Czas Pracy dla praktyków w 2020 roku – rozliczanie z uwzględnieniem zmian w dokumentacji kadrowej – termin 20 stycznia

 • 20.01.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Monika Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy 

 • Cena: 640 zł od osoby

  Cena promocyjna: 590 zł od osoby przy zgłoszeniu do 20 grudnia 2019

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Monika Frączek – Prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

Program opracowała Monika Frączek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autorów.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. 1. Zasady poprawnego opracowywania rozkładów (harmonogramów) czasu pracy poszczególnych pracowników, w tym:
  • problematyka ewentualnego nanoszenia poprawek na harmonogramy (wykładnia MRPiPS oraz PIP),
  • propozycje praktycznych postanowień w tej kwestii do wprowadzenia w Regulaminie pracy,
  • konieczność zaznaczania w ewidencji czasu pracy godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy,

  2. Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych oraz konieczność przechowywania dokumentów z tym związanych (przykład przydatnych postanowień w Regulaminie pracy),

  3. Zasady rekompensowania pracownikom pracy w godzinach nadliczbowych dobowych, w szczególności:

  • uprawnienie pracodawcy do wyboru formy rekompensaty (dodatek do wynagrodzenia czy czas wolny),
  • poprawne rekompensowanie pracy nadliczbowej dobowej czasem wolnym, w tym zasady przyjmowania od pracowników wniosków o czas wolny,
  • zasady przechowywania wniosków pracowników o czas wolny,

  4. Praca w niedziele, święta i inne dni wolne, w szczególności:

  • zasady oddawania pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w dniu pierwotnie wolnym,
  • termin na oddanie dnia wolnego,
  • konieczność zaznaczania w ewidencji czasu pracy rodzaju dnia wolnego (zaplanowanego oraz takiego, na który polecona została praca),

  5. Skutki nieoddania pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w dniu pierwotnie wolnym, w tym:

  • obowiązek finansowej rekompensaty takiej pracy,
  • ryzyko mandatu ze strony Państwowej Inspekcji Pracy w razie nieoddania dnia wolnego w zamian za pracę w dniu, który był zaplanowany jako wolny z tytułu pracy w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy,
  • przechowywanie dokumentów związanych z uzgodnieniem z pracownikiem terminu udzielenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za wykonywanie pracy w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,

  6. Dokumenty związane ze stosowaniem zadaniowego czasu pracy (co się gromadzi w przypadku takiego systemu czasu pracy w zbiorze dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy),

  7. Dokumentowanie pracy w porze nocnej oraz zasady jej rekompensaty,

  8. Czas pracy kadry kierowniczej – odrębności w porównaniu z innymi pracownikami, bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego w tej kwestii,

  • dokumenty, które mogą albo powinni zbierać kierownicy,

  9. Podróż służbowa, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz dyżur – wpływ tych okresów niewykonywania pracy na czas pracy pracownika, w tym zasady dokumentowania:

  • wyjazdów służbowych,
  • udziału w szkoleniu, zajęć w szkole czy na kursie,
  • liczby godzin dyżuru oraz godzin jego rozpoczęcia i zakończenia, ze wskazaniem miejsca jego pełnienia,

  10. Pozostałe kwestie związane z prawidłowym prowadzeniem dokumentów dotyczących ewidencji czasu pracy pracownika, w szczególności:

  • zasady wydawania kopii dokumentów związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy,
  • czas i warunki przechowywania dokumentów dotyczących ewidencji czasu pracy pracowników,
  • zasady postępowania z listami obecności oraz harmonogramami czasu pracy po zakończeniu miesiąca (okresu rozliczeniowego).

 

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  20.01.2020 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Cena: 640 zł od osoby

  Cena promocyjna: 590 zł od osoby przy zgłoszeniu do 20 grudnia 2019

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję