Zmiany w prowadzeniu Dokumentacji Pracowniczej od 01 stycznia 2019 r. w kontekście obowiązywania przepisów rozporządzenia RODO. Obowiązki związane z upływem limitu umów na czas określony – termin 22 listopada

Zmiany w prowadzeniu Dokumentacji Pracowniczej od 01 stycznia 2019 r. w kontekście obowiązywania przepisów rozporządzenia RODO. Obowiązki związane z upływem limitu umów na czas określony – termin 22 listopada

 • 22.11.2018 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Przemysław Jeżek – Specjalista ds. podatków, prawa pracy, ZUS

 • Cena: 590 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  540 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  490zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Przemysław Jeżek – Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku”. Aktualnie jest autorem publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”. Wykładowca na wyższej uczelni w Katowicach. Trener z wieloletnim doświadczeniem.

Program opracował Przemysław Jeżek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 10.01.2018 r. w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją obowiązujących od 01 stycznia 2019 r. wraz z problematyką związaną z wprowadzeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które wymusza zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych.

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób praktycznych zagadnień ochrony danych osobowych na tle zmian wynikających z unijnego rozporządzenia i planowanych zmian przepisów Kodeksu pracy i innych ustaw i rozporządzeń oraz ZFŚS.

 PROGRAM SZKOLENIA

 I. Nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej – zmiany od 01 stycznia 2019 r.

1) Zmiany w prowadzeniu akt osobowych i dokumentacji pracowniczej na bazie projektu zmian rozporządzenia MRPiPS w sprawie dokumentacji pracowniczej

 Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej

a) akta osobowe prowadzone w 4 częściach (A B C D)

b) możliwość przechowywania dokumentów w innym porządku niż chronologicznym

c) poszerzenie wykazu dokumentów przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych (skierowania na badania, wnioski urlopowe)

d) co obejmuje dokumentacja pracownicza w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (szczegółowy katalog dokumentacji obowiązujący od 01 stycznia 2019 r.

e) okres wdrożenia przez pracodawców zmian wynikających z przepisów

Doręczanie informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej

a) zasady doręczania zawiadomienia o odbiorze dokumentacji pracowniczej

b) warunki niemożności odbioru zawiadomienia

c) wydanie dokumentacji pracowniczej również dla osób upoważnionych

d) zasady odbioru dokumentacji pracowniczej

Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej

a) dokumentacja przechowywana w postaci papierowej i elektronicznej

b) wniosek i termin na wydanie dokumentacji

c) wniosek w aktach osobowych

 2) Zmiany przepisów ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

Nowe obowiązki pracodawcy od 01 stycznia 2019 r. – zmiany w ustawie Kodeks Pracy 

a) prowadzenie dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej

b) zmiana formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej

c) odróżnienie „formy elektronicznej” od „postaci elektronicznej” dokumentu

d) nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej

e) nowe obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy

f) obowiązki pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji

g) ponowne zatrudnienie pracownika a dokumentacja pracownicza

h) obowiązek niszczenia dokumentacji pracowniczej

i) obowiązki pracodawcy w stosunku do pracowników i byłych pracowników w związku ze zmianą postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej

Nowe obowiązki pracodawców w zakresie Ubezpieczeń Społecznych – zmiana w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

a) skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych a nowe dokumenty ZUS OSW RIA

b) terminy na złożenie raportu ZUS RIA

c) dane w raporcie informacyjnym ZUS RIA

d) skutki nieprzekazania raportów informacyjnych

e) obowiązki pracodawcy wobec pracowników po złożeniu raportu ZUS RIA

f) zmiany w Programie Płatnik i ePłatnik oraz na profilu płatnika składek na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)

Zmiana formy wypłaty wynagrodzenia – zmiany w ustawie Kodeks Pracy

a) formy wypłaty wynagrodzenia od 01 stycznia 2019 r.

b) procedura postępowania pracodawcy wprowadzającego nowe przepisy dotyczące bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia

II. Dokumentacja kadrowa oraz ZFŚS w kontekście obowiązywania rozporządzenia RODO  – zmiany od 25 maja 2018 r.

1) Pozyskiwanie danych osobowych w procesie rekrutacji

a) gromadzenie danych w procesie rekrutacji

b) warunki wyrażenia zgody w dokumentach rekrutacyjnych

c) żądanie danych osobowych w aktualnym stanie prawnym i planowane zmiany dot. tych danych

d) zakończenie procesu rekrutacji – co ze złożonymi aplikacjami

e) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacji

f) jak długo można przetwarzać dane kandydatów na pracowników

2) Pozyskiwanie danych osobowych podczas przebiegu zatrudnienia

a) obecne przepisy i projektowane zmiany do przepisów ustaw i rozporządzeń

 • projektowane zmiany przepisów ustawy Kodeks Pracy
 • nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczych w tym prowadzenie akt osobowych

b) obowiązki informacyjne pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych

c) przekazanie danych osobowych przełożonemu – pisemne zgody dla osób przetwarzających dane

d) prowadzenie dokumentacji pracowniczej a ochrona danych osobowych

 • akta osobowe (możliwość przechowywania CV, listów motywacyjnych, ksero dowodu osobistego, prawa jazdy, aktów urodzenia, zgonu itp.)
 • dokumentacja wypadkowa i chorobowa
 • badania lekarskie (wstępne, okresowe i kontrolne)
 • pakiety medyczne i inne benefity
 • dokumentacja dotycząca oceny pracowniczej, notatki służbowe, kary porządkowe
 • przechowywanie w aktach pracowniczych danych osobowych pozyskanych we wcześniejszych latach najnowsze stanowisko MRPiPS

e) przechowywanie dokumentów związanych z udzieleniem pracownikom m.in. urlopów okolicznościowych, wychowawczych, rodzicielskich

f) prowadzenie list obecności w świetle RODO

g) podawanie danych w umowie o pracę na czas zastępstwa

h) podanie danych Komornikowi w celu prowadzonego postępowania egzekucyjnego

3) Dane osobowe gromadzone w związku z tworzeniem ZFŚS

a) obowiązek informacyjny w procesie przetwarzania danych

b) omówienie planowanych zmian do ustawy o ZFŚS

c) sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych

d) jakie dane można pozyskiwać w związku z wejściem w życiem rozporządzenia o ochronie danych osobowych

e) czy potrzebna jest zgoda członków rodziny na przetwarzanie danych w świetle nowych przepisów

f) na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny

g) czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS

h) Komisje socjalne a ochrona danych osobowych w świetle RODO

III. Koniec limitów umów zawartych na czas określony trwających lub zawartych w dniu 22 lutego 2018 r.

a) umowy na czas określony objęte limitem 3/33

b) skutki naruszenia limitu 3/33

c) wypowiedzenie umowy a przekroczenie limitu 33 miesięcy

d) obowiązki pracodawcy w związku z przekształceniem umów na czas określony od 22 listopada 2018 r.

Polecamy:

Dla uczestników szkolenia przewidziany jest dodatkowy rabat na publikację książkową autorstwa Przemysława Jeżka.

Wyjątkowe kompendium wiedzy zawierające liczne, praktyczne przykłady rozliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych (wraz ze świadczeniami chorobowymi) opracowane na bazie najnowszych wyjaśnień Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i licznych wyroków sądowych. Na 999 stronach, przejrzyście opracowanego vademecum, znajdziecie Państwo zarówno niezbędną wiedzę, obejmującą aktualny stan prawny, jak również wynikające z niego praktyczne zastosowania, obliczenia i wzory. Zostały one opracowane w oparciu o zapytania specjalistów ds. kadrowo-płacowych zatrudnionych w przedsiębiorstwach na terenie całego kraju, zmagających się z rozbudowaną, czasami niezwykle skomplikowaną i złożoną wiedzą, obejmującą szeroko rozumiane zagadnienia rozliczania wynagrodzeń pracowniczych.

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  22.11.2018 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Cena: 590 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  540 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  490zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję