PLANOWANIE I ROZLICZANIE CZASU PRACY W 2018 ROKU – warsztaty dla zaawansowanych + 1 OSOBA GRATIS!

PLANOWANIE I ROZLICZANIE CZASU PRACY W 2018 ROKU – warsztaty dla zaawansowanych + 1 OSOBA GRATIS!

 • 17-18.09.2018 | szkolenie praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 2 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Łukasz Prasołek – Prawnik

 • Cena promocyjna: 1190 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Łukasz Prasołek – prawnik, były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, jak również w Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Obecnie poświęcił się działalności szkoleniowej oraz doradczej.

Współpracownik dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Prawna. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac. Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory”, „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów”, „Dokumentacja czasu pracy”.  Jest również współautorem komentarzy naukowych do kodeksu pracy, ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy.

Program opracował Łukasz Prasołek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Czas pracy jest nie tylko elementem organizacji firmy, ale również narzędziem, które można wykorzystać, aby zoptymalizować koszty pracy, ograniczając np. liczbę nadgodzin, czy dyżurów pełnionych przez pracowników. Połowa sukcesu to dobre decyzje co do organizacji czasu pracy i właściwie skonstruowane przepisy wewnątrzzakładowe. Aby łatwiej naliczać wynagrodzenia wystarczy bowiem zsynchronizować czas trwania niedzieli z porą nocną oraz godzinami trwania poszczególnych zmian przyjętymi w firmie. Z kolei, aby ograniczyć ilość nadgodzin należy wprowadzić do regulaminów pracy możliwość wprowadzania zmian do harmonogramów czasu pracy lub wydłużyć okresy rozliczeniowe i zastosować równoważny czas pracy. Czasem warto się również zastanowić, czy zamiast dużej liczby nadgodzin nie byłoby bardziej opłacalne zatrudnianie pracowników weekendowych i skorzystanie w niektórych obszarach z pracowników tymczasowych. Te i wiele innych podpowiedzi jak sprawniej zorganizować czas pracy w firmie uzyskacie Państwo w trakcie 2 dniowego szkolenia, w trakcie którego nastąpi omówienie wszystkich płaszczyzn organizacyjnych, gdzie przejawia się problematyka czasu pracy.

PROSIMY O ZABRANIE KALKULATORÓW!

DZIEŃ I – PLANOWANIE CZASU PRACY

KROK 1 Właściwe decyzje organizacyjne

 • Jak dobrać system czasu pracy do potrzeb organizacji?
 • Czy system zadaniowy jest naprawdę elastyczny i korzystny dla pracodawcy?
 • W jakim systemie czasu pracy zatrudniać kadrę kierowniczą?
 • Czy zatrudniać niepełnoetatowców, jakie trudności i korzyści się z tym wiążą?
 • Czy korzystanie z pracowników tymczasowych oznacza dodatkowe komplikacje w zakresie czasu pracy?
 • Kiedy warto rozważyć zatrudnianie pracowników weekendowych?
 • Czy wybrać długi czy krótszy okres rozliczeniowy, jakie będę konsekwencje takich decyzji?
 • Kiedy porywać się na 12-miesięczny okres rozliczeniowy?
 • Jak oceniać systemy kadrowo-płacowe pod kątem zarządzania czasem pracy?
 • Kiedy warto zdecydować się na odrębny program służący tylko do zarządzania czasem pracy?

KROK 2 Dokumenty wewnętrzne odpowiednie do potrzeb

 • Jakie elementy odnośnie czasu pracy powinny się znaleźć w regulaminie pracy firmy?
 • Jak uregulować problematykę zmian w harmonogramach czasu pracy?
 • Czy definiować niedziele na potrzeby firmy?
 • Jakie elementy odnośnie czasu pracy muszą wynikać z odrębnych porozumień zawieranych z załogą?
 • Jak skonstruować wnioski o wyjścia prywatne i odbiór czasu wolnego za nadgodziny?
 • Czy warto prowadzić tradycyjne listy obecności?
 • Czy wpisywać do umów o pracę systemy czasu pracy załodze?
 • Jak zawrzeć umowę o pracę z pracownikiem weekendowym?
 • Jak najkorzystniej określić limit godzin ponadwymiarowych niepełnoetatowca w umowie o pracę?
 • O jakich elementach organizacji czasu pracy należy informować PIP?

KROK 3 Układanie harmonogramów czasu pracy

 • Na jakie okresy należy tworzyć harmonogramy czasu pracy?
 • Jak prawidłowo układać harmonogramy czasu pracy?
 • Jakie symbole powinny występować w harmonogramach czasu pracy?
 • Ile dni pracy można zaplanować pracownikowi pod rząd?
 • Kiedy w harmonogramie można zaplanować skrócony odpoczynek?
 • Jak planować pracę w niedziele, aby zachować co 4 niedzielę wolną od pracy?
 • Czy urlop wypoczynkowy w niedzielę jest równoważny z wykorzystaniem niedzieli wolnej od pracy?
 • Kto musi podpisać harmonogram czasu pracy?
 • Jak powinna przebiegać procedura zmiany harmonogramu czasu pracy?
 • Z jakim wyprzedzeniem należy informować pracownika o zmianach w harmonogramach czasu pracy?
 • Kto odpowiada za błędy w harmonogramie czasu pracy?
 • Czy harmonogramy należy archiwizować?

DZIEŃ II – ROZLICZANIA CZASU PRACY

KROK 1 ROZLICZENIE MIESIĄCA

 • Jak ustalać nadgodziny dobowe w różnych systemach czasu pracy?
 • Kiedy nadgodziny ponadwymiarowe niepełnoetatowców muszą być rozliczane co miesiąc?
 • Czy wyjścia prywatne muszą być odpracowywane w tym samym miesiącu?
 • Czy dni wolne za pracę w sobotę i w niedzielę muszą być oddawane w tym samym miesiącu kalendarzowym?
 • Do kiedy najpóźniej pracownik musi zgłosić wniosek o odbiór czasu wolnego od pracy?
 • Czy istnieje możliwość oddawania czasu wolnego za godziny ponadwymiarowe?
 • Kiedy warto oddać czas wolny w proporcji 1:1,5?
 • Za jakie nadgodziny należy wypłacać wynagrodzenie co miesiąc?
 • Jak obliczyć stawki normalnego wynagrodzenia i dodatków przy nierównomiernym rozkładzie czasu pracy?
 • Czy należy wypłacać normalne wynagrodzenie w tym miesiącu, jeśli w kolejnym pracownik będzie odbierał czas wolny za nadgodziny?
 • Jakie składniki wynagrodzenia brać pod uwagę przy obliczaniu wynagrodzenia za nadgodziny?

KROK 2 ROZLICZENIE OKRESU ROZLICZENIOWEGO

 • Jak się ustala nadgodziny średniotygodniowe?
 • Jak rozliczyć nadgodziny średniotygodniowe pracownikowi, który miał nieusprawiedliwione nieobecności w pracy?
 • Czy za nadgodziny średniotygodniowe można udzielić czasu wolnego w kolejnym okresie rozliczeniowym?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie za nadgodziny średniotygodniowe, jeśli pracownik pracuje w nierównomiernym rozkładzie czasu pracy?
 • Jak prawidłowo rozliczyć godziny ponadwymiarowe niepełnoetatowcom na koniec okresu rozliczeniowego?
 • Kiedy za godziny ponadwymiarowe przysługuje dodatek 100% wynagrodzenia?
 • Jak rozliczyć czas pracy pracownika zwolnionego z pracy w trakcie okresu rozliczeniowego?
 • Jak rozliczyć czas pracy pracownika tymczasowego, który w trakcie okresu rozliczeniowego został zatrudniony jako zwykły pracownik przez pracodawcę?
 • Jakie będę konsekwencje nieoddania dni wolnych od pracy za soboty i niedziele do końca okresu rozliczeniowego?
 • Czy za mała liczba dni wolnych od pracy grozi konsekwencjami finansowymi, jeśli pracownik nie przekroczył wymiaru czasu pracy dla okresu rozliczeniowego?
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  17-18.09.2018 | szkolenie praktyczne | Warszawa

 • Cena promocyjna: 1190 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję