CZAS PRACY W PIGUŁCE DLA PRAKTYKÓW W 2023/2024 roku – planowanie i rozliczanie w ujęciu praktycznym, harmonogramy czasu pracy i inne ważne zagadnienia – szkolenie online 12 grudnia

 • 12.12.2023| szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 15.00 z przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Monika Wacikowska – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy

 • Cena : 490 zł + 23 % VAT od osoby 

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej.

Wykładowca:Monika Wacikowska – Prawnik, Specjalizująca się w Prawie Pracy, Czasie Pracy oraz Wynagrodzeniach od strony prawnej. Były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy – ogólnopolski koordynator kontroli dotyczących czasu pracy prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. Członek grona prawników dokonujących wspólnych interpretacji PIP, Ministerstwa Transportu i ITD w zakresie przepisów o czasie pracy kierowców, konsultant zmian w zakresie przepisów o czasie pracy w zakładach opieki zdrowotnej. Szkoleniowiec z dużym doświadczeniem.  Autorka książki,,Płace w orzecznictwie Sądu Najwyższego” oraz licznych publikacji z zakresu prawa pracy m.in. dla Wydawnictwa INFOR, C.H. Beck, Wiedza i Praktyka, Rzeczpospolita. Konsultant Portalu zajmującego się w doradztwem w zakresie prawa pracy.

Program opracowała Monika Wacikowska. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Czas pracy – pojęcie, problemy i wykroczenia oraz ich praktyczne rozwiązania

 • Czym jest czas pracy oraz jakie okresy wykonywania i niewykonywania pracy do niego wliczamy?
 • Jaki wpływ na czas pracy ma zasada płynąca z art. 80 Kodeksu pracy i z jakimi konsekwencjami się wiąże
 • Dlaczego w definiowaniu czasu pracy kluczowy jest rozkład i harmonogram czasu pracy oraz polecenie pracodawcy?
 • Czy wykonywana praca poza harmonogramem i rozkładem czasu pracy jest czasem pracy i należy się za nią wynagrodzenie?
 • Czy pracownik może sam decydować o tym, kiedy ma czas pracy?
 • Czym jest pisemne, ustne i dorozumiane polecenie pracy oraz jaki ma wpływ na czas pracy i prawo pracownika do wynagrodzenia?
 • Jaki moment stanowi rozpoczęcie i zakończenie pracy w przypadku podpisywania listy obecności oraz w przypadku odbicia karty magnetycznej na czytniku RCP?
 • Co stanowi moment rozpoczęcia pracy w przypadku pracowników zatrudnionych w ruchomej organizacji czasu pracy?
 • Czy czas czynności przygotowujących pracownika do pracy stanowi czas pracy?
 • Czy czas przebierania się w ubranie służbowe lub robocze stanowi czas pracy?
 • Jak rozwiązać problem konieczności przejmowania i przekazywania zmian zgodnie z przepisami – jakie zapisy wewnątrzzakładowe mogą sprawić, że przejmowanie i przekazywanie zmiany nie będzie naruszać norm czasu pracy?

Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, a czas pracy – z uwzględnieniem zmian na skutek dyrektywy europejskiej

 • Jaki wpływ na czas pracy ma czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe, czas szkolenia bhp oraz czas szkolenia wewnętrznego – dotyczącego tematyki związanej tylko z danym pracodawcą?
 • Na jakie szkolenie pracownik może być skierowany przez pracodawcę i jakie są tego konsekwencje w czasie pracy?
 • Czy pracownik może odmówić udziału w szkoleniu przypadającym poza godzinami pracy lub w dniu wolnym od pracy?
 • Kiedy za czas szkolenia przypadającego poza godzinami pracy przysługuje pracownikowi dodatkowa  rekompensata, a kiedy ona się nie należy?
 • Czy za szkolenie narzucone przez pracodawcę zawsze pracownikowi należy się rekompensata w postaci czasu  wolnego albo wynagrodzenia?
 • Jak zmieniły się przepisy dotyczące szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników i jakie są tego konsekwencje?
 • Czym będzie szkolenie obowiązkowe dla pracownika i jaki będzie miało wpływ na czas pracy w zależności od tego czy będzie przypadało w godzinach pracy czy poza nimi.
 • Czym będzie szkolenie alternatywne dla pracownika i jakie będzie dawało pracownikowi uprawnienia w kontekście czasu pracy i prawa do wynagrodzenia?

Czas pracy w pracy zdalnej – mity, które warto obalić

 • Co w pracy zdalnej jest czasem pracy?
 • Jaki system czasu pracy obowiązuje pracownika pracującego zdalnie i od czego on zależy?
 • Czy dla pracowników pracujących zdalnie może być wprowadzony odrębny system czasu pracy – różne rozwiązania w zależności od rodzaju pracy zdalnej?
 • Jaki moment stanowi rozpoczęcie i zakończenie pracy zdalnej?
 • Dlaczego w pracy zdalnej pracodawca nie musi tracić kontroli nad czasem pracy pracownika – jakie zapisy i informacje pisemne warto dla pracownika wprowadzić w przepisach wewnątrzzakładowych?
 • Czy podczas pracy zdalnej godziny pracy uzależnione są od pracownika czy pracodawcy – jakie rozwiązania pracodawca powinien zastosować ze świadomością ich konkretnych konsekwencji?
 • Jak podczas pracy zdalnej powstają nadgodziny i kto o nich decyduje?
 • Jakie regulacje warto wprowadzić, aby pracodawca nie stracił kontroli nad nadgodzinami w pracy zdalnej?
 • Jak pracownik powinien/musi potwierdzać godziny pracy w ramach pracy zdalnej?

Badania lekarskie a czas pracy pracownika

 •  Jaki wpływ na czas pracy ma badanie lekarskie wstępne, kontrolne i okresowe.
 • Czy pracownik może odmówić wykonania badania lekarskiego poza jego godzinami pracy?
 • Kiedy pracownikowi na badanie lekarskie przysługuje czas wolny a kiedy dzień wolny?
 • Czy za badanie lekarskie przypadające poza normalnymi godzinami pracy przysługuje pracownikowi dodatkowa  rekompensata?

Podróż służbowa a czas pracy a prawo do wynagrodzenia

 •  Kiedy podróż służbowa jest czasem pracy, a kiedy nie?
 • Za jaką podróż służbową pracownikowi należy się rekompensata, a za jaką pracownik nic nie otrzyma?
 • Czy pracownik może odmówić udziału w podróży służbowej, która przypada poza jego godzinami pracy lub w  dniu wolnym od pracy?
 • Po jakim czasie od zakończenia podróży służbowej pracownik może na nowo rozpocząć pracę?

Wyjścia prywatne i ich wpływ na czas pracy pracownika

 • Czym jest wyjście prywatne i jaki ma wpływ na czas pracy i wynagrodzenie pracownika?
 • Jakie są możliwości odpracowania wyjścia prywatnego i jakie ma to konsekwencje stosunku do czasu pracy i prawa pracownika do wynagrodzenia?
 • Jak wyjścia prywatne i ich odpracowanie ograniczone są przepisami prawa pracy i wolą pracodawcy?

Harmonogramy i rozkłady czasu pracy jako plany pracy
•    Jak prawidłowo stworzyć prawidłowy rozkład czasu pracy i jak go wprowadzić do porządku pracy?
•    Jak prawidłowo przygotować harmonogram czasu pracy i dla jakich pracowników jest on konieczny?
•    Dlaczego zadaniowy system czasu pracy i ruchoma organizacja czasu pracy wyłączają możliwość tworzenia grafików?
•    Na jaki czas należy tworzyć harmonogramy czasu pracy – zasada i wyjątki?
•    Z jakim wyprzedzeniem należy podawać harmonogramy czasu pracy do wiadomości pracowników i jak poinformować pracownika nieobecnego o ogłoszonym harmonogramie czasu pracy?
•    W jakich okolicznościach i na jakich warunkach można zmieniać harmonogramy czasu pracy i czy trzeba w tym zakresie wprowadzać przepisy wewnątrzzakładowe – zaskakujące stanowiska?
•    Jaki harmonogram powinien być zachowany do kontroli PIP – przed zmianą czy po zmianie?
•    Przez jaki okres należy przechowywać harmonogramy czasu pracy – 10 lat, 3 lata czy do końca okresu rozliczeniowego – zaskakujące regulacje?

Systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe – najczęściej popełniane błędy w ich ustalaniu
•    Czym charakteryzują się poszczególne systemy czasu pracy i jaki system najlepiej wybrać do określonej organizacji czasu pracy?
•    Dlaczego system podstawowy niewiele różni się od systemu równoważnego i jakie są tego konsekwencje?
•    Dlaczego system równoważny nie zawsze jest dla pracodawcy opłacalny?
•    Dlaczego zadaniowy system czasu pracy jest rzadko możliwy do stosowania i jakie błędy w związku z nim są najczęściej popełniane?
•    Dlaczego system zadaniowy nie jest systemem nienormowanym i jak obalić mit, który wokół tego systemu narósł?
•    Kiedy w zadaniowym systemie czasu pracy mamy do czynienia z nadgodzinami i co zrobić, żeby one nie powstawały poza kontrolą pracodawcy?
•    Czym charakteryzują się poszczególne systemy czasu pracy i jakie są konsekwencje ich stosowania?
•    Dlaczego bardzo często dłuższy niż miesięczny okres rozliczeniowy jest dla pracodawcy bardzo kosztowny i niekorzystny finansowo?
•    W jakich okolicznościach warto skorzystać z dłuższego niż miesięczny okresu rozliczeniowego i będzie od dobry rozwiązaniem dla firmy?

Okresy pracy w stałym rozkładzie i harmonogramie czasu pracy – ograniczenia przepisów i ich praktyczne konsekwencje
•    Ile minimalnie i maksymalnie godzin pracownik może mieć zaplanowane do przepracowania w dniu pracy w zależności od stosowanego systemu czasu pracy.
•    Ile minimalnie i maksymalnie godzin pracownik może mieć zaplanowane do przepracowania w tygodniu?
•    Czy pracownik może mieć zaplanowane więcej niż 40 godzin pracy w tygodniu?
•    Czy pracownik może mieć zaplanowane więcej niż 48 godzin pracy w tygodniu?
•    Czym jest zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy i jaki ma wpływ na planowanie pracy w poszczególnych tygodniach i okresach rozliczeniowych?
•    Ile minimalnie i maksymalnie godzin pracownik może mieć zaplanowane do przepracowania w miesiącu?
•    Ile minimalnie i maksymalnie godzin pracownik może mieć zaplanowane do przepracowania w okresie rozliczeniowym?
•    Jaki wpływ na planowanie pracy ma pojęcie wymiaru czasu pracy?
•    Jaki wpływ na wymiar czasu pracy mają święta przypadające różnych tygodniach pracy?
•    Kiedy święto nie obniża wymiaru czasu pracy pracownika?

Doba pracownicza – jak poradzić sobie z konsekwencjami prawnymi i faktycznymi tego pojęcia
•    Czym jest doba pracownicza i jaki ma na nią wpływ harmonogram i faktyczne godziny pracy?
•    Dlaczego niektóre godziny pracy nie przypadają w żadnej dobie pracowniczej i jakie są tego konsekwencje?
•    Czym jest naruszenie doby pracowniczej i co zrobić, żeby go w firmie nie było – jakie zapisy wprowadzić do przepisów wewnątrzzakładowych?
•    Dlaczego, co do zasady, nie wolno jest planować pracy z naruszeniem doby pracowniczej, ale co zrobić, aby móc to robić?
•    Czym jest odpoczynek dobowy i dlaczego nie zawsze oznacza wyłącznie 11 godzin?
•    Jaki wpływ odpoczynek dobowy ma na dobę pracowniczą?
•    Kiedy pracownikowi nie można polecić pracy, mimo, że będzie miał zapewnione jedenaście godzin wolnych od pracy?
•    Jak doba pracownicza ogranicza możliwość polecania pracownikom pracę nadliczbową?
•    Dlaczego odpoczynek dobowy często powoduje, że za nadgodziny pracownicy otrzymują „podwójną zapłatę”?
•    W jakich okolicznościach może być naruszany odpoczynek i o jakich konsekwencjach nie wolno w takim przypadku zapomnieć?
•    Czym jest równoważenie odpoczynku i czego w tym zakresie nie przeczytamy w przepisach?

Ruchoma organizacja czasu pracy – nowoczesne rozwiązanie
•    Czym jest ruchoma organizacja czasu pracy i czym rożni się od organizacji naruszającej dobę pracowniczą?
•    Czy ruchoma organizacja czasu pracy może być zastosowana w równoważnym systemie czasu pracy?
•    W jakim trybie ruchoma organizacja czasu pracy może być wprowadzona do porządku pracy – najczęściej popełniane błędy?
•    Jaka może być maksymalna rozpiętość „widełek” w ruchomej organizacji czasu pracy?
•    Czy w ruchomej organizacji czasu pracy można ograniczyć przychodzenie pracowników wyłącznie do pełnych godzin?
•    Jak ewidencjonować czas pracy pracownika w ruchomej organizacji czasu pracy i co stanowi godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy?

Tydzień pracy – inny niż tydzień kalendarzowy okres planowania pracy i odpoczynków
•    Dlaczego tydzień pracy często mylony jest z tygodniem kalendarzowym i jakie poważne konsekwencje to rodzi?
•    Do czego służy tydzień pracy i dlaczego u niektórych pracowników to pojęcie nie ma żadnego znaczenia, a u innych rodzi poważne błędy i konsekwencje?
•    W jaki sposób tydzień pracy powoduje, że pracownicy mogą pracować kilkanaście dni z rzędu zgodnie z przepisami?
•    Jak ustalić prawidłowo odpoczynek tygodniowy i ile godzin on powinien trwać w zależności od organizacji pracy?
•    Kiedy odpoczynek tygodniowy może być skracany i czy należy go równoważyć?
•    Dlaczego, w przypadku niektórych pracowników nie trzeba „przejmować” się planowaniem odpoczynku tygodniowego?

Dni wolne od pracy – planowanie w rozkładzie i harmonogramie czasu pracy
•    Czym jest dzień wolny i jaki ma wpływ na planie czasu pracy w poszczególnych systemach i organizacjach czasu pracy?
•    Czy każdy dzień wolny ma wpływ na wymiar czasu pracy pracownika?
•    Dlaczego nie wszystkim pracownikom należy się dodatkowy dzień wolny za święto sobotnie?
•    Dlaczego w rozkładach i harmonogramach czasu pracy trzeba oznaczać dni wolne od pracy wraz z podaniem tytułów z jakich one przysługują i jak to prawidłowo robić?
•    Dlaczego nie każdy dzień dolny w harmonogramie może być uznany za dzień wolny w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy?

Praca w godzinach nadliczbowych – skomplikowane przypadki i proste rozwiązania
•    Czym są godziny nadliczbowe w poszczególnych systemach czasu pracy?
•    Dlaczego praca w „sobotę”, niedzielę i święta to najczęściej nie nadgodziny?
•    Jak określić nadgodziny dobowe i jak ustalić za nie rekompensatę?
•    Dlaczego nie każda praca poza rozkładem i harmonogramem jest pracą nadliczbową?
•    Jak określić nadgodziny tygodniowe i jak ustalić za nie rekompensatę?
•    Kiedy i w jakich momentach płacić za nadgodziny w zależności od systemu i okresu rozliczeniowego?
•    Czy za nadgodziny średniotygodniowe można płacić na koniec okresu rozliczeniowego -jakiego błędu nie wolno popełnić i o czym należy pamiętać podejmując taką decyzję?
•    Czy za nadgodziny dobowe można płacić na koniec okresu rozliczeniowego – o czym należy pamiętać, żeby nie popełnić częstego błędu?
•    Jak udzielać czasu wolnego za nadgodziny – różne przypadki i możliwości?
•    Jakie są najczęściej popełniane błędy i wykroczenia przy udzielaniu czasu wolnego za nadgodziny i jak ich unikać?
•    W jakich przypadkach nie opłaca się udzielać pracownikowi czasu wolnego za nadgodziny, ponieważ jest on droższy niż wynagrodzenie i dodatki?
•    Dlaczego wniosek pracownika o wolne za nadgodziny musi być złożony w miesiącu, w którym wystąpiły nadgodziny?
•    Czy wolnego na wniosek pracownika można udzielić w innym okresie rozliczeniowym?
•    Jakie są konsekwencje oddania zwolnienia lekarskiego przypadającego w terminie, w którym pracownik miał odebrać wolne za nadgodziny?
•    Czym są nadgodziny pomiędzy dobami pracowniczymi i jak za nie płacić – zaskakujące niuanse pracy nadliczbowej.

Praca w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy – zaskakujące i trudne
konsekwencje obowiązujących przepisów
•    Dlaczego praca w sobotę najczęściej nie stanowi pracy nadliczbowej?
•    Kiedy praca w sobotę stanowi nadgodziny i co się za nie pracownikowi należy?
•    Jak zrekompensować pracę w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy – dopuszczalne formy i zaskakujące wykroczenia?
•    Jak postąpić w sytuacji, gdy pracownik nie chce wolnego za sobotę, aby nie popełnić wykroczenia?
•    Czy wolnego za pracę w sobotę można udzielić przed tą sobotą?
•    Czy wolnego za sobotę na wniosek pracownika można udzielić po zakończeniu okresu rozliczeniowego?
•    Dlaczego nie powinno się oddawać wolnego za sobotę w innym miesiącu – zaskakujące konsekwencje zwiększające znacznie koszty pracodawcy?

Praca w niedziele i święta – planowana i dodatkowa – problemy i wykroczenia
•    Kiedy można planować pracę w niedziele i święta i od czego to zależy?
•    Dlaczego niedziela nie ma nic wspólnego z dobą pracowniczą i jakie to rodzi konsekwencje, trudności i pułapki w jej rozliczaniu?
•    Czy pracownicy płac, kadr, marketingu lub inni mogą pracować sporadycznie w niedziele i święta?
•    Czy za planowaną w niedzielę pracę należy się dodatkowa rekompensata?
•    Dlaczego najczęściej praca w niedziele i święta nie stanowi pracy w nadgodzinach i jakie to ma konsekwencje?
•    Jak prawidłowo zrekompensować dodatkową pracę w niedziele lub święto i dlaczego jest to łatwiejsze niż rekompensowanie pracy w sobotę?
•    Czy pracodawca może narzucić pracownikowi termin wolnego za niedzielę czy musi ten termin uzgodnić z pracownikiem?
•    Ile dodatków należy się za pracę w niedzielę i święto?
•    Dlaczego nie powinno się oddawać wolnego za niedzielę i święto w innym miesiącu – zaskakujące konsekwencje zwiększające znacznie koszty pracodawcy?

Szczególne grupy pracowników oraz organizacja i rozliczanie ich czasu pracy
•    Czas pracy pracowników niepełnoetatowych – jak ustalać limity w umowach o pracę oraz jak rozliczać ich czas pracy?
•    Jakie ograniczenia czasu pracy obowiązują pracownice w ciąży oraz pracowników rodziców – zaskakujące przepisy.
•    Jak może powinien być planowany i rozliczany czas pracy pracowników zarządzających i z czego wielu pracodawców oraz pracowników kadr sobie nie zdaje sprawy w kontekście ich uprawnień?
•    Jakie odmienne przepisy obowiązują pracowników niepełnosprawnych i z jakimi konsekwencjami w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy się one wiążą?

Ewidencjonowanie czasu pracy – zbiór dokumentów dotyczących czasu pracy
•    Dla jakich pracowników należy prowadzić ewidencję czasu pracy i jak ona powinna wyglądać?
•    Czy ewidencja czasu pracy może być. Prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej?
•    Czy ewidencja czasu pracy powinna być drukowana i dawana do podpisu pracownikom?
•    Dlaczego dla pracowników zadaniowych i zarządzających należy prowadzić ewidencję czasu pracy?
•    Czy ewidencja może być zastąpiona listą obecności?
•    Czy w ewidencji czasu pracy pracowników pracujących zdalnie trzeba wpisywać godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy?
•    Czy w ewidencji pracownika pracującego zdalnie trzeba wpisywać godziny rozpoczynania kończenia pracy?
•    Jakie dokumenty oprócz ewidencji czasu pracy pracodawca musi przechowywać i przez jaki czas?
•    Czym jest dokumentacja z zakresu czasu pracy i co musi obejmować – zaskakujące obowiązki, o których pracodawca często nie wiedzą?

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
CZAS PRACY W PIGUŁCE DLA PRAKTYKÓW W 2023/2024 roku – planowanie i rozliczanie w ujęciu praktycznym, harmonogramy czasu pracy i inne ważne zagadnienia – szkolenie online 12 grudnia
 • Data szkolenia:

  12.12.2023| szkolenie online |

 • Cena : 490 zł + 23 % VAT od osoby 

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej.

Dane zgłaszającego do faktury
Zwolnienie z podatku VAT pobierz wzór oświadczenia
Wysyłka faktury
Osoby zgłoszone na szkolenie
Osoba kontaktowa
Warunki uczestnictwa w szkoleniu CWPP (Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej)
 • CWPP Al. Jerozolimskie 123a 02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję