PRAKTYCZNIE O RODO – ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH – jak prawidłowo stosować nowe przepisy? termin 23 sierpień

PRAKTYCZNIE O RODO – ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH – jak prawidłowo stosować nowe przepisy? termin 23 sierpień

 • 23.08.2018 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Mec. Jakub Szajdziński

 • Cena: 590 zł od osoby. To szkolenie nie jest objęte promocją „+ 1 osoba gratis.”

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Mec. Jakub Szajdziński – Radca Prawny, specjalizuje się w pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorstw z sektora nowych technologii, IT, e-commerce, web&mobile, a także obsłudze spółek prawa handlowego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych. Karierę trenera zaczął w 2006 roku. W 2009 roku uzyskał tytuł magistra Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Wspomaga start-upy, spółki technologiczne, serwisy, portale i sklepy internetowe oraz firmy świadczące usługi turystyczne. Był odpowiedzialny za stworzenie pełnego zaplecza prawnego oraz przeprowadzenia procesów przyjęcia inwestorów do spółek dla jednej z pierwszych platform crowdfundingu udziałowego w Polsce. Nadzorował prowadzenie kilku tysięcy spraw związanych ze stosowaniem klauzul abuzywnych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Współtworzył drugą część „Biblii e-biznesu”, kontynuację bestsellera, nagrodzonego I miejscem w kategorii „Najlepszy poradnik ekonomiczny” przez Gazetę Prawną – nagroda ECONOMICUS 2014. Jest członkiem redakcji magazynu sprzedawców internetowych Mensis.pl. Miał wpływ na ostateczne brzmienie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (dotyczących RODO) w zakresie udziału organizacji społecznych w postępowaniu prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przeprowadził kilkaset projektów związanych z wdrożeniem procedur dotyczących ochrony danych osobowych oraz GIODO, w tym kompleksowe zabezpieczenie Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz jego oddziałów.

PROGRAM SZKOLENIA

Program opracował Mec. Jakub Szajdziński wraz z Mec. Martyniuszem Rakiem. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

 I. WPROWADZENIE

 1. Nowe przepisy dotyczące danych osobowych:
 2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Projekt ustawy z 8 lutego 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 4. Projekt ustawy z 12 września 2017 r. przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych.
 5. Wprowadzenie do zastosowania nowych przepisów o ochronie danych osobowych:
 6. Stosowanie uregulowań wynikających z kilku aktów prawnych.
 7. Przepisy ogólne, a przepisy szczegółowe.
 8. Zakres podmiotowy i przedmiotowy zastosowania nowych uregulowań.
 9. Wejście w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych.
 10. Najważniejsze definicje.
 11. Dane osobowe.
 12. Administrator danych osobowych.
 13. Przetwarzanie danych osobowych.
 14. Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 15. Profilowanie

 II. DANE OSOBOWE WEDŁUG RODO.

 1. Nowe rozumienie pojęcia „dane osobowe”.
 2. Nowe kategorie danych osobowych.
 3. Szczególne kategorie danych osobowych w myśl RODO.
 4. Dopuszczalność zbierania tzw. danych wrażliwych.
 5. Przetwarzanie danych dotyczących karalności.

III. OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Zasady przetwarzania danych z uwzględnieniem zmian wynikających z RODO.
 2. Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO.
 3. Wymagania formalne dotyczące dokumentacji wewnętrznej i zasady zabezpieczania danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych osobowych.
 4. Obowiązek informacyjny zgodny z RODO.
 5. Obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora danych osobowych (podsumowanie).

IV. WPŁYW RODO NA PROCESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Osoby odpowiedzialne za procesy przetwarzania danych osobowych.
 2. Obowiązki i status Inspektora Ochrony Danych Osobowych (d. Administrator Bezpieczeństwa Informacji).
 3. Przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.

V. PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ.

 1. Prawo dostępu do danych osobowych przysługujące osobie, której dane dotyczą.
 2. Prawo do sprostowania danych.
 3. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym).
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania.
 5. Prawo do przenoszenia danych.
 6. Prawo do sprzeciwu.
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Dobra osobiste i prawo do ochrony wizerunku.

VI. DANE OSOBOWE POZYSKIWANE OD PRACOWNIKÓW I KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW.

 1. Dane osobowe kandydatów do pracy i pracowników – zakres i zasady przetwarzania.
 2. Dopuszczalność i czas przechowywania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników, w tym dokumentów (np. kserokopii dowodów osobistych czy aktów stanu cywilnego) z uwzględnieniem zasad wynikających z RODO.
 3. Dane kandydatów i pracowników niepodlegające przetwarzaniu zgodnie z projektem zmian w Kodeksie pracy.
 4. Dane biometryczne w zatrudnieniu – dopuszczalność przetwarzania.
 5. Publikowanie/przechowywanie zdjęć pracowników oraz kandydatów na pracowników.
 6. Monitorowanie pracownika w miejscu pracy – poczta elektroniczna i Internet, nadzór kamer wideo, GPS itp.
 7. Proponowane zmiany dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

VII. TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH I KORZYSTANIE Z USŁUG FIRM ZEWNĘTRZNYCH.

 1. Pojęcia.
 2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający.
 3. Udostępnianie danych osobowych.
 4. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez grupy kapitałowe.

VIII. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Kontrola:
 2. Zasady kontroli.
 3. Przebieg kontroli.
 4. Wyniki kontroli.
 5. Postępowanie odwoławcze.
 6. Administracyjne kary pieniężne.
 7. Odpowiedzialność cywilna i karna.
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  23.08.2018 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Cena: 590 zł od osoby. To szkolenie nie jest objęte promocją „+ 1 osoba gratis.”

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję