Prowadzenie Dokumentacji w Sprawach Pracowniczych oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kontekście obowiązywania RODO+1 OSOBA GRATIS!

Prowadzenie Dokumentacji w Sprawach Pracowniczych oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kontekście obowiązywania RODO+1 OSOBA GRATIS!

 • 27.08.2018 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Przemysław Jeżek – Specjalista ds. podatków, prawa pracy, ZUS

 • Cena promocyjna: 790 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Przemysław Jeżek – Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku”. Aktualnie jest autorem publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”. Wykładowca na wyższej uczelni w Katowicach. Trener z wieloletnim doświadczeniem.

Program opracował Przemysław Jeżek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie problematyki związanej z wprowadzeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które wymusza zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych. Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób praktycznych zagadnień ochrony danych osobowych na tle zmian wynikających z unijnego rozporządzenia i planowanych zmian przepisów Kodeksu pracy i innych ustaw i rozporządzeń oraz ZFŚS.

I. Ochrona danych osobowych w Dziale HR od 25 maja 2018 r.  dane osobowe w procesie rekrutacyjnym i w zatrudnieniu.

Główne założenia Rozporządzenia Unijnego RODO. 

Pozyskiwanie danych osobowych w procesie rekrutacji:

 1. gromadzenie danych w procesie rekrutacji
 2. warunki wyrażenia zgody w dokumentach rekrutacyjnych
 3. żądanie danych osobowych w aktualnym stanie prawnym i planowane zmiany dot. tych danych
 4. media społecznościowe / testy psychologiczne w procesie rekrutacji
 5. zakończenie procesu rekrutacji – co ze złożonymi aplikacjami
 6. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacji
 7. jak długo można przetwarzać dane kandydatów na pracowników

Pozyskiwanie danych osobowych podczas przebiegu zatrudnienia:

 1. obecne przepisy i projektowane zmiany do przepisów ustaw i rozporządzeń
 • projektowane zmiany przepisów ustawy Kodeks Pracy
 • nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczych w tym prowadzenie akt osobowych
 • wizerunek pracownika wykorzystywany w okresie zatrudnienia
 • obowiązki informacyjne pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych
 • przekazanie danych osobowych przełożonemu – pisemne zgody dla osób przetwarzających dane
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej a ochrona danych osobowych
  • akta osobowe (możliwość przechowywania CV, listów motywacyjnych, ksero dowodu osobistego, prawa jazdy, aktów urodzenia, zgonu itp.)
  • skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej
  • zmiany od 01 stycznia 2019 r.
 • dokumentacja wypadkowa i chorobowa
 • badania lekarskie (wstępne, okresowe i kontrolne)
 • pakiety medyczne i inne benefity (zawarcie umowy powierzenia)
 • dokumentacja dotycząca oceny pracowniczej, notatki służbowe, kary porządkowe
 1. technologie w stosunkach pracy (monitoring, geolokalizacja, briometria)
 2. zmiany od maja 2018 r.
 3. gromadzenie dokumentów w związku z przyznawaniem świadczeń z ZFŚS (zgoda na przetwarzanie danych innych niż ustawowe)
 4. przechowywanie dokumentów związanych z udzieleniem pracownikom m.in. urlopów okolicznościowych, wychowawczych, rodzicielskich
 5. prowadzenie list obecności w świetle RODO
 6. podawanie danych w umowie o pracę na czas zastępstwa
 7. podanie danych Komornikowi w celu prowadzonego postępowania egzekucyjnego
 8. udostępnianie informacji Związkom Zawodowym
 9. telefonicznie potwierdzanie danych dla banków i innych instytucji
 10. współpraca z firmą ubezpieczeniową dla celów grupowych ubezpieczeń pracowniczych

Dane osobowe gromadzone w związku z tworzeniem ZFŚS.

Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych w świetle znowelizowanych przepisów rozporządzenia unijnego RODO – zmiany od 25 maja 2018 r.:

 1. uaktualnienie zapisów regulaminu
 2. omówienie zmian ustawy o ZFŚS
 3. sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych
 4. badanie sytuacji na podstawie orzecznictwa sądów
 5. jakie dane można pozyskiwać w związku z wejściem w życiem rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 6. czy potrzebna jest zgoda członków rodziny na przetwarzanie danych w świetle nowych przepisów
 7. na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
 8. stanowisko w sprawie przechowywania dokumentów składanych przez osoby uprawnione
 9. czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS
 10. program 500+ a badanie sytuacji życiowej

Komisje socjalne a ochrona danych osobowych w świetle RODO:

 1. wgląd do dokumentacji członków komisji a ochrona danych osobowych
 2. upoważnienie dla członków komisji socjalnej
 3. skład komisji
 4. komisja socjalna jako organ opiniodawczy

 Zmiana ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja:

 1. przekazywanie wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika i prawo żądania przez pracodawcę jego podania
 2. nowa forma wypłaty wynagrodzenia
 3. prowadzenie dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej
 4. nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej
 5. nowe obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  27.08.2018 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Cena promocyjna: 790 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję