Prawo Pracy w pigułce – najnowsze zmiany w przepisach oraz problemy bieżące – termin 7 sierpnia

 • 07.08.2020  | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Monika Frączek- Prawnik

 • Cena: 499zł od osoby  640 zł od osoby,

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZACHOWANIA REŻIMU SANITARNEGO PODCZAS SZKOLEŃ STACJONARNYCH

Szanowni Państwo,

dbając o Państwa bezpieczeństwo podczas szkoleń stacjonarnych organizowanych przez CWPP, wraz z zarządcą budynku i Centrum Konferencyjnym przygotowane zostały następujące rozwiązania w celu minimalizacji ryzyka zarażenia SARS-COV-2.

I. Bezpieczeństwo w salach szkoleniowych oraz na powierzchniach wspólnych

 • Zapewniamy odległości na sali szkoleniowej wynoszące min. 1,5m między Uczestnikami, Wykładowcą, Organizatorem;
 • Wszystkie powierzchnie użytkowane w ciągu dnia są regularnie dezynfekowane (klamki, poręcze, blaty, stoliki etc.),
 • Regularna wymiana powietrza we wszystkich pomieszczeniach,
 • Obsługa będzie używać jednorazowych rękawiczek oraz korzystać z maseczek lub przyłbic,
 • Cały serwis kawowy jest dokładnie czyszczony mechanicznie oraz wyparzany w wysokich temperaturach,
 • Dozowniki z płynami do dezynfekcji będą wystawione w miejscach ogólnodostępnych,
 • Zwiększona została częstotliwość dezynfekcji toalet,
 • W widocznych miejscach zostały wywieszone niezbędne informacje, instrukcje używania i zdejmowania rękawiczek oraz maseczek,

II. Bezpieczeństwo poza szkoleniami i konferencjami:

 • wszystkie sale zarówno przed i po konferencjach są dokładnie dezynfekowane,
 • w porach nocnych Centrum Konferencyjne będzie poddawane działaniom lamp UV oraz regularnie ozonowane (dzięki czemu niemal 100 % bakterii będzie neutralizowane),
 • wszystkie sprzęty na powierzchniach wspólnych są dokładnie czyszczone i dezynfekowane.

III. Bezpieczeństwo podczas przerw kawowych:

 • w dalszym ciągu korzystanie z przerw kawowych jest nielimitowane oraz dostępne przez cały okres szkolenia,
 • w trakcie przerw kawowych będzie dostępna dla Państwa nasza obsługa, która będzie na bieżąco realizować Państwa zamówienia,

IV. Bezpieczeństwo podczas lunchu:

 • w dalszym ciągu lunch będzie serwowany w postaci bufetu szwedzkiego z możliwością wyboru mięs, dań wegetariańskich oraz dodatków,
 • wydawaniem lunchu zajmie się obsługa centrum konferencyjnego, która przyjmie zamówienia oraz wyda go bezpośrednio wszystkim uczestnikom,
 • liczba miejsc przy stolikach będzie przystosowana do obowiązujących standardów.

Wykładowca:

Monika Frączek – Prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

Program opracowała Monika Frączek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Problematyka warunków wykonywania pracy, w szczególności:
  • czy są jakieś ograniczenia w zmienianiu warunków zatrudnienia na mocy porozumienia stron? Czy można wysłać porozumienie e-mailem?
  • czy można na 3 miesiące w roku kalendarzowym zmienić miejsce pracy bez wypowiedzenia zamieniającego?
  • czy wypowiedzenie zmieniające wymaga podania kryteriów doboru do takiego wypowiedzenia?
  • jakie są warunki poprawnego wypowiedzenia zmieniającego, czy trzeba je podpisać odręcznie, pouczać o prawie do odwołania się do sadu pracy i podawać adres sądu pracy?
  • czy jeżeli pracownik nie przyjmie wypowiedzenia zmieniającego, to wypłaca mu się odprawę, czy nie?
  • Zmiany dotyczące umów o zakazie konkurencji – aspekty praktyczne
  • Obniżenie wymiaru czasu pracy oraz objęcie pracownika przestojem ekonomicznym – nowe możliwości oraz rozwiązania w praktyce
  • Wsparcie z FGŚP dla podmiotów, które nie objęły pracowników przestojem ani obniżeniem wymiaru czasu pracy
  • Odprawy i inne świadczenia z ZFŚS wynikające ze zmian w tarczy antykryzysowej 4.0

  2. Problematyka pracy zdalnej – jakie są zasady polecenia pracy zdalnej? w tym:

  • w jakich przypadkach nie można polecić pracy zdalnej?
  • jak weryfikuje się spełnienie przez pracownika przesłanek do wykonywania pracy zdalnej?
  • czy pracownik może świadczyć pracę zdalną w trakcie kwarantanny?
  • czy w każdej chwili można odwołać pracę zdalną?
  • Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy zdalnej?
  • Jakie warunki pracodawca musi zapewnić w trakcie pracy zdalnej?
  • Czy praca zdalna wpływa na czas pracy pracownika?
  • Czy praca zdalna wpływa na zasady rekompensowania dodatkowej pracy?
  • W jaki sposób można sprawować nadzór nad pracą zdalną pracownika, w tym bez naruszenia jego prawa do prywatności?
  • Jakie są uprawnienia kierownika w trakcie pracy zdalnej?
  • Czy się różni praca zdalna od telepracy i czy po epidemii można będzie dalej pracować w ramach telepracy?

  3. Problematyka dotycząca udzielania urlopu wypoczynkowego, w tym:

  • jakie są nowe zasady udzielania urlopów zaległych i bieżących zgodnie z postanowieniami Tarczy 4.0?
  • jak się ustala wymiar urlopu wypoczynkowego, gdy ktoś mienia wymiar etatu w trakcie roku kalendarzowego?
  • czy można przejść do pracy z urlopem od poprzedniego pracodawcy?
  • jak się udziela urlopu wypoczynkowego w razie równoległego zatrudnienia?
  • czy na wniosek pracownika można mu udzielić urlopu na godziny?
  • czy są pracownicy, który mogą wymusić urlop wypoczynkowy w wybranym terminie?
  • czy można odmówić urlopu na żądanie i w jakich przypadkach?
  • czy pracownik może skorzystać z urlopu na żądanie w ciągu dnia pracy?
  • czy się da skutecznie odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?
  • co może zrobić pracownik, gdy pracodawca „przeszkadza” mu na urlopie?
  • na jakich zasadach udziela się przesuniętych urlopów wypoczynkowych?
  • jak się udziela dodatkowego urlopu wypoczynkowego np. pracownikom niepełnosprawnym?
  • jak wyliczyć proporcję z urlopu wypoczynkowego pracownika niepełnosprawnego i kiedy trzeba to zrobić, a kiedy jest to zabronione?
  • gdzie się zbiera dokumenty dotyczące urlopów wypoczynkowych?

  4. Problematyka dotycząca badań profilaktycznych pracowników oraz ocena stanu zdrowia pracownika w aspekcie Ochrony Danych Osobowych:

  • weryfikacja stanu zdrowia pracownika – zasady postępowania
  • jak poprawnie wypełnić skierowanie na badania?
  • kiedy upływa termin wypisania skierowania na zawieszone badania okresowe?
  • jak długo jest ważne skierowanie na badania?
  • jak długo jest ważne orzeczenie o zdolności do pracy wydane przez innego lekarza niż lekarz medycyny pracy?
  • jak zbierać dokumenty związane z badaniami lekarskimi przechowywane w aktach osobowych (kopie czy oryginały)?
  • czy można udzielić urlopu wypoczynkowego bez badań kontrolnych?
  • czy pracownik może zrobić badania będąc na urlopie wypoczynkowym?

  5. Praktyczne zagadnienia związane z ustaniem zatrudnienia, w szczególności:

  • czy można zwolnić mailem albo sms-em, jakie będą tego skutki?
  • od kiedy biegnie okres wypowiedzenia, w tym gdy zwolnienie zostało wysłane e-mailem?
  • na jakich zasadach udziela się urlopu wypoczynkowego oraz zwalnia się z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, najnowszy wyrok Sądu Najwyższego o zwalnianiu z obowiązku świadczenia pracy?
  • czy dni na poszukiwanie pracy przepadają, gdy nie zostaną wykorzystane?
  • w jakich przypadkach przepadnie pracodawcy termin na zwolnienie dyscyplinarne?
  • kiedy mamy do czynienia ze zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracowników?
  • co może być kryterium doboru pracownika do zwolnienia oraz jak i kiedy te kryteria trzeba podawać pracownikowi?
  • jakie są kryteria doboru do planowanych zwolnień w urzędach?
  • w jakim terminie musi być wydane świadectwo pracy? jakie są skutki opóźnienia?
  • kiedy można wysłać świadectwo pocztą, a kiedy e-mailem?
  • jak opisać pracownika w świadectwie pracy?
  • jak się opisuje rozwiązanie stosunku pracy?
  • co trzeba napisać w świadectwie pracy na temat urlopu wypoczynkowego?
  • jak się wydaje świadectwo pracy w wyniku sprostowania?
  • jak się wydaje kopię świadectwa pracy?
  • jak prawidłowo napisać pouczenie w świadectwie pracy,
  • jak i kiedy wypisać informacje na żądanie pracownika/byłego pracownika?
  • jakie dodatkowe informacje wpisuje się w związku z tarczą antykryzysową?

  6. Praktyczne zagadnienia dotyczące pracowników chronionych przed wypowiedzeniem:

  • jak wygląda ochrona przed zwolnieniem w obecnym stanie prawnym?
  • czy można zwolnić pracownika od razu po powrocie ze zwolnienia lekarskiego?
  • czy można zwolnić za nieinformowanie o niezdolności do pracy?
  • na jakich zasadach przysługuje ochrona przedemerytalna?
  • za co można zwolnić pracownika, któremu ochrona przedemerytalna się skończy?
  • w jakich przypadkach należy wypłacić odprawę emerytalną, jeżeli poprzedni pracodawca już ją zapłacił zgodnie z najnowszy orzecznictwem sądów pracy?
  • na czym polega ochrona pracownic w ciąży i kiedy umowa uległ przedłużeniu do dni porodu, a kiedy nie?

  7. Praktycznie kwestie dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym:

  • jakie dokumenty dotychczas nie gromadzone w aktach zbiera się w części B akt osobowych zgodnie z najnowszą wykładnią?
  • jak się nakłada kary porządkowe i jak się zbiera dokumenty dotyczące kar w części D akt osobowych i na jakich zasadach się je usuwa, zgodnie z najnowszą wykładnią MRPiPS, jakie dokumenty zbiera się razem z ewidencją czasu pracy?
  • jakie dokumenty przechowuje się poza dokumentacją pracowniczą?
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  07.08.2020  | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa |

 • Cena: 499zł od osoby  640 zł od osoby,

  Nasze usługi są zwolnione z podatku VAT.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję