagi – kiedy i jak długo pracuję najefektywniej?

6. Utrzymanie wysokiego poziomu motywacji i samodyscypliny przy pracy zdalnej

• Brak motywacji? Poznaj najskuteczniejsze techniki automotywacyjne
• Motywacja czy samodyscyplina- co i dlaczego jest ważniejsze?
• Prokrastynacja, czyli nawyk odwlekania- jak wypracować skuteczne zasady działania?
• Utrzymanie energii do działania niezależnie od okoliczności.

7. Komunikacja w pracy zdalnej

• Jak sobie radzić z barierami komunikacji wirtualnej?
• Ustalanie zasad i reguł pracy zdalnej z szefem i współpracownikami
• Komunikacja synchroniczna i asynchroniczna
• Złote zasady efektywnych spotka online

8. Bariery i przeszkody w optymalnym wykorzystaniu czasu w pracy i życiu prywatnym

• Złodzieje czasu i efekt piły- jak sobie z nimi poradzić, żeby zyskać dwie godziny dziennie?
• Nawyki i przekonania utrudniające efektywne wykorzystywanie czasu.
• Optymalne wykorzystanie narzędzi wspierających zarządzanie czasem.
• Postawa proaktywna vs. reaktywna – indywidualna diagnoza.

9. Asertywność – niezbędna umiejętność w pracy zdalnej

• Praca w domu i domownicy- ustalenie “zasad gry”, umiejętność wyznaczania granic oraz trzymania się ustalonych zasad
• Skuteczne asertywne techniki odmawiania, odraczania, odmawiania i alternatywy.
• Identyfikacja blokad asertywności, czyli co przeszkadza w asertywnym zachowaniu?
• Długotrwałe korzyści z asertywnego zachowania w odniesieniu do pracy zdalnej.

10. Work-life balance i stres w praktyce pracy zdalnej

• Obszary i czynniki stresogenne w pracy zdalnej, jak sobie z nimi radzić?
• Gdy równowaga jest zaburzona- jak szukać balansu pomiędzy pracą, życiem prywatnym, przyjemnością, wyzwaniem i poczuciem sensu?
• Zarządzanie stresem a efektywna realizacja zadań podczas pracy zdalnej.

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  17.12.2020r. |szkolenie online |

 • Cena : 400 zł + 23 % VAT od osoby, druga osoba 50%, trzecia osoba gratis!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję