Prawo Pracy w dobie epidemii – przepisy, procedury, problemy praktyczne z tarczy antykryzysowej – webinar 08.04.2020 09:00-12:00

 • start 08.04.2020r. webinarium 

 • Czas szkolenia: 09:00 – 12:00

 • Możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań wykładowcy.

  Maksymalna liczba uczestników: 25 osób

 • Wykładowca: Mec. Piotr Wojciechowski

 • Cena: 240 zł od osoby + VAT

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Szanowni Państwo,

W związku z zapowiedziami rządowymi o stworzeniu ustawy antykryzysowej związanej z koronawirusem, już dziś mogą zapisywać się Państwo na webinarium organizowane przez CWPP!

✅ Wystarczy dostęp do internetu aby móc dołączyć do grupy szkoleniowej online na żywo. Szkolenie będzie umożliwiało Państwu aktywny udział, dyskusje, zadawanie pytań.

Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo w wersji elektronicznej.

✅ Cena szkolenia online jest znacznie niższa od szkoleń z oferty stacjonarnej.

✅ Wszystkie informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail.

Wykładowca:

Mec. Piotr Wojciechowski – Adwokat specjalizujący się w prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy.

W latach 1998 – 2001 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych zajmował się sporządzaniem opinii prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa pracy, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi tworzonymi na potrzeby kolejno wybieranych rządów, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej działającej przy Ministrze Pracy, oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zajmującej się tworzeniem nowego ustawodawstwa pracy. Z tego okresu pochodzą pierwsze publikacje dotyczące transferu przedsiębiorstw, prawa urlopowego, czasu pracy czy zakazu konkurencji w stosunkach pracy.

W latach 2001 -2008 pracownik Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, w latach 2004 – 2008 na stanowisku wicedyrektora Departamentu. W 2006 r. złożył egzamin państwowy i otrzymał uprawnienia inspektora pracy. W ramach działań Departamentu czynnie włączony we wszystkie jego prace, o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, współpracy międzynarodowej, oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy na terenie kraju. W okresie merytorycznego kierowania pracami Departamentu Prawnego odpowiedzialny za wskazywanie kierunków interpretacyjnych przepisów prawa pracy stosowanych przez inspektorów pracy. W okresie pracy w Departamencie zaangażowany w działalność dydaktyczną prowadzoną przez Ośrodek Szkoleniowy Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Wykłady, których słuchaczami byli inspektorzy pracy prowadzone były w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym w szczególności czasu pracy. Autor monografii: „Czas pracy – komentarz dla praktyków” wydany przez ODDK w 2011 r., oraz Komentarza do Kodeksu pracy dla Menedżerów HR w zakresie stosowania przepisów o czasie pracy, wydany przez ODDK Gdańsk w 2014 r.

Wykładowca prawa pracy na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Program opracował Mec. Piotr Wojciechowski . Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

W czasie webinarium słuchacze poznają cała kafeterię możliwości przewidzianych w Kodeksie pracy, co ułatwi podejmowanie niejednokrotnie trudnych decyzji i dokonywanie właściwych wyborów.
Webinarium uwzględniać będzie nowe regulacje związane ze stanem epidemii ogłoszonym w naszym kraju.
I. Przepisy i problemy praktyczne a tarcza antykryzysowa
 •  Wynagrodzenie za okres niewykonywania pracy,
 • Badania lekarskie w dobie COVID-19,
 • Czas pracy w czasach koronawirusa,
 • Urlopy wypoczynkowe, rodzicielskie i inne okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 •  Kwarantanna – zasady postępowania,
 • Rozwiązywanie umów o pracę – zasady postępowania,
 • Przestój ekonomiczny lub obniżenie wymiaru czasu pracy z „tarczy antykryzysowej” – zasady stosowania

II. Studium przypadków – case study

 • Zasady odsuwania pracownika od wykonywanej pracy,
 • Udzielanie urlopu w praktyce,
 • Tajniki pracy zdalnej: zasady, zalecenia, wzory,
 • BHP – o czym trzeba pamiętać?

III. Pytania i odpowiedzi Uczestników

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  start 08.04.2020r. webinarium 

 • Cena: 240 zł od osoby + VAT

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję