Czas Pracy w praktyce – rozliczanie z uwzględnieniem zmian w dokumentacji pracowniczej, warsztaty z tworzenia i modyfikowania harmonogramów w systemie podstawowym oraz równoważnym – termin 18-19 czerwca

 • 18-19.06.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Monika Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy, Paweł Wróbel

 • Cena za dwa dni szkolenia: 1 260 zł od osoby,

  Cena promocyjna: 1 190 zł od osoby w przypadku zgłoszenia do 22 maja 2020r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowcy:

Monika Frączek – Prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

 

 

Paweł Wróbel – jest inżynierem produkcji, związany z projektami szkoleniowymi i doradczymi z zakresu szeroko pojętej analizy danych w firmach produkcyjnych. Jest ekspertem w zakresie optymalnego organizacyjnie i kosztowo harmonogramowania w różnych branżach produkcyjnych w Polsce, a w szczególności branży automotive. Specjalizuje się także w audytach dotyczących wdrożenia rozwiązań outsourcingowych. Jest współtwórcą specjalistycznej aplikacji do planowania i rozliczania czasu pracy Work Time Planner, a także aplikacji do zarządzania ryzykiem RODO eRODO.eu. Doradza w języku polskim i angielskim.

Program opracowała Monika Frączek oraz Paweł Wróbel. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I – Monika Frączek

1. Zasady poprawnego opracowywania rozkładów (harmonogramów) czasu pracy poszczególnych pracowników, w tym:

 • problematyka ewentualnego nanoszenia poprawek na harmonogramy (wykładnia MRPiPS oraz PIP),
 • propozycje praktycznych postanowień w tej kwestii do wprowadzenia w Regulaminie pracy,
 • konieczność zaznaczania w ewidencji czasu pracy godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy,

2. Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych oraz konieczność przechowywania dokumentów z tym związanych (przykład przydatnych postanowień w Regulaminie pracy),

3. Zasady rekompensowania pracownikom pracy w godzinach nadliczbowych dobowych, w szczególności:

 • uprawnienie pracodawcy do wyboru formy rekompensaty (dodatek do wynagrodzenia czy czas wolny),
 • poprawne rekompensowanie pracy nadliczbowej dobowej czasem wolnym, w tym zasady przyjmowania od pracowników wniosków o czas wolny,
 • zasady przechowywania wniosków pracowników o czas wolny,

4. Praca w niedziele, święta i inne dni wolne, w szczególności:

 • zasady oddawania pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w dniu pierwotnie wolnym,
 • termin na oddanie dnia wolnego,
 • konieczność zaznaczania w ewidencji czasu pracy rodzaju dnia wolnego (zaplanowanego oraz takiego, na który polecona została praca),

5. Skutki nieoddania pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w dniu pierwotnie wolnym, w tym:

 • obowiązek finansowej rekompensaty takiej pracy,
 • ryzyko mandatu ze strony Państwowej Inspekcji Pracy w razie nieoddania dnia wolnego w zamian za pracę w dniu, który był zaplanowany jako wolny z tytułu pracy w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy,
 • przechowywanie dokumentów związanych z uzgodnieniem z pracownikiem terminu udzielenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za wykonywanie pracy w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,

6. Dokumenty związane ze stosowaniem zadaniowego czasu pracy (co się gromadzi w przypadku takiego systemu czasu pracy w zbiorze dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy),

7. Dokumentowanie pracy w porze nocnej oraz zasady jej rekompensaty,

8. Czas pracy kadry kierowniczej – odrębności w porównaniu z innymi pracownikami, bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego w tej kwestii,

 • dokumenty, które mogą albo powinni zbierać kierownicy,

9. Podróż służbowa, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz dyżur – wpływ tych okresów niewykonywania pracy na czas pracy pracownika, w tym zasady dokumentowania:

 • wyjazdów służbowych,
 • udziału w szkoleniu, zajęć w szkole czy na kursie,
 • liczby godzin dyżuru oraz godzin jego rozpoczęcia i zakończenia, ze wskazaniem miejsca jego pełnienia,

10. Pozostałe kwestie związane z prawidłowym prowadzeniem dokumentów dotyczących ewidencji czasu pracy pracownika, w szczególności:

 • zasady wydawania kopii dokumentów związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy,
 • czas i warunki przechowywania dokumentów dotyczących ewidencji czasu pracy pracowników,
 • zasady postępowania z listami obecności oraz harmonogramami czasu pracy po zakończeniu miesiąca (okresu rozliczeniowego).

DZIEŃ II – Paweł Wróbel

Normy, wymiary i limity:

 1. Norma dobowa, tygodniowa
 2. Różnica pomiędzy normą oraz wymiarem czasu pracy
 3. Ustalanie wymiaru czasu pracy na cały i na część okresu rozliczeniowego.
 4. W jaki sposób zsynchronizować nowego pracownika w zespole z czasem pracy osoby kończącej pracę?
 5. Limity godzin nadliczbowych – jak obliczyć i w praktyce zastosować roczny limit nadgodzin?

Rodzajne i sposoby rozliczania godzin nadliczbowych 

 1. Czy praca w godzinach nadliczbowych jest prawem, czy obowiązkiem pracownika?
 2. Czy pracownik może odmówić pracy w nadgodzinach?
 3. Kompetencje menedżerów w zakresie zlecania pracy w godzinach nadliczbowych (polecenie wyraźne i dorozumiane)
 4. W jaki sposób wyznaczać pracę w nadgodzinach?
 5. Czym różni się polecenie pracy w niedzielę i święto od pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy?
 6. Kiedy pracownik może odebrać czas wolny za nadgodziny (w tym samym miesiącu, okresie rozliczeniowym, czy w późniejszym czasie)?
 7. Kiedy należy wyznaczyć inny dzień wolny, a kiedy może zapłacić za przepracowany czas?
 8. W jaki sposób opłacalnie rekompensować pracę w dni wolne od pracy?

Równoważny system czasu pracy

 1. Kto może stosować równoważny czas pracy?
 2. Wady i zalety wydłużenia dziennej normy do 12 godzin
 3. Jaki wpływ na wdrożenie równoważnego czasu mają pracownicy
 4. Porównanie pracy w systemie czterobrygadowym dla zmian 8 oraz 12 godzinnych.
 5. Koszty jawne i ukryte zmiany systemu.
 6. Zmiana okresu rozliczeniowego – wydłużanie, skracanie, rozpoczęcie od innego miesiąca niż styczeń.

Jak optymalnie określić okres rozliczeniowy dla grupy pracowników?

 1. Planowanie czasu pracy na różne okresy rozliczeniowe
 2. Korzyści i wady wynikające z kilkumiesięcznych okresów rozliczeniowych

Elementy RODO w harmonogramach

 1. Jakie informacje mogą być umieszczane na publikowanych harmonogramach?
 2. W jakich miejscach nie należy zamieszczać grafików?
 3. Kto może mieć wgląd do danych dotyczących rozkładu czasu pracy?
 4. Stosowanie w praktyce zasady minimalizacji danych
 5. Czy można łączyć harmonogramy kilku grup pracowników? – Pracownicy firmy, a personel outsourcingu lub APT
 6. Czy pracownik może zażądać jego ukrycia na grafiku?

Część warsztatowa

 1. Tworzenie, ogłaszanie rozkładu czasu pracy (grafików).
 2. Planowanie czasu pracy na przyjęty okres rozliczeniowy w firmie.
 3. Zasady i potrzeba oznaczania dni wolnych od pracy
 4. Zasady wprowadzania zmian w zaplanowanym harmonogramie.
 5. Dopuszczalna liczba godzin pracy w skali dnia, tygodnia, miesiąca, okresu rozliczeniowego.
 6. Zasady ustalania kosztów „łamania zmian”, polecania pracy przed i po zmianie obowiązującej pracownika
 7. Konsekwencje powierzenia pracy w poszczególne dni wolne (uwaga, stosowanie jednakowych reguł pracy w dni wolne bez odróżniania niedziel, świąt i dni wolnych z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika)
 8. Uwzględnianie planu produkcji w grafikach (zaplanowana liczba godzin, a zakaz planowania godzin nadliczbowych)
 9. Jak poprawnie zmienić grafik w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego
 10. Jakie schematy zmian gwarantują „co 4 niedzielę wolną” bez konieczności wyznaczania jej przez menedżerów?
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  18-19.06.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Cena za dwa dni szkolenia: 1 260 zł od osoby,

  Cena promocyjna: 1 190 zł od osoby w przypadku zgłoszenia do 22 maja 2020r.

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję