CZAS PRACY W PIGUŁCE DLA PRAKTYKÓW W 2022 ROKU – planowanie i rozliczanie w ujęciu praktycznym, harmonogramy czasu pracy i inne ważne zagadnienia – online 18 luty

 • 18.02.2022| szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 15.00 z przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Monika Wacikowska – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy

 • Cena : 490 zł + 23 % VAT od osoby 

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Monika Wacikowska – Prawnik, Specjalizująca się w Prawie Pracy, Czasie Pracy oraz Wynagrodzeniach od strony prawnej. Były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy – ogólnopolski koordynator kontroli dotyczących czasu pracy prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. Członek grona prawników dokonujących wspólnych interpretacji PIP, Ministerstwa Transportu i ITD w zakresie przepisów o czasie pracy kierowców, konsultant zmian w zakresie przepisów o czasie pracy w zakładach opieki zdrowotnej. Szkoleniowiec z dużym doświadczeniem.  Autorka książki,,Płace w orzecznictwie Sądu Najwyższego” oraz licznych publikacji z zakresu prawa pracy m.in. dla Wydawnictwa INFOR, C.H. Beck, Wiedza i Praktyka, Rzeczpospolita. Konsultant Portalu zajmującego się w doradztwem w zakresie prawa pracy.

Program opracowała Monika Wacikowska. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

PLANOWANIE I ROZLICZANIE CZASU PRACY W 2022 ROKU

Definicja czasu pracy
•    Co jest a co nie jest czasem pracy?
•    Kiedy czas niewykonywania pracy stanowi czas pracy, a kiedy czas wykonywania pracy nie jest wliczany do czasu pracy?
•    Czy czas pojawienia się pracownika w pracy przed planowaną godzina rozpoczęcia pracy wlicza się do czasu pracy?
•    Czy odbicie karty magnetycznej lub podpisanie listy obecności oznacza rozpoczęcie pracy?
•    Jak naliczać czas pracy w przypadku elektronicznych rejestratorów czasu pracy?
•    Pracownik rozpoczyna pracę wcześniej lub kończy pracę później niż to wynika z jego harmonogramu – kiedy taki czas zalicza się do czasu pracy, a kiedy nie?
•    Dlaczego rejestratory czasu pracy nie stanowią ewidencji czasu pracy?
•    Dlaczego inspektor podczas kontroli nie może rozliczać czasu pracy wg rejestratorów czasu pracy (tzw. RCP)?

Czas pracy w okresie pandemii
•    Jakie szczególne rozwiązania wprowadziły przepisy dotyczące tarczy antykryzysowej w zakresie czasu pracy?
•    Którzy pracodawcy i w stosunku do jakich pracowników mogą korzystać ze szczególnych rozwiązań dotyczących czasu pracy?
•    Jakie szczególne systemy czasu pracy pracodawca może wprowadzić w związku z pandemią?
•    Jakie rozkłady czasu pracy można zastosować w związku z istnieniem przepisów antykryzysowych?
•    Jakie są plusy i minusy wydłużonego w czasie pandemii okresu rozliczeniowy, czyli z czego każdy pracodawca powinien sobie zdawać sprawę?
•    Jak można skracać odpoczynki w czasie pandemii oraz ja je następnie – rekompensować – pułapki w które warto nie dać się złapać?

Systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe w 2022 r.
•    Jak racjonalnie i prawidłowo wybrać system czasu pracy w zależności od potrzeb organizacyjnych firmy?
•    Z jakich systemów czasu pracy pracodawca może skorzystać biorąc pod uwagę pożądaną organizację pracy?
•    Czym kierować się wybierając system czasu pracy?
•    Kiedy opłaca się stosować system podstawowy, a kiedy równoważny lub zadaniowy?
•    Dlaczego nieraz system równoważny lub zadaniowy nie jest możliwy lub dobry do stosowania?
•    Kiedy i w jaki sposób można różnicować systemy czasu pracy dla różnych grup pracowniczych?
•    Jak prawidłowo wprowadzić systemy czasu pracy do porządku organizacyjnego firmy?
•    Jak przeprowadzić zmianę systemu czasu pracy w zakładzie pracy?
•    Jaki okres rozliczeniowy pracodawca może zastosować w formie?
•    Kiedy dłuższy okres rozliczeniowy jest lepszy dla firmy, a kiedy bardziej opłaca się wprowadzić krótki okres rozliczeniowy?
•    Czym pracodawca powinien kierować się wybierając długość okresu rozliczeniowego?
•    Jak mogą przypadać miesięczne oraz dłuższe okresy rozliczeniowe na przestrzeni roku kalendarzowego?
•    Czy można wprowadzić dłuższy okres rozliczeniowy tylko na pewien czas?
•    Jak prawidłowo przeprowadzić zmianę długości okresu rozliczeniowego?
•    Jaki wpływ na planowanie czasu pracy ma długość okresu rozliczeniowego?
•    W jakich przypadkach oraz w jakich systemach czasu pracy pracodawca może wydłużyć okres rozliczeniowy?
•    Co pracodawca zyska dzięki wydłużonemu okresowi rozliczeniowemu w kontekście planowania grafików?
•    Co pracodawca zyska, a co straci w kontekście rozliczania czasu pracy – wydłużając okres rozliczeniowy?

Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, bhp oraz wewnętrzne, a czas pracy
•    Czym jest szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe pracownika?
•    Kiedy i dlaczego czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracownika nie jest czasem pracy?
•    Czy pracownik może odmówić udziału w szkoleniu?
•    Jak należy zrekompensować pracownikowi czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe?
•    Kiedy pracownik ma prawo do rekompensaty za czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe?
•    W jaki sposób należy zrekompensować czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracownika?
•    Jak rozliczać czas szkolenia BHP przypadającego w czasie pracy oraz w czasie wolnym lub w dniu wolnym od  pracy?
•    Czy czas szkolenia BHP może naruszać prawo do odpoczynku?
•    Czy pracownik, który ma zaplanowaną pracę na drugiej lub trzeciej zmianie może wziąć udział w szkoleniu BHP?
•    Jak rekompensata należy się pracownikowi za czas szkolenia BHP – w dniu pracy, poza godzinami pracy oraz w dniu wolnym?
•    Czym jest szkolenie wewnętrzne i czym różni się od szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe?
•    Jak rozliczać szkolenia wewnętrzne?
•    Kiedy pracownik ma prawo do wynagrodzenia za czas szkoleń wewnętrznych?
•    Kiedy szkolenia wewnętrzne powodują powstanie godzin nadliczbowych?
•    Czy pracownik może odmówić udziału w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe, w szkoleniu wewnętrznym albo w wyjeździe integracyjnym – jakie są konsekwencje różnych rozwiązań?

Badania lekarskie a czas pracy
•    Czy wstępne badania lekarskie robione w czasie pracy lub przed jej podjęciem są czasem pracy pracownika?
•    Czy pracownik może wykonać badania lekarskie po godzinach pracy lub w dniu wolnym od pracy – jakie są tego konsekwencje?
•    Czy na czas badań lekarskich pracownik powinien uzyskać zwolnienie z części czy z całego dnia pracy?
•    Kiedy pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas nieprzepracowany w związku z opóźnieniem w wykonaniu badań okresowych lub kontrolnych, a kiedy takiego obowiązku nie ma?

Tworzenie harmonogramów czasu pracy
•    Na czym polega prawidłowe tworzenie harmonogramów czasu pracy w 2020 i 2021 r.?
•    Kiedy pracodawca nie ma obowiązku sporządzania grafików?
•    Kiedy należy podać harmonogram do wiadomości pracowników zgodnie z przepisami?
•    W jakiej formie należy podawać harmonogramy czasu pracy do wiadomości pracowników?
•    Czy możliwe jest dokonywanie zmian w grafiku, a jeśli tak to w jakich okolicznościach i po spełnieniu jakich procedur?
•    W jaki sposób nanosić zmiany w harmonogramie czasu pracy?
•    Które harmonogramy – po zmianie czy przed zmianą – należy zachować do kontroli PIP?
•    Czy do zmiany harmonogramu potrzebna jest zgoda pracownika?
•    Na jaki okres trzeba tworzyć harmonogramy czasu pracy?
•    Kiedy w grafiku można zaplanować urlop wypoczynkowy lub długotrwałą chorobę (o której pracodawca wie) i jak to prawidłowo zrobić?

Godziny pracy do zaplanowania – w dobie, tygodniu, miesiącu i okresie rozliczeniowym
•    Ile godzin minimalnie oraz maksymalnie w danej dobie można zaplanować pracownikowi w stosowanym dla niego systemie czasu pracy?
•    Ile godzin w tygodniu można zaplanować pracownikowi do przepracowania w stosowanym dla niego systemie czasu pracy i okresie rozliczeniowym?
•    Kiedy i na jakich zasadach można planować pracownikowi więcej niż 40 godzin pracy w tygodniu?
•    Ile godzin maksymalnie i minimalnie można zaplanować pracownikowi do przepracowania w poszczególnych miesiącach w zależności od długości stosowanego okresu rozliczeniowego?
•    Jak ustalić wymiar czasu pracy dla pracowników w poszczególnych okresach rozliczeniowych?
•    Jaki wpływ na liczbę godzin do przepracowania mają święta przypadające w różnych dniach tygodnia?

Doba pracownicza – różne godziny rozpoczynania pracy
•    Czym jest doba pracownicza i jakie są jej konsekwencje w planowaniu czasu pracy?
•    Jakie są ograniczenia przy planowaniu pracy na różne godziny?
•    Na jakich zasadach i w jakich przypadkach można naruszać dobę pracowniczą?
•    Dla jakich pracowników można tworzyć rozkłady czasu pracy naruszające dobę pracowniczą (przewidujące różne godziny rozpoczynania pracy) po zmianie przepisów?
•    Jak prawidłowo wprowadzić możliwość planowania pracy z naruszeniem doby pracowniczej?
•    Czy można planować pracę z naruszeniem doby pracowniczej z ominięciem zdania związków zawodowych lub przedstawicielstwa pracowników?
•    Jakie są ograniczenia w planowaniu pracy na różne godziny w poszczególnych dniach?
•    Jak prawidłowo tworzyć harmonogramy z wykorzystaniem różnych godzin rozpoczynania pracy?

Odpoczynki dobowe i tygodniowe
•    Jak prawidłowo planować odpoczynki dobowe w harmonogramie czasu pracy w w stosowanym dla pracownika systemie czasu pracy?
•    Kiedy odpoczynek zaplanowany w grafiku może być skrócony oraz w jaki sposób i w jakim terminie należy go równoważyć?
•    Jak planować odpoczynki tygodniowe w harmonogramie czasu pracy w zależności od organizacji pracy?
•    Jakie są najczęściej popełniane błędy przy planowaniu odpoczynków tygodniowych?
•    Czy odpoczynek tygodniowy może zaczynać się na końcu jednego tygodnia i kończyć w następnym?
•    Z jakich udogodnień pracodawca może skorzystać przy planowaniu odpoczynków tygodniowych w zmianowej organizacji czasu pracy?
•    Kiedy i na jakich zasadach można skrócić zaplanowany w grafiku odpoczynek tygodniowy?
Dni wolne w harmonogramie czasu pracy
•    Czym jest dzień wolny, gdzie się zaczyna i ile obejmuje godzin?
•    Jak prawidłowo planować dni wolne z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w zależności od systemu czasu pracy i okresu rozliczeniowego i jak je oznaczać?
•    Kiedy i na jakich zasadach można kumulować dni wolne z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w jednym tygodniu czy miesiącu?
•    Kiedy można planować pracę w niedzielę i święto?
•    Jak prawidłowo planować dni wolne za pracę w niedzielę i święto w grafiku i jak prawidłowo je oznaczać?
•    Czym są dni harmonogramowo wolne od pracy i jak powinny być planowane i oznaczane w grafiku?
•    Jakie decyzje należy podjąć w związku z przypadającymi w 2020 i 2021 r. świętami?
•    Jakim pracownikom w 2020 i 2021 r. będzie trzeba udzielić dodatkowego dnia wolnego w związku ze świętami przypadającymi w sobotę, a którym taki dzień nie będzie się należał?
•    Jakich zasad trzeba przestrzegać wyznaczając w 2020 i 2021 r. dni wolne za święta przypadające w soboty?

Praca w godzinach nadliczbowych
•    W jakich okolicznościach pracodawca może polecać pracę nadliczbową?
•    Czy pracownik może się nie zgodzić na pracę nadliczbową?
•    Jakie okoliczności uprawniają pracownika do niewykonywania pracy w nadgodzinach?
•    Kiedy pracodawca nie może polecić pracownikowi pracy w nadgodzinach – różne okoliczności?
•    Czym jest pisemne, ustne i dorozumiane polecenie pracy w godzinach nadliczbowych?
•    Jakie zapisy dotyczące nadgodzin warto wprowadzić do przepisów wewnątrzzakładowych?
•    Kiedy mamy do czynienia z godzinami nadliczbowymi dobowymi w stosowanych systemach czasu pracy i okresach rozliczeniowych?
•    Jak ustalić godziny nadliczbowe średniotygodniowe w stosowanych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych?
•    Jak prawidłowo rekompensować pracę nadliczbową w zależności od rodzaju nadgodzin?
•    W jaki sposób oraz kiedy wypłacać normalne wynagrodzenie i dodatki za nadgodziny – najczęściej popełniane błędy?
•    Jak ustalić wysokość wynagrodzenia, a jak dodatku za nadgodziny – najczęściej popełniane błędy w ustalaniu i momencie wypłaty?
•    Jakie są rodzaje i wielkości limitów godzin nadliczbowych i od czego one zależą?
•    Kiedy, mimo wykonywania pracy po godzinach, nie powstają godziny nadliczbowe?
•    Jakie są terminy na wypłatę należności za nadgodziny w zależności od składnika, rodzaju nadgodzin i okresu rozliczeniowego?
•    Kiedy i na jakich zasadach można udzielić pracownikowi czasu wolnego od pracy?
•    Jak udzielać czasu wolnego na wniosku, a jak bez wniosku pracownika?
•    Kiedy oddanie czasu wolnego powoduje podwojenie kosztów nadgodzin i jest nieopłacalne?
•    Jak wypłacać wynagrodzenie przy oddawaniu czasu wolnego za nadgodziny – najczęściej popełniane wykroczenia?
•    Czy pierwszeństwo ma oddanie czasu wolnego czy wypłata dodatku za nadgodziny – kto o tym decyduje i czy pracownik ma na to jakiś wpływ?
•    Na co zwrócić szczególną uwagę rekompensując nadgodziny, w kontekście kontroli PIP?
•    Kiedy pracę nadliczbową należy zrekompensować w okresie rozliczeniowym, a kiedy można to zrobić nawet po jego zakończeniu?
•    Jakie są konsekwencje skorzystania przez pracownika ze zwolnienia lekarskiego w czasie wolnym udzielonym za pracę w nadgodzinach?
•    Jakim pracownikom nie należy się rekompensata za nadgodziny?
Praca w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
•    Czym jest dzień wolny wynikający z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (tzw. W5) i jak go planować w grafiku?
•    Kiedy pracodawca ma prawo wezwać pracownika w dniu wolnym W5 i czy pracownik może na takie wezwanie nie wyrazić zgody?
•    Jaki jest dodatkowy obowiązek dokumentacyjny pracodawcy związany z poleceniem pracy w dni wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, o którym pracodawcy najczęściej nie pamiętają?
•    Jakie okoliczności uprawniają pracownika do niezastosowania się do wezwania w dniu wolnym W5?
•    Jak prawidłowo zrekompensować pracę w dniu wolnym W5?
•    W jakim czasie i na jakich zasadach powinien być udzielony dzień wolny za wezwanie w dniu W5?
•    Dlaczego nieoddanie dnia wolnego za wezwanie w W5 stanowi wykroczenia?
•    Jakie działania pracodawca może podjąć, aby móc wypłacać rekompensatę pieniężna za wezwanie do pracy w dniu wolnym W5 i by nie stanowiło to wykroczenia?
•    Jak wypłacać wynagrodzenie w przypadku oddawania dnia wolnego za pracę w dniu wolnym W5, a jak w przypadku wypłaty rekompensaty pieniężnej?
•    Jakie obowiązki dokumentacyjne powinien zachować pracodawca w przypadku wezwania pracownika w dniu wolnym W5 oraz w przypadku rekompensowania tego wezwania?
•    Jak postąpić w przypadku, gdy pracownik nie wyraża zgody na udzielnie dnia wolnego za wezwanie w dniu wolnym W5?
•    Jakie są konsekwencje skorzystania przez pracownika ze zwolnienia lekarskiego w dniu wolnym udzielonym za wezwanie w dniu W5?
•    Kiedy dodatkową pracę w dniu wolnym W5 wliczamy do limitu nadgodzin?
Praca w niedziele i święta
•    Kiedy pracodawca ma prawo planować oraz polecać dodatkową pracę w niedziele i święta?
•    Czy można planować lub polecać pracę w każdą niedzielę oraz każde święto?
•    Jaka rekompensata należy się za planowaną, a jaka za dodatkową pracę w niedzielę lub święto? Kiedy i na jakich zasadach pracodawca może udzielić pracownikowi dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto?
•    Czy pracodawca może sam wyznaczyć dzień wolny za pracę w niedzielę lub święto, czy musi to zrobić w uzgodnieniu z pracownikiem?
•    Czy pracownik może odmówić odebrania dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto, żądając wypłaty dodatku z tego tytułu?
•    Kiedy pracodawca może nie oddać wolnego za wezwanie w niedzielę lub święto?
•    Jaki przysługuje dodatek za pracę w niedzielę lub święto niezrekompensowaną innym dniem wolnym?
•    Ile dodatków za wezwanie w niedzielę lub święto należy wypłacić?
•    Jakie są konsekwencje skorzystania przez pracownika ze zwolnienia lekarskiego w dniu wolnym udzielonym za wezwanie w niedzielę lub święto?
•    Kiedy dodatkową pracę w niedzielę lub święto wliczamy do limitu nadgodzin?

Czas pracy a czas usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy
•    Kiedy i w jaki sposób można planować urlop lub długie zwolnienie lekarskie w harmonogramie czasu pracy?
•    Jaki wpływ na czas pracy ma urlop wypoczynkowy i L4?
•    Jaki wpływ na czas pracy mają nieobecności w pracy?
•    Czy usprawiedliwiona nieobecność w pracy ma wpływ na liczbę godzin nadliczbowych dobowych lub tygodniowych?
•    Czy nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy ma wpływ na liczbę godzin nadliczbowych dobowych lub tygodniowych.
•    Jaki skutek ma nieobecność w pracy przypadająca w dniu wolnym za sobotę lub święto sobotnie?

Pracownicy zarządzający
•    Kim są pracownicy zarządzający, a kim kierownicy wyodrębnionych jednostek organizacyjnych?
•    Kiedy pracownikom zarządzającym oraz kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych należą się, a kiedy nie należą się dodatki za nadgodziny?
•    Czy pracownik zarządzający ma prawo do dnia wolnego za pracę w sobotę, niedzielę lub święto?
•    Jak prowadzić ewidencję czasu pracy pracowników zarządzających?

Dyżur
•    Kiedy pracodawca może polecać pracownikom dyżury?
•    Czy pracownik może odmówić pełnienia dyżuru?
•    Czym charakteryzuje się dyżur pod telefonem oraz dyżur w miejscu pracy?
•    Jaka rekompensata przysługuje pracownikowi w zamian za czas dyżuru w zależności od miejsca jego pełnienia oraz od wykonywanych podczas niego czynności?
•    Kiedy dyżur stanowi czas pracy i godziny nadliczbowe?
•    Kiedy za czas dyżuru pracownikowi należy się dzień wolny od pracy?
•    Jak zapewnić pracownikowi odpoczynki podczas dyżuru?
•    Czy dopuszczalne są dyżury całodobowe oraz weekendowe – z czego pracodawcy często nie zdają sobie sprawy?
•    Jaki jest dodatkowy obowiązek dokumentacyjny związany z polecaniem pracownikom dyżurów?

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
CZAS PRACY W PIGUŁCE DLA PRAKTYKÓW W 2022 ROKU – planowanie i rozliczanie w ujęciu praktycznym, harmonogramy czasu pracy i inne ważne zagadnienia – online 18 luty
 • Data szkolenia:

  18.02.2022| szkolenie online |

 • Cena : 490 zł + 23 % VAT od osoby 

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Dane zgłaszającego do faktury
Zwolnienie z podatku VAT pobierz wzór oświadczenia
Wysyłka faktury
Osoby zgłoszone na szkolenie
Osoba kontaktowa
Warunki uczestnictwa w szkoleniu CWPP (Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej)
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję