CZAS PRACY OD A DO Z- PRAKTYCZNE ASPEKTY PLANOWANIA I ROZLICZANIA – szkolenie online 10 październik

 • 10.10.2024| szkolenie online |

 • Czas szkolenia: 9.00 – 15.00 z przerwami

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

 • Wykładowca: Krzysztof Stucke – Biegły sądowy z zakresu prawa pracy

 • Cena : 490 zł + 23 % VAT od osoby 

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej.

Wykładowca – Krzysztof Stucke, Ekspert z dziedziny prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz ochrony danych osobowych. Prawnik. Absolwent wydziału prawa w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Od ponad 20 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym obszarem prawa pracy ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych oraz mediacji sądowych. Prowadzi własną kancelarię prawa pracy, doradza i świadczy pomoc prawną. Wieloletni inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przeprowadzał kontrole płatników w zakresie opłacania składek i rozliczania wypłaconych zasiłków. Posiada przygotowanie (uprawnienia) pedagogiczne. 2021- Laureat nagrody w akcji „Poprawmy prawo” organizowanej przez Prawo.pl/Lex. Od 2019 mediator sądowy wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej. Od 2019 biegły sądowy z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej. Od 2023- Seminarium doktorskie (prawo pracy)- Akademia Humanitas w Sosnowcu. Szkolił m.in. dla firm: Lufthansa Global Business Services, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Szpital Uniwersyteckiego w Krakowie, Boryszew HR Service, ZUS Opole, TVP O/Kraków, Politechnika Warszawska, Urząd Pracy we Wrocławiu, Volkswagen Poznań, Hotele Marriott., Browar Żywiec, Instytut Pamięci Narodowej, Departament Administracyjny Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwo Finansów, Urząd Miasta Kraków , Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie, Alior Bank Centrala, Muzeum Śląskie w Katowicach, KRUS Centrala. Wykładowca: Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Wyższej Szkoły „Humanitas” w Sosnowcu. Realizuje szkolenia z obszaru prawa pracy, ochrony danych osobowych (RODO), prawa administracyjnego i cywilnego, ubezpieczeń społecznych, mediacji sądowych oraz obsługi programów: Płatnik, Symfonia Kadry i Płace. Przeprowadza audyty z zakresu ochrony danych osobowych (RODO). Pełni funkcję IODO w kilku podmiotach gospodarczych.

Program opracował Krzysztof Stucke. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie obejmujące najistotniejsze aspekty planowania i rozliczania czasu pracy w aktualnym stanie prawnym. Szczególne miejsce w trakcie szkolenia zajmie tematyka zmian prawnych w zakresie czasu pracy wprowadzonych najnowszą nowelizacją oraz omówienie nowych wykładni urzędowych. Zastosowane formy warsztatowe i konwersatoryjne ułatwią uczestnikom zastosowanie zdobytych informacji w praktyce.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy w obszarze czasu pracy z uwagi na najnowsze zmiany prawne oraz doskonalenie umiejętności w zakresie m.in.: sporządzania poprawnych grafików czasu pracy, wyboru optymalnych rozwiązań prawnych pod kątem konkretnych potrzeb organizacji, wypełniania karty ewidencji czasu pracy, rozliczania nadgodzin pracy oraz pracy w dniach wolnych i innych nieobecności. Duża część szkolenia poświęcona zostanie praktycznym aspektom stosowania interpretacji Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Sądu Najwyższego, w tym zwłaszcza kwestiom związanym z rozbieżnościami interpretacyjnymi.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do pracodawców, kierowników, zastępców i specjalistów działów kadr i działów personalnych.

I. Czas pracy – przepisy prawn

II. Czas pracy – podstawowe pojęcia

 1. pozostawanie pracownika w dyspozycji pracodawcy
 2. wymiar czasu pracy
 3. praca zmianowa
 4. rozkład czasu pracy
 5. okresy rozliczeniowe

III. Doba pracownicza

 1. wyjaśnienie pojęcia ‘
 2. zagrożenia wynikające z niewłaściwego stosowania doby pracowniczej
 3. doba pracownicza w podstawowym i równoważnym systemie czasu prac
 4. powstawanie „sztucznych” nadgodzin

IV. Czas pracy pracowników niepełnoetatowych

 1. postanowienia o czasie pracy w umowach o pracę
 2. wyznaczanie limitu godzin w umowie dla niepełnoetatowca
 3. kiedy u niepełnoetatowca powstaną nadgodziny

V. Systemy i rozkłady czasu pracy

 1. wprowadzenie odpowiednich zapisów dotyczących systemów czasu pracy w przepisach wewnątrzzakładowych
 2. ruchomy system czasu pracy
 3.  równoważny system czasu pracy
 4.  przerywany system czasu pracy
 5. zadaniowy system czasu pracy
 6.  indywidualny rozkład czasu pracy
 7. system skróconego tygodnia pracy
 8. system pracy weekandowej

VI. Okresy odpoczynku

 1. prawo pracownika do odpoczynku
 2.  odpoczynek dobowy / odpoczynek tygodniowy
 3. „dyżur” a prawo do odpoczynku
 4. prawo do odpoczynku po „podróży służbowej”

VII. Praca w godzinach nadliczbowych

 1. kiedy pracownik wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych
 2. dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych
 3.  roczny limit godzin nadliczbowych (stanowisko PIP)
 4. dodatki do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
 5.  rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych
 6. prywatne wyjścia pracownika bez nadgodzin – zmiany od 23 sierpnia 2013 roku

VIII. Praca w niedziele i święta

 1. dopuszczalność pracy w niedziele i święta
 2.  ustalenie godzin pracy w niedziele
 3.  zakaz pracy w placówkach handlowych w święta

IX. Ewidencja czasu pracy

 1. obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy
 2. obowiązek prowadzenia list obecności
 3. elektroniczna ewidencja czasu pracy
 4. skutki braku ewidencji czasu pracy
 5. ewidencja czasu pracy dla umów cywilnoprawnych

X. Czas pracy pracownika niepełnosprawnego

 1. Norma 7 i 8 godzinna pracy
 2. Pora nocna i godziny nadliczbowe
 3. Wyjście prywatne osoby niepełnosprawnej

XI. Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy

 1. kiedy trzeba tworzyć harmonogramy czasu pracy
 2. na jaki okres muszą być tworzone harmonogramy
 3. jak i z jakim wyprzedzeniem ogłaszać harmonogram
 4. jakie kroki trzeba poczynić, aby móc zmieniać harmonogramy czasu pracy

XII. Rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej

 1. jak rozliczyć czas pracy w podróży służbowej?
 2. czy dojazd i powrót z podróży przypadającej poza godzinami pracy należy wliczyć do czasu pracy?
 3. ile godzin odpoczynku należy zapewnić pracownikowi po zakończonej podróży służbowej?
 4. kiedy powstaną nadgodziny w podróży służbowej i jak je zrekompensować?
 5. jak liczyć czas podróży zagranicznej w zależności od środka transportu?
 6. jak liczyć czas łącznej podróży służbowej połączonej z odbyciem podróży krajowej?

XIII. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów o czasie pracy

 1. Zakres odpowiedzialności – działania stanowiące wykroczenie.
 2. Osoby ponoszące odpowiedzialność.
 3. Środki prawne stosowane przez inspektora pracy w sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów o czasie pracy i zasady odwoływania się od nich.
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
CZAS PRACY OD A DO Z- PRAKTYCZNE ASPEKTY PLANOWANIA I ROZLICZANIA – szkolenie online 10 październik
 • Data szkolenia:

  10.10.2024| szkolenie online |

 • Cena : 490 zł + 23 % VAT od osoby 

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej.

Dane zgłaszającego do faktury
Zwolnienie z podatku VAT pobierz wzór oświadczenia
Wysyłka faktury
Osoby zgłoszone na szkolenie
Osoba kontaktowa
Warunki uczestnictwa w szkoleniu CWPP (Centrum Wiedzy Prawno-Podatkowej)
 • CWPP Al. Jerozolimskie 123a 02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79, 601 365 819
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję