Czas pracy i urlopy wypoczynkowe w praktyce kadrowej – trudne przypadki, zmiany w prowadzeniu ewidencji czasu pracy, wybrane opinie i wyjaśnienia MRPiPS oraz GiP – termin 8 lipca

Czas pracy i urlopy wypoczynkowe w praktyce kadrowej – trudne przypadki, zmiany w prowadzeniu ewidencji czasu pracy, wybrane opinie i wyjaśnienia MRPiPS oraz GiP – termin 8 lipca

 • 08.07.2019  | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Dr Beata Stanibuła – Główny Specjalista Departamentu Prawa Pracy w MRPiPS

 • Cena: 590 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  540 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  490zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Beata Stanibuła – Radca prawny, dr nauk prawnych (specjalność – prawo pracy), wykładowca akademicki: w latach 2003-2017 pracownik naukowo-dydaktyczny  w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie (na stanowisku adiunkta od 2010 r.); w 2018 r. – adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego. Obecnie, Główny specjalista w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych oraz w ramach szkoleń z zakresu prawa pracy.

Program opracowała Beata Stanibuła. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

1. Podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy

 • Wstęp. Podstawowe akty prawne z zakresu czasu pracy
 • Pojęcie czasu pracy
 • Okresy wliczane do czasu pracy i okresy niebędące czasem pracy.
 • Normy czasu pracy (norma dobowa, tygodniowa i tzw. łączna). Norma a wymiar czasu pracy
 • Podstawowe pojęcia niezbędne w celu prawidłowego rozliczania czasu pracy
  • Doba pracownicza (rozliczeniowa)
  • Tydzień pracowniczy (rozliczeniowy)
  • Okres rozliczeniowy
  • Odpoczynek dobowy i tygodniowy
  • Inne pojęcia związane z instytucją czasu pracy
 • Systemy czasu pracy

2. Ustalanie i rozliczanie czasu pracy. Rekompensowanie godzin nadliczbowych

 • Źródła ustalania systemów, rozkładów i okresów rozliczeniowych
 • Zasady obliczania wymiaru czasu pracy
 • Indywidualne rozkłady czasu pracy
 • Rozliczenie czasu pracy pracownika przyjętego lub zwolnionego z pracy w trakcie okresu rozliczeniowego
 • Zasady ustalania nadgodzin średniotygodniowych
 • Zasady ustalania nadgodzin dobowych
 • Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych
 • Przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych. Zakaz planowania pracy w godzinach nadliczbowych
 • Ustawowy, roczny limit godzin nadliczbowych; możliwość ustalenia innego limitu godzin nadliczbowych w roku
 • Zasady udzielania czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Praca w niedziele i święta – dopuszczalność, rekompensowanie

3. Zarządzanie czasem pracy – zwolnienia od pracy, wyjścia prywatne

 • Weryfikacja obecności w pracy
 • Zasady dokonywania zmian w rozkładach czasu pracy
 • Polecanie dodatkowej pracy
 • Wyjścia prywatne
 • Zgody przełożonego na różne absencje pracowników

4. Ewidencja czasu pracy jako podstawa rozliczania czasu pracy. Zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019 r.

 • Jakim celom służy ewidencja czasu pracy i co powinna zawierać? Sposób i zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy
 • Tworzenie ewidencji czasu pracy
 • Lista obecności a ewidencja czasu pracy
 • Elementy ewidencji czasu pracy
 • Udostępnianie pracownikowi ewidencji czasu pracy
 • Konsekwencje nieprowadzenia lub nierzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy
 • Brak konieczności ewidencjonowania godzin pracy
 • Czas przechowywania ewidencji czasu pracy

 5. Odpowiedzialność kadry zarządzającej za przestrzeganie przepisów o czasie pracy

 • Podmioty ponoszące odpowiedzialność za naruszanie przepisów o czasie pracy
 • Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • Odpowiedzialność za przestępstwa przeciwko prawom pracownika

6. Urlop wypoczynkowy

 • Zasady prawa urlopowego
 • Zasady udzielania urlopu (urlop pierwszy, urlopy kolejne – zasada proporcjonalności)
 • Wliczanie okresów poprzedniego zatrudnienia przy ustalaniu wymiaru urlopu
 • Udzielanie urlopów w wymiarze godzinowym
 • Wpływ nieobecności na urlop wypoczynkowy
 • Zaokrąglenie urlopu do pełnego miesiąca
 • Urlop uzupełniający
 • Podział urlopu na części
 • Plan urlopów wypoczynkowych
 • Możliwe przesunięcie urlopu
 • Konieczne przesuniecie urlopu
 • Niemożność wykorzystania urlopu
 • Odwołanie z urlopu
 • Urlop w okresie wypowiedzenia
 • Najpóźniejsze wykorzystanie urlopu
 • Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy (dopuszczalność zamiany urlopu w naturze na formę pieniężną)

7. Niektóre opinie i wyjaśnienia MRPiPS oraz GIP dotyczące stosowania przepisów o czasie pracy

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  08.07.2019  | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Cena: 590 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  540 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  490zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję