PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH i SKŁADKI ZUS OD ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH W 2018r. – na bazie najnowszych wyjaśnień MF, KIS, ZUS oraz wyrokach sądów+1 OSOBA GRATIS!

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH i SKŁADKI ZUS OD ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH W 2018r. – na bazie najnowszych wyjaśnień MF, KIS, ZUS oraz wyrokach sądów+1 OSOBA GRATIS!

 • 15.06.2018 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Przemysław Jeżek – Specjalista ds. podatków, prawa pracy, ZUS

 • Cena promocyjna: 790 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Przemysław Jeżek – Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku”. Aktualnie jest autorem publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”. Wykładowca na wyższej uczelni w Katowicach. Trener z wieloletnim doświadczeniem.

Program opracował Przemysław Jeżek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych rozwiązań w zakresie stosowania przepisów dotyczących rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń pracowniczych na tle najnowszych wyjaśnień, interpretacji ZUS, US, Ministra Finansów 

Podatek i składki od świadczeń pracowniczych w 2018 r. finansowanych ze środków obrotowych.

 1. zmiana stanowiska Ministerstwa Finansów w sprawie zwolnienia z opodatkowania dojazdów na posiedzenia Członków rad nadzorczych
 2. jak kwalifikować podróż w celach zwolnienia z opodatkowania i oskładkowania
 3. rozliczanie świadczeń osób przebywających w podróży
 • dojazd do dworca na lotnisko w obrębie miejsca zamieszkania a przychód
 • faktura VAT i brak informacji o posiłku (śniadanie w cenie noclegu)
 • niemożność skorzystania ze śniadania a obniżenie diety
 • zwrot pracownikowi kosztów wyżywienia przekraczające wysokość diet w podróży krajowej i zagranicznej
 • posiłki w ramach spotkań służbowych, szkoleń, zapewnianych przez kontrahentów, przelot samolotem
 1. nagrody dla pracowników za udział w konkursach
 2. jak zwolnić z opodatkowania i oskładkowania finansowanych pracownikowi noclegów
 3. najnowsze wyjaśnienia KIS
 4. ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży
 • jak ustalić wysokość ekwiwalentu
 • pomniejszanie ekwiwalentu za czas niezdolności do pracy
 1. finansowanie przez pracodawców dojazdu do pracy pracowników
 2. pracownicze karty na posiłki
 3. składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi w okresie:
 • pobierania świadczeń chorobowych
 • urlopu wychowawczego, macierzyńskiego, bezpłatnego
 1. korzyści materialne wynikające z przepisów wewnątrzzakładowych:
 • finansowanie przez pracodawców pakietów medycznych, składek na ubezpieczenia grupowe, programy kafeteryjne

Świadczenia finansowane z ZFŚS i funduszy Związków Zawodowych

 1. dla pracowników, emerytów i rencistów po zmianach od 01 stycznia 2018 roku
 2. świadczenia pieniężne i rzeczowe przekazywane osobom uprawnionym w ramach funduszu a przychód podatkowy:
 3. paczki, bony towarowe, karty przedpłacone, bilety, karnety
 4. częściowe finansowanie świadczeń z ZFŚS i środków obrotowych
 5. świadczenia finansowane przez zakładowe organizacje związkowe
 6. co z podatkiem ?
 7. świadczenia dla członków rodzin uprawnionych a przychód podatkowy
 8. świadczenia dla pracownika wypłacone lub przekazane po ustaniu zatrudnienia
 9. świadczenia dla rodzin zmarłego pracownika/emeryta lub rencisty z ZFŚS lub innych źródeł
 10. świadczenia kwalifikowane jako zapomogi a zwolnienie z opodatkowania
 11. zwolnienie z opodatkowania działalności w postaci tzw. imprez masowych na bazie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 08 lipca 2014 r.
 • udział osób uprawnionych w organizowanych wycieczkach w tym integracyjnych, piknikach itp.
 • umożliwienia pracownikom korzystania z pływalni i hali sportowej, sali gimnastycznej
 • zaproszenie osób uprawnionych do kina, teatru
 • organizacja dnia dziecka, mikołajek
 • członkowie rodzin uczestniczących w wycieczce
 • udział emerytów i rencistów byłych pracowników w imprezach a przychód podatkowy
 1. świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych finansowanych z funduszu socjalnego i innych źródeł
 2. świadczenia dla dzieci i młodzieży do lat 18
 1. wypoczynek zorganizowany przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie
 2. pojęcie „dopłaty” do wypoczynku
 3. dofinansowanie półkolonii, wycieczek szkolnych, zielonych szkół
 4. moment ukończenia przez dziecko 18 roku życia a zwolnienie podatkowe
 1. które zapomogi korzystają ze zwolnienia z opodatkowania (zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, śmierć, długotrwała choroba)
 2. źródła finansowania zapomóg a zwolnienie z opodatkowania
 3. zwiększenie limitu zwolnień dla emerytów i rencistów
 4. możliwość łączenia dwóch limitów dla emerytów i rencistów

Nagrody, upominki, darowizny

 1. udział pracowników i zleceniobiorców w organizowanych konkursach
 2. nagrody wydawane w konkursach organizowanych w ramach akcji promocyjnych
 3. opodatkowanie i oskładkowanie nagród
 4. upominki dla pracowników w związku z jubileuszem firmy
 5. prezenty dla pracowników odchodzących na emeryturę
 6. darowizna przekazana pracownikowi

Samochód służbowy do celów prywatnych i prywatny do celów służbowych:

 • aspekt składkowo – podatkowy
 1. jak ustalić wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia dla pracownika
 2. jak ustalić wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia zleceniobiorcy
 3. jak pomniejszyć ryczałt za dni nieobecności pracownika w pracy
 4. czy zakupione paliwo przez pracodawcę wchodzi do wysokości miesięcznego limitu
 5. jak ustalić przychód w przypadku wypłaty wynagrodzenia w następnym miesiącu
 6. podstawy prawne wypłaty ryczałtu
 7. czy pracownik musi być właścicielem pojazdu aby mógł otrzymać ryczałt
 8. ograniczenie stawek za kilometr
 9. w jakiej wysokości wypłacić ryczałt dla niepełnoetatowca
 10. jak pomniejszyć ryczałt za nieobecności w pracy
 11. czy jest wymóg badań lekarskich

Polecamy:

Podczas szkolenia będzie możliwość zakupu książki Pana Przemysława Jeżka.

Wyjątkowe kompendium wiedzy zawierające liczne, praktyczne przykłady rozliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych (wraz ze świadczeniami chorobowymi) opracowane na bazie najnowszych wyjaśnień Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i licznych wyroków sądowych. Na 999 stronach, przejrzyście opracowanego vademecum, znajdziecie Państwo zarówno niezbędną wiedzę, obejmującą aktualny stan prawny, jak również wynikające z niego praktyczne zastosowania, obliczenia i wzory. Zostały one opracowane w oparciu o zapytania specjalistów ds. kadrowo-płacowych zatrudnionych w przedsiębiorstwach na terenie całego kraju, zmagających się z rozbudowaną, czasami niezwykle skomplikowaną i złożoną wiedzą, obejmującą szeroko rozumiane zagadnienia rozliczania wynagrodzeń pracowniczych.

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  15.06.2018 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Cena promocyjna: 790 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję