Dokumentacja Kadrowa od A do Z – kwestie sporne i problematyczne w oparciu o stanowiska urzędowe – termin 17-18 października

Dokumentacja Kadrowa od A do Z – kwestie sporne i problematyczne w oparciu o stanowiska urzędowe – termin 17-18 października

 • 17-18.10.2019 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Monika Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy 

 • Cena za dwa dni szkolenia: 1190 zł od osoby

  Cena promocyjna: 1090zł od osoby przy zapisie do 27 września 2019r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Monika Frączek – Prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

Program opracowała Monika Frączek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Zapraszamy do udziału w kompleksowym i praktycznym kompendium z zakresu dokumentacji pracowniczej, obejmującym najważniejsze rodzaje dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników. Szkolenie uwzględnia obecny stan prawny oraz aktualne interpretacje urzędowe i bieżące orzecznictwo.

1. Zakres danych osobowych, których obecnie można żądać od kandydata do pracy oraz pracownika, w tym

 • pozyskiwanie danych dotyczących dotychczasowej kariery zawodowej,
 • układnie dokumentów w aktach osobowych w zależności od zakresu danych, które zawierają,

2. Zasady pozyskiwania danych i gromadzenia dokumentów dotyczących badań profilaktycznych pracowników, przypadki, w których można pozyskać od kandydata do pracy dane o miejscu zamieszkania (dane umieszczane na skierowaniu na wstępne badania profilaktyczne),

3. Brak możliwości pozyskiwania danych o imionach rodziców na potrzeby wydania świadectwa pracy; nowe regulacje prawne w tym zakresie,

4. Zasady poprawnego wypełniania kwestionariuszy osobowych, zwłaszcza kwestia pozyskiwania i przetwarzania danych osoby zawiadamianej w razie wypadku pracownika,

5. Pozyskiwanie i przechowywanie dokumentów potwierdzających informacje o danych osobowych (w tym także na potrzeby zfśs),

6. Zasady poprawnego układania dokumentów w aktach osobowych, w tym poprawnego usuwania informacji o karach porządkowych,

7. Zasady poprawnego układania dokumentów w zbiorach składających się na dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w szczególności zasady ewidencjonowania czasu pracy pracowników,

8. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej – w przypadku stosunków pracy nawiązanych w nowym stanie prawnym, w tym obowiązki informacyjne w razie ustania zatrudnienia,

9. Zasady postępowania pracodawcy, który będzie chciał skrócić okres przechowywania dokumentacji pracowniczej składając dokumenty ZUS OSW i ZUS RIA,

10. Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej pracowników, którzy rozpoczęli pracę w poprzednim stanie prawnym:

 • okres przechowywania ich akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej,
 • obowiązek albo brak obowiązku zakładania nowych akt i pozostałej dokumentacji pracowniczej,
 • zakres „starych” i „nowych” zbiorów akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej,

11. Zasady przechowywania papierowej dokumentacji pracowniczej po ustaniu zatrudnienia danego pracownika, w tym:

 • jak poprawnie oddać dokumentację na przechowanie zewnętrznemu przechowawcy,
 • termin na dostosowanie się do wymaganych warunków – 31 grudnia br.,

12. Obowiązki, które trzeba spełnić przechodząc na dokumentację elektroniczną, w szczególności:

 • konieczność spełnienia obowiązku informacyjnego,
 • obowiązek zwrócenia pracownikowi, byłem pracownikowi (ewentualnie innej uprawnionej osobie) poprzedniej postaci dokumentacji w terminie 30 dni w razie przejścia na elektroniczną dokumentację,
 • zasady, na jakich odbywa się zwrot poprzedniej postaci akt i dokumentacji,
 • konieczność zachowania odpowiedniej postaci wydawanej dokumentacji,

13. Zasady przechowywania dokumentacji w postaci papierowej, warunki jakie musi spełnić pracodawca,

 • możliwość i zasady przekazania dokumentów na przechowanie zewnętrznym przechowawcom, zgodnie z najnowszą wykładnią,
 • termin na dostosowanie się do wymaganych warunków przechowywania – 31 grudnia br.,

14. Zasady postępowania po zakończeniu okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej (oddanie dokumentacji, zniszczenie dokumentacji nieodebranej),

15. Przypadki, w których okres przechowywania dokumentacji pracowniczej będzie wydłużony oraz przypadki, w których pracodawca będzie musiał oddać dokumentację na przechowanie profesjonalnym przechowawcom,

16. Obowiązek wydawania kopii przechowywanej dokumentacji na życzenie pracownika, byłego pracownika (albo uprawnionej osoby), w tym:

 • zasady sporządzania takich kopii,
 • termin na sporządzenie kopii,
 • możliwość wydawania kopii na nośniku danych,
 • możliwość pobierania opłat za kolejną kopię – zgodnie z wykładnią,
 • możliwość odmówienia wydania kopii – zgodnie z wykładnią,
 • zasady postępowania z wnioskiem o wydanie kopii dokumentacji,

17. Dokumenty i informacje tworzone w związku z koniecznością realizacji obowiązków nakładanych przez RODO, zgodnie z najnowszą wykładnią Prezesa UODO, w tym:

 • dokumenty tworzone w związku z rekrutacją oraz ze stosowaniem monitoringu wizyjnego oraz innych rodzajów monitoringów,

18. Dokumenty i informacje tworzone w związku z PPK,

19. Zbiory dokumentów niewchodzących w skład dokumentacji pracowniczej – zgodnie z najnowszą wykładnią, w tym:

 • dokumentacja bhp,
 • dokumentacja zasiłkowa,
 • dokumenty tzw. zbiorcze,
 • różnice w przechowywaniu zwolnień lekarskich, a dokumentów wchodzących w skład dokumentacji pracowniczej.
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  17-18.10.2019 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Cena za dwa dni szkolenia: 1190 zł od osoby

  Cena promocyjna: 1090zł od osoby przy zapisie do 27 września 2019r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję