Dokumentacja pracownicza – szczegółowe omówienie nowych regulacji prawnych oraz nowe obowiązki dokumentacyjne związane z objęciem pracodawcy PPK – termin 25 styczeń

Dokumentacja pracownicza – szczegółowe omówienie nowych regulacji prawnych oraz nowe obowiązki dokumentacyjne związane z objęciem pracodawcy PPK – termin 25 styczeń

 • 25.01.2019 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Monika Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy 

 • Cena promocyjna: 590 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  540 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  490zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Monika Frączek – Prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

Program opracowała Monika Frączek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Nowe regulacje Kodeksu pracy w zakresie zasad prowadzenia oraz przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2019 r., w tym:

 • nowy 10 letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, jak go liczyć w razie powrotu pracownika do pracy,
 • obowiązek wręczania wraz ze świadectwem pracy informacji o okresie przechowywania, terminie na odebranie dokumentacji, terminie na jej zniszczenie, w którym dokumentacja pracownicza może być odebrana warunkowo),
 • zasady przekazywania pracownikowi informacji o prawie odbioru dokumentacji,

2. Przypadki, w których okres przechowywania dokumentacji pracowniczej będzie wydłużony oraz przypadki, w których pracodawca będzie musiał oddać dokumentację na przechowanie profesjonalnym przechowawcom,

3. Sytuacje, w których pracodawca ma obowiązek zakładać nowe akta osobowe i dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sytuacje, w których przepisy nakładają obowiązek kontynuowania prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz sytuacje, w których przepisy nie przesądzają o obowiązku pracodawcy w tym zakresie,

 • Obowiązki, jakie będą konieczne do spełnienia, żeby możliwe było skrócenie 50 – letniego okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej (konieczność złożenia do ZUS-u dokumentów: ZUS OSW i ZUS RIA),

4. Zasady zmiany postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną, w tym obowiązek zwrócenia pracownikowi, byłem pracownikowi (ewentualnie innej uprawnionej osobie) poprzedniej postaci dokumentacji w terminie 30 dni w razie przejścia na elektroniczną dokumentację:

 • zasady, na jakich będzie odbywał się zwrot poprzedniej postaci akt i dokumentacji,
 • poszukiwanie osób uprawnionych do jej odbioru,
 • konieczność zachowania odpowiedniej postaci wydawanej dokumentacji,

5. Zasady prowadzenia dokumentacji elektronicznej na bieżąco – problemy praktyczne,

6. Obowiązek wydawania kopii przechowywanej dokumentacji na życzenie pracownika, byłego pracownika (albo uprawnionej osoby), w tym:

 • zasady sporządzania takich kopii,
 • termin na ich sporządzenie,
 • możliwość wydawania kopii na nośniku danych,
 • możliwość pobierania opłat za kolejną kopię – zgodnie z najnowszą wykładnią,
 • zasady postępowania z wnioskiem o wydanie kopii dokumentacji,

7. Nowy podział akt osobowych, nowy wykaz dokumentów umieszczanych w poszczególnych częściach akt, w tym nowe zasady przechowywania dokumentów dotyczących kar porządkowych – wynikające z nowego rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej,

 

8. Zasady prowadzenia nowego zbioru dokumentów składających się na dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w szczególności dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy – problemy praktyczne,

9. Warunki, jakie muszą być zapewnione:

 • dokumentacji pracowniczej prowadzonej w postaci papierowej,
 • dokumentacji pracowniczej prowadzonej w wersji elektronicznej,

10. Konieczność wprowadzenia dodatkowych procedur w razie podjęcia decyzji o przetwarzaniu dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej (m.in. procedury tworzenia kopii zapasowych, nanoszenia metadanych, przenoszenia z nośnika na nośnik w celu zapobiegnięcia utracie),

11. Regulacje przejściowe dotyczące sposobu prowadzenia i warunków przechowywania dotychczasowej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników do nowych rozwiązań prawnych,

12. Pozostałe zagadnienia wynikające ze zmiany przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej w tym:

 • problematyka prowadzenia i przechowywania innych dokumentacji niż dokumentacja pracownicza , np. dokumentacji wypadkowej i chorób zawodowych,
 • zasady wydania przepustek i identyfikatorów,

13. Nowe dokumenty pozyskiwane w związku z prawem dokonywania wypłaty wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2019 r. na konto bankowe pracownika:

 • informacja o numerze kontra,
 • (wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych),
 • obowiązek działu kadr i płac wobec pracowników otrzymujących przed nowelizacją wynagrodzenie w kasie – czas na realizację tego obowiązku do upływu 21 stycznia 2019 r.

14. Nadchodzące nowe obowiązki dokumentacyjne wobec pracowników i innych osób fizycznych wykonujących pracę w związku z przepisami ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz obowiązek kontrolowania poprawnego ustalenia kwoty wolnej od potrąceń (w zależności od tego, czy dana osoba ma odprowadzane składki na PPK czy nie), w tym;

 • definicja osoby zatrudnionej,
 • obowiązek wybrania instytucji finansowej w porozumieniu z przedstawicielstwem pracowników,
 • deklaracje pozyskiwane od osób zatrudnionych w związku z PPK,
 • obowiązki informacyjne wobec osób zatrudnionych w związku z PPK,
 • składki na PPK (zmniejszenie wpłat, zawieszenie wpłat, ustalanie kwoty wolnej od potrąceń),
 • sankcje za nieprzestrzeganie obowiązków związanych z PPK.
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  25.01.2019 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Cena promocyjna: 590 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  540 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  490zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję