PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH i SKŁADEK ZUS OD ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH W 2018r.+1 OSOBA GRATIS! termin 11 październik

PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH i SKŁADEK ZUS OD ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH W 2018r.+1 OSOBA GRATIS! termin 11 październik

 • 11.10.2018 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Przemysław Jeżek – Specjalista ds. podatków, prawa pracy, ZUS

 • Cena promocyjna: 790 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

 

Wykładowca:

Przemysław Jeżek – Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku”. Aktualnie jest autorem publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”. Wykładowca na wyższej uczelni w Katowicach. Trener z wieloletnim doświadczeniem.

Program opracował Przemysław Jeżek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych rozwiązań w zakresie stosowania przepisów dotyczących rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń pracowniczych na tle najnowszych wyjaśnień, interpretacji ZUS, US, Ministra Finansów. 

Stosowanie kwoty wolnej i kosztów uzyskania przychodu w 2018 r.

 1. zasady stosowania przez pracodawców kwoty zmniejszającej podatek
 2. wspólne opodatkowanie małżonków a kwota wolna
 3. termin złożenia oświadczenia PIT-2
 4. bezpłatny dowóz do pracy a podwyższone koszty uzyskania
 5. miejsce wykonywania pracy jako teren kilku województw
 6. oddelegowanie pracownika bez podwyższonych kosztów
 7. praca na podstawie kilku stosunków pracy a koszty uzyskania
 8. przychód niższy od wysokości kosztów uzyskania
 9. nie przepracowanie ani jednego dnia: koszty i ulga
 10. wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia a kup i ulgi

Zaliczka na podatek i składki ZUS od świadczeń pracowniczych w 2018 r.

Finansowanych ze środków obrotowych – Na bazie aktualnych wyjaśnień

Nowy katalog twórców uprawnionych z tytułu praw autorskich do 50% kosztów uzyskania przychodów

 1. zmiany od 19 lipca 2018 r.
 1. nowe stanowisko KIS z 2018 r. dot. zasad stosowania 50% kup
 2. rozliczenie składek i zaliczki na podatek dochodowy pracownika wykonującego prace twórcze na liście płac

Rozliczanie świadczeń osób przebywających w podróży

 1. dojazd do dworca na lotnisko w obrębie miejsca zamieszkania a przychód
 2. faktura VAT i brak informacji o posiłku (śniadanie w cenie noclegu)
 • niemożność skorzystania ze śniadania a obniżenie diety
 • zwrot pracownikowi kosztów wyżywienia przekraczające wysokość diet w podróży krajowej i zagranicznej
 • wyroku NSA z dnia 26 kwietnia 2018 r.
 • rozliczenie składkowo – podatkowe finansowanych posiłków
 • posiłki w ramach spotkań służbowych, szkoleń, zapewnianych przez kontrahentów, przelot samolotem
 • wydatki za posiłki zwracane pracownikom mobilnym nocującym poza miejscem zamieszkania
 • stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej z kwietnia 2018 r.

jak zwolnić z opodatkowania i oskładkowania finansowanych pracownikowi noclegów

 • najnowsze wyjaśnienia KIS a wyroki sądów
 • składkowo – podatkowe rozliczenie noclegów na liście płac

ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży

 • jak ustalić wysokość ekwiwalentu
 • pomniejszanie ekwiwalentu za czas niezdolności do pracy

stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej z lipca 2018 r.

 • finansowanie przez pracodawców dojazdu do pracy pracowników
 • pracownicze karty na posiłki
 • składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi w okresie:
 • pobierania świadczeń chorobowych
 • urlopu wychowawczego, macierzyńskiego, bezpłatnego
 • korzyści materialne wynikające z przepisów wewnątrzzakładowych:
 • finansowanie przez pracodawców pakietów medycznych, składek na ubezpieczenia grupowe, programy kafeteryjne
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownikastanowisko ZUS z kwietnia 2018 r.
 • bez składek i podatku wraz z wyżywieniem

Świadczenia finansowane z ZFŚS i funduszy Związków Zawodowych

 • dla pracowników, emerytów i rencistów po zmianach od 01 stycznia 2018 roku
 • świadczenia pieniężne i rzeczowe przekazywane osobom uprawnionym w ramach funduszu a przychód podatkowy:
 • paczki, bony towarowe, karty przedpłacone, bilety, karnety
 • częściowe finansowanie świadczeń z ZFŚS i środków obrotowych
 • świadczenia finansowane przez zakładowe organizacje związkowe
 • co z podatkiem ?
 • świadczenia dla członków rodzin uprawnionych a przychód podatkowy
 • świadczenia dla pracownika wypłacone lub przekazane po ustaniu zatrudnienia
 • świadczenia dla rodzin zmarłego pracownika/emeryta lub rencisty z ZFŚS lub innych źródeł
 • świadczenia kwalifikowane jako zapomogi a zwolnienie z opodatkowania
 • zwolnienie z opodatkowania działalności w postaci tzw. imprez masowych na bazie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 08 lipca 2014 r.
  • udział osób uprawnionych w organizowanych wycieczkach w tym integracyjnych, piknikach itp.
 • umożliwienia pracownikom korzystania z pływalni i hali sportowej, sali gimnastycznej 
 • zaproszenie osób uprawnionych do kina, teatru
 • organizacja dnia dziecka, mikołajek
 • członkowie rodzin uczestniczących w wycieczce
 • udział emerytów i rencistów byłych pracowników w imprezach a przychód podatkowy

stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej z maja 2018 r.

 • świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych finansowanych z funduszu socjalnego i innych źródeł
 • świadczenia dla dzieci i młodzieży do lat 18
 • wypoczynek zorganizowany przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie
 • pojęcie „dopłaty” do wypoczynku
 • dofinansowanie półkolonii, wycieczek szkolnych, zielonych szkół
 • moment ukończenia przez dziecko 18 roku życia a zwolnienie podatkowe
 • które zapomogi korzystają ze zwolnienia z opodatkowania (zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, śmierć, długotrwała choroba)
 • źródła finansowania zapomóg a zwolnienie z opodatkowania
 • zwiększenie limitu zwolnień dla emerytów i rencistów
 • możliwość łączenia dwóch limitów dla emerytów i rencistów

Nagrody, upominki, darowizny

 1. udział pracowników i zleceniobiorców w organizowanych konkursach
 2. nagrody wydawane w konkursach organizowanych w ramach akcji promocyjnych
 3. opodatkowanie i oskładkowanie nagród
 4. upominki dla pracowników w związku z jubileuszem firmy
 5. prezenty dla pracowników odchodzących na emeryturę
 6. darowizna przekazana pracownikowi

Polecamy:

Podczas szkolenia będzie możliwość zakupu książki Pana Przemysława Jeżka. Dla uczestników szkolenia przewidziany jest dodatkowy rabat na publikację.

Wyjątkowe kompendium wiedzy zawierające liczne, praktyczne przykłady rozliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych (wraz ze świadczeniami chorobowymi) opracowane na bazie najnowszych wyjaśnień Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i licznych wyroków sądowych. Na 999 stronach, przejrzyście opracowanego vademecum, znajdziecie Państwo zarówno niezbędną wiedzę, obejmującą aktualny stan prawny, jak również wynikające z niego praktyczne zastosowania, obliczenia i wzory. Zostały one opracowane w oparciu o zapytania specjalistów ds. kadrowo-płacowych zatrudnionych w przedsiębiorstwach na terenie całego kraju, zmagających się z rozbudowaną, czasami niezwykle skomplikowaną i złożoną wiedzą, obejmującą szeroko rozumiane zagadnienia rozliczania wynagrodzeń pracowniczych.

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  11.10.2018 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Cena promocyjna: 790 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję