Delegowanie polskich pracowników do krajów Unii Europejskiej z uwzględnieniem dyrektywy UE 2018/957 obowiązującej od 30 lipca 2020r – webinarium 24 czerwca

 • start 24.06.2020r. webinarium godz. 9.30-12.30 POTWIERDZONE

 • Czas szkolenia: 09:30 – 12:30

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy

 • Cena: 240 zł od osoby + VAT

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Danuta Denkiewicz – doradca podatkowy, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych.

Program opracowała Danuta Denkiewicz. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

Już od 30 lipca 2020r. będą obowiązywały nowe zasady delegowania pracowników do państw UE/EOG i Konfederacji Szwajcarskiej wprowadzone  dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającą dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Dyrektywa skierowana jest do przyjmujących państw członkowskich. Państwa te w terminie do 29 lipca 2020r. mają dostosować swoje przepisy krajowe do nowych zasad przyjmowania pracowników delegowanych z innych państw członkowskich. Natomiast zagraniczni pracodawcy delegujący pracowników będą odpowiedzialni za przestrzeganie zasad panujących w tych państwach.

Dwie najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników dotyczą  wynagrodzenia i okresu delegowania.  

Po 30 lipca 2020r. pracownik delegowany wykonujący pracę na terenie innego państwa członkowskiego ma otrzymać od swojego zagranicznego pracodawcy wynagrodzenie wyliczone na podstawie przepisów prawa, układów zbiorowych pracy i zwyczaju – obowiązujących w miejscu wykonywania pracy, czyli według zasady  „ równa płaca za taką samą pracę w tym samym miejscu”.  Powyższe oznacza, że polski pracodawca będzie musiał ustalić wynagrodzenie delegowanemu pracownikowi zgodnie z prawem państwa przyjmującego jeszcze przed wyjazdem z Polski, co zapewne będzie sporym utrudnieniem.

Nowa dyrektywa wprowadziła też szereg przepisów związanych z okresem delegowania. Okres ten został skrócony i po 30 lipca 2020r. wynosi  do 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejne 6 miesięcy. Przedłużenie może nastąpić na podstawie notyfikacji zawierającej uzasadnienie przedsiębiorcy przekazane organom państwa przyjmującego przed końcem okresu 12 miesięcznego.  Ważną zmianą jest  także liczenie rzeczywistego okresu delegowania (bez przerw) oraz przyjęcie korzystnej normy w przedmiocie zastępowania delegowanego pracownika innym  delegowanym pracownikiem.  W tej materii też jest sporo wątpliwości, np. okres  delegowania 12/18 miesięcy może być  powiązany z miejscem pracy  a nie delegowanym pracownikiem,  albo gdy przedsiębiorstwo zastępuje pracownika delegowanego innym pracownikiem delegowanym wykonującym to samo zadanie i w tym samym miejscu – okresem delegowania będzie łączny czas delegowania obu pracowników.

Nowa  Dyrektywa nie wprowadziła przepisów przejściowych dot.  pracowników  delegowanych  przed 30 lipca 2020r.  Z wyjaśnień Komisarz Marianne Thyssen w imieniu Komisji Europejskiej (21 sierpnia 2018)  (…) krajowe przepisy transponujące dyrektywę będą miały zastosowanie od dnia 30 lipca 2020 r. – zarówno do nowych umów, jak i do umów będących już w realizacji””. Powyższe oznacza, że polski pracodawca  w stosunku do pracowników wcześniej delegowanych będzie miał obowiązek dostosować  ich wynagrodzenie i okres delegowania  na zasadach obowiązujących od 30 lipca 2020r.  Taka interpretacja rodzi wiele problemów i jest bardzo niekorzystna dla polskich przedsiębiorców.

 1. Nowe zasady delegowania pracowników do państw UE/EOG i Konfederacji Szwajcarskiej wprowadzone dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającą dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. 
 2. Opodatkowanie pracowników oddelegowanych w świetle nowej dyrektywy
 3. Oskładkowanie pracowników oddelegowanych w świetle nowej dyrektywy
 4. Czas przeznaczony na pytania uczestników.
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  start 24.06.2020r. webinarium godz. 9.30-12.30 POTWIERDZONE

 • Cena: 240 zł od osoby + VAT

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję