RODO W DZIALE KADR – jak prawidłowo stosować nowe przepisy? termin 24 sierpień

RODO W DZIALE KADR – jak prawidłowo stosować nowe przepisy? termin 24 sierpień

 • 24.08.2018 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Anna Kamińska– Pietnoczko – Prawnik, Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych

 • Cena: 590 zł od osoby. To szkolenie nie jest objęte promocją „+ 1 osoba gratis.”

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca: Anna Kamińska-Pietnoczko – Specjalizuje się w prawie pracy, w szczególności w ochronie danych osobowych w działach HR. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim – Wydział PRawa i Administracji, Katedra Prawa Pracy. Od 2003 roku jest zatrudniona w Wydawnictwie Beck jako redaktor prowadzący miesięcznik „Monitor Prawa Pracy”. Od 2004 jest wykładowcą prawa pracy m.in. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Od 2009 roku jest doktorantką w Katedrze Prawnych Problemów Administracji Zarządzania – Zakład Społeczno-Prawnych Problemów Zatrudnienia na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka publikacji z zakresu prawa pracy, w tym współautorka dwóch komentarzy do Kodeksu pracy.

Program opracowała Anna Kamińska-Pietnoczko. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób praktycznych zagadnień ochrony danych osobowych na tle zmian wynikających z unijnego rozporządzenia i planowanych zmian Kodeksu pracy. W trakcie szkolenia dowiesz się jak uniknąć problemów związanych z niewłaściwym zatrudnianiem pracowników, w tym ze źle przeprowadzonym procesem rekrutacyjnym. Odnosi się to zarówno do przepisów dotyczących zakazu dyskryminacji, jak i ochrony danych osobowych.

1. Rozporządzenie unijne (RODO) a Kodeks pracy i ustawa o ochronie danych osobowych

 

 • jakie są główne cele i założenia unijnej reformy ochrony danych osobowych?
 • jakie są planowane zmiany Kodeksu pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu?

2. Pułapki związane z procesem rekrutacyjnym

 • jaki jest aktualny stan prawny i jakie są planowane zmiany w tym zakresie?
 • jak kształtuje się zakres zakazu dyskryminacji na etapie rekrutacji i jakie są konsekwencje jego złamania?
 • jakie są roszczenia osoby dyskryminowanej?
 • jak zgodnie z prawem przygotować ogłoszenie o pracę?
 • jakich informacji możemy żądać od kandydata na pracownika?
 • jak prowadzić rozmowę kwalifikacyjną bez naruszania zakazu dyskryminacji?
 • czy stosowanie testów psychologicznych jest dopuszczalne?
 • jak długo można przetwarzać dane kandydatów na pracowników? 

3. Zakres danych osobowych pozyskiwanych od pracownika

 • jaki jest aktualny stan prawny i jakie są planowane zmiany w tym zakresie?
 • jakie są roszczenia pracownika dyskryminowanego?
 • co pracodawca może wiedzieć o pracowniku, czyli jaki jest zakres informacji który może legalnie pozyskać?
 • czy można monitorować pracowników?
 • czy możliwe jest przetwarzanie danych biometrycznych pracowników (np. odcisk palca do kontroli czasu pracy)?

4. Zasady przetwarzania danych osobowych przez działy HR

 • nowe zasady przetwarzania danych kadrowych – co się zmieni w maju 2018?
 • czy dane pracowników można udostępniać (np. związkom zawodowym, instytucjom, członkom rodziny)?
 • jak prawidłowo upoważnić pracownika do przetwarzania danych osobowych?
 • jak długo można przetwarzać dane pracowników?

5. Przesłanki przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu – zmiany wynikające z RODO

 • jakie są przesłanki przetwarzania tzw. danych osobowych zwykłych?
 • co to są się tzw. dane osobowe szczególnych kategorii i czy można je przetwarzać w zatrudnieniu?
 • dane o skazaniach jako odrębna kategoria danych – czy pracodawca może przetwarzać dane o karalności pracowników?

6. Nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych

 • jak prawidłowo sformułować klauzulę zgody?
 • czy dotychczasowe klauzule zgody w maju 2018 wciąż będą aktualne?
 • kiedy warto uzyskać zgodę pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych?

7. Nowe obowiązki administratora danych – jak się przygotować do kontroli ze strony organu nadzorczego?

 • wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
 • rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych
 • zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych
 • szacowanie ryzyka
 • ocena skutków przetwarzania pod kątem ochrony danych
 • inspektor danych osobowych zamiast ABI – czy jego powołanie jest konieczne?

8. Nowe prawa kandydatów na pracowników i pracowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez pracodawcę – jak przygotować się do ich realizacji?

 • prawo do uzyskania informacji: obowiązek informacyjny jako główne zadanie działów HR – jak i kiedy informować pracowników w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych?
 • prawo dostępu do danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • prawo do ograniczania przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do sprzeciwu
 • prawo do niepodlegania profilowaniu,
 • prawo do uzyskiwania informacji w przejrzysty sposób (zasada przejrzystości) 

9. Powierzanie przetwarzania (outsourcing) danych kadrowych

 • jak prawidłowo przygotować umowę powierzenia danych?
 • jak kształtuje się odpowiedzialność pracodawcy za nieprawidłowe powierzenie przetwarzania danych kadrowych?

10. Surowe sankcje za brak lub nieodpowiednią ochronę danych osobowych

 • jakie są zadania i uprawnienia nowego organu nadzorczego? – Urząd Ochrony Danych Osobowych zamiast GIODO
 • kiedy kara finansowa może zostać nałożona i w jakiej wysokości?
 • co organ nadzorczy bierze pod uwagę nakładając karę?
 • jakie są pozostałe roszczenia, które grożą pracodawcy za nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych?
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  24.08.2018 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Cena: 590 zł od osoby. To szkolenie nie jest objęte promocją „+ 1 osoba gratis.”

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję