PRACOWNICY DELEGOWANI I CUDZOZIEMCY W POLSCE – rozliczenie składkowo- podatkowe – szkolenie online 10 grudzień

 • 10.12.2021 | szkolenie online | 

 • Czas szkolenia: 09:00 – 15:00 z krótkimi przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy

 • Cena: 490 zł od osoby + VAT

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych pracowników delegowanych do pracy za granicę oraz cudzoziemców pracujących w Polsce.

Program opracowała Danuta Denkiewicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

1. Istota delegowania, delegowanie do państw unijnych i państw trzecich podobieństwa i różnice.

2. Wynagrodzenie i okres delegowania pracowników w świetle nowej Dyrektywy (UE) 2018/957, w tym:

 • wynagrodzenie za pracę, za nadgodziny i pracę w dni wolne, dodatki do pensji i zwrot kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia
 • delegowanie krótko, długookresowe i po upływie 18 miesięcy
 • treść umowy o pracę/aneksu do umów i dokumentacja płacowa

3. Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych do pracy za granicą:

a) warunki opłacania składek w Polsce zgodnie z ustawą o s. u. s.

b) miejsce oskładkowania pracowników delegowanych do:

 • państw trzecich z którymi Polska posiada i nie posiada umowy o zabezpieczeniu społecznym
 • do państw unijnych w świetle przepisów wspólnotowych (na jakich warunkach składki ZUS mogą być opłacane  w Polsce?)
 • rola formularzy A1, EKUZ, S1

4. Podstawa wymiaru składek ZUS oddelegowanego pracownika i zleceniobiorcy:

a) przychód pracownika i zleceniobiorcy, w tym dodatkowe świadczenia na liście płac, jak: przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie, polisy itp.

b) wyłączenie z podstawy wymiaru składek przychodu o równowartości diet za każdy dzień pobytu za granicą – „ulga składkowa”

c) podstawa wymiaru składek ZUS w razie wykonywania pracy:

 • przez część miesiąca w Polsce i za granicą
 • przez cały miesiąc za granicą
 • za granicą i absencja chorobowa lub wykorzystanie urlopu wypoczynkowego

d) przykłady – wyliczenia podstawy składek z zastosowaniem ulgi składkowej

5. Zasady opodatkowania dochodów z pracy za granicą w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) i polskiej ustawy PIT

a) rezydencja podatkowa a rodzaj obowiązku podatkowego w Polsce i za granicą

b) miejsce opodatkowania w umowach o UPO dochodów:

 • z pracy najemnej, w tym pracowników delegowanych
 • przy spełnieniu lub nie „zasady 183 dni”  przez pracownika delegowanego
 • z działalności wykonywanej osobiście (umowy zlecenia)

c) metody unikania podwójnego opodatkowania

d) Konwencja MLI i zmiana metod unikania podwójnego opodatkowania w UPO, których Polska jest stroną

6. Opodatkowanie wynagrodzeń w Polsce – obowiązki płatnika

a) przychody opodatkowane i zwolnione z podatku u pracowników delegowanych

b) obliczanie przychodu o równowartości 30% diety – zwolnionego z podatku

c) opodatkowanie wyłącznie w Polsce  – przy spełnieniu zasady 183 dni – obowiązki płatnika

d) opodatkowanie za granicą – naruszenie zasady 183 dni :

 • podatek należny od pierwszego dnia pobytu
 • podatek należny po upływie 183 dni pobytu
 • płatnik podatku zagranicznego

e) zaprzestanie przez płatnika poboru zaliczek w Polsce

f) opodatkowanie za granicą i w Polsce – pobór zaliczki w PL na wniosek pracownika

g) praca za granicą a „ulga dla młodych”, kiedy należy stosować to zwolnienie

h) praca przez cześć miesiąca; w Polsce i za granicą – ustalenie przychodów krajowych i zagranicznych

7. Kompleksowe listy płac – rozliczenie składek i podatku z uwzględnieniem metod unikania podwójnego opodatkowania – podsumowanie

8. Opodatkowanie oddelegowanego zleceniobiorcy

a) kiedy i w jaki sposób w Polsce

b) za granicą- kiedy dysponuje stałą placówką

9. Rozliczenie rocznie pracownika oddelegowanego

a) w informacji PIT-11

b) wykazywanie w rozliczeniu rocznym przychodów i dochodów w zależności od metody ich opodatkowania

c) ulga abolicyjna i jej limit w 2021r.

10. Cudzoziemcy zatrudnieni w Polsce na podstawie umowy o pracę i umowę zlecenia

a) podleganie ubezpieczeniom społecznym

b) umowa zlecenia z obywatelem UE

c) ustalanie rezydencji podatkowej, certyfikat rezydencji podatkowej, oświadczenie o miejscu zamieszkania, zakres obowiązku podatkowego w PL

d) przychody cudzoziemca z umowy o pracę i z umowy zlecenia a „ulga dla młodych”

e) opodatkowanie dochodów z umowy o pracę

f) opodatkowanie dochodów z umowy zlecenia, w tym:

 • 20% zryczałtowanym podatkiem dochodowym
 • na zasadach ogólnych – pobór zaliczki na podatek dochodowy
 • zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • 20% zryczałtowany podatek od dochodów uzyskanych przy udziale stałej placówki

g) zmiana rezydencji w ciągu roku podatkowego ( a. ryczałt, b. zasady ogólne)

h) wykonywanie pracy za granicą na podstawie umowy o pracę i zlecenia – obowiązki płatnika w Polsce

i) Opodatkowanie umów o dzieło

j) PESEL – dla cudzoziemców – nowe zasady już w 2021r.-

k) obowiązki płatnika: informacje PIT-11i IFT-1/IFT-1R

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  10.12.2021 | szkolenie online | 

 • Cena: 490 zł od osoby + VAT

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję