Zmiany od 01 stycznia 2019r. w prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej w tym zabezpieczenie emerytalne pracowników wprowadzone ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych – nowe obowiązki dla działów HR – termin 29 styczeń

Zmiany od 01 stycznia 2019r. w prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej w tym zabezpieczenie emerytalne pracowników wprowadzone ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych – nowe obowiązki dla działów HR – termin 29 styczeń

 • 29.01.2019 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Przemysław Jeżek – Specjalista ds. podatków, prawa pracy, ZUS

 • Cena: 590 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  540 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  490zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Przemysław Jeżek – Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku”. Aktualnie jest autorem publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”. Wykładowca na wyższej uczelni w Katowicach. Trener z wieloletnim doświadczeniem.

Program opracował Przemysław Jeżek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 10.01.2018 r. w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją obowiązujących od 01 stycznia 2019 r. wraz z problematyką związaną z wprowadzeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które wymusza zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych.

Z dniem 01 stycznia 2019 r. zacznie obowiązywać nowa ustawa o zabezpieczeniu emerytalnym dla pracowników i zleceniobiorców, która wprowadza nowe obowiązki dla działów HR.

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób praktycznych zagadnień ochrony danych osobowych na tle zmian wynikających z unijnego rozporządzenia i planowanych zmian przepisów Kodeksu pracy i innych ustaw i rozporządzeń.

 PROGRAM SZKOLENIA

 I. Nowy katalog danych osobowych w procesie rekrutacji i zatrudnienia – zmiany od 01 stycznia 2019 r.

 1. jakich danych osobowych możemy żądać od kandydata do pracy i samego pracownika w związku z nawiązaniem stosunku pracy
 2. doprecyzowanie udostępniania danych osobowych w celach prowadzonego ZFŚS

II. Zmiany w prowadzeniu akt osobowych i dokumentacji pracowniczej – zmiany od 01 stycznia 2019 r. na bazie projektu zmian rozporządzenia MRPiPS w sprawie dokumentacji pracowniczej

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej

 1. akta osobowe prowadzone w 4 częściach (A B C D)
 2. możliwość przechowywania dokumentów w innym porządku niż chronologicznym
 3. poszerzenie wykazu dokumentów przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych (skierowania na badania, wnioski urlopowe)
 4. co obejmuje dokumentacja pracownicza w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (szczegółowy katalog dokumentacji obowiązujący od 01 stycznia 2019 r.)
 5. okres wdrożenia przez pracodawców zmian wynikających z przepisów

Doręczanie informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej

 1. zasady doręczania zawiadomienia o odbiorze dokumentacji pracowniczej
 2. warunki niemożności odbioru zawiadomienia
 3. wydanie dokumentacji pracowniczej również dla osób upoważnionych
 4. zasady odbioru dokumentacji pracowniczej

Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej

 1. dokumentacja przechowywana w postaci papierowej i elektronicznej
 2. wniosek i termin na wydanie dokumentacji
 3. wniosek w aktach osobowych

III. Zmiany przepisów ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

Nowe obowiązki pracodawcy od 01 stycznia 2019 r. – zmiany w ustawie Kodeks Pracy  

 1. prowadzenie dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej
 2. zmiana formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 3. odróżnienie „formy elektronicznej” od „postaci elektronicznej” dokumentu
 4. nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej
 5. nowe obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy
 6. obowiązki pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji
 7. ponowne zatrudnienie pracownika a dokumentacja pracownicza
 8. obowiązek niszczenia dokumentacji pracowniczej
 9. obowiązki pracodawcy w stosunku do pracowników i byłych pracowników w związku ze zmianą postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej

Nowe obowiązki pracodawców w zakresie Ubezpieczeń Społecznych – zmiana w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

 1. skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych a nowe dokumenty ZUS OSW RIA
 2. terminy na złożenie raportu ZUS RIA
 3. dane w raporcie informacyjnym ZUS RIA
 4. skutki nieprzekazania raportów informacyjnych
 5. obowiązki pracodawcy wobec pracowników po złożeniu raportu ZUS RIA
 6. zmiany w Programie Płatnik i ePłatnik oraz na profilu płatnika składek na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)

Zmiana formy wypłaty wynagrodzenia – zmiany w ustawie Kodeks Pracy

 1. formy wypłaty wynagrodzenia od 01 stycznia 2019 r.
 2. procedura postępowania pracodawcy wprowadzającego nowe przepisy dotyczące bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia

IV. Dokumentacja kadrowa w kontekście obowiązywania rozporządzenia RODO – zmiany od 25 maja 2018 r.

1. Pozyskiwanie danych osobowych w procesie rekrutacji

a) gromadzenie danych w procesie rekrutacji

b) warunki wyrażenia zgody w dokumentach rekrutacyjnych

c) żądanie danych osobowych w aktualnym stanie prawnym i planowane zmiany dot. tych danych

d) zakończenie procesu rekrutacji – co ze złożonymi aplikacjami

e) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacji

f) jak długo można przetwarzać dane kandydatów na pracowników

2. Pozyskiwanie danych osobowych podczas przebiegu zatrudnienia

a) obecne przepisy i projektowane zmiany do przepisów ustaw i rozporządzeń

 • projektowane zmiany przepisów ustawy Kodeks Pracy
 • nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczych w tym prowadzenie akt osobowych

b) obowiązki informacyjne pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych

c) przekazanie danych osobowych przełożonemu – pisemne zgody dla osób przetwarzających dane

d) prowadzenie dokumentacji pracowniczej a ochrona danych osobowych

 • akta osobowe (możliwość przechowywania CV, listów motywacyjnych, ksero dowodu osobistego, prawa jazdy, aktów urodzenia, zgonu itp.)
 • dokumentacja wypadkowa i chorobowa
 • badania lekarskie (wstępne, okresowe i kontrolne)
 • pakiety medyczne i inne benefity
 • dokumentacja dotycząca oceny pracowniczej, notatki służbowe, kary porządkowe
 • przechowywanie w aktach pracowniczych danych osobowych najnowsze stanowisko MRPiPS
 • pozyskanych we wcześniejszych latach

e) przechowywanie dokumentów związanych z udzieleniem pracownikom m.in. urlopów okolicznościowych, wychowawczych, rodzicielskich

f) prowadzenie list obecności w świetle RODO

g) podawanie danych w umowie o pracę na czas zastępstwa

h) podanie danych Komornikowi w celu prowadzonego postępowania egzekucyjnego

V. PPK: Pracownicze Plany Kapitałowe korzyści dla pracownikównowe obowiązki dla pracodawców od 01 stycznia 2019 r.  – wyzwania dla branży HR

1. Podstawowe założenia systemu PPK

a) obowiązek i terminy utworzenia PPK

b) uczestnicy planu kapitałowego (pracownicy, zleceniobiorcy)

c) pojęcie osób uprawnionych i zatrudnionych oraz podmiotów zatrudniających dla celów PPK

2. Harmonogram wdrożenia PPK

3. Dobrowolność uczestnictwa w PPK

a) możliwość rezygnacji z wpłat do PPK i ponowne przystąpienie

b) procedura informacyjna dla uczestników

4. Wpłaty dokonywane do PPK

a) zasilenia obligatoryjne i dobrowolne składek do PPK

b) wysokość składek do PPK

c) zasilenia ze strony Funduszu Pracy

d) podstawa wymiaru składek do PPK

5. Obowiązki pracodawcy w PPK

a) zwiększenie kosztów pracy:

b) wysokość wnoszonych składek do PPK

c) obowiązki administracyjne i informacyjne

d) dodatkowe składki

e) podział pomiędzy pracownika i pracodawcę

f) zasady dokonywania potrąceń składek przy wypłacie wynagrodzenia

g) wykazywanie składek w dokumentach rozliczeniowych

h) dodatkowe środki przekazywane z budżetu państwa

i) wykazywanie składek przez pracodawcę w rozliczeniach rocznych;

j) zwolnienie z oskładkowania dodatkowych wpłat

k) powrót do PKK po rezygnacji – oświadczenie pracownika

l) rozporządzanie kwotą na wypadek śmierci współmałżonka

m) rozliczenia PPK na liście płac

n) podatek dochodowy od osób fizycznych a PPK

o) podatek dochodowy od osób prawnych a PPK

 

 

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  29.01.2019 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Cena: 590 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  540 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  490zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję